Szkolenia Web Services

Szkolenia Web Services

Praktyczne szkolenia na żywo z Web Services (usług sieciowych) prezentują jak tworzyć usługi będące niezależnymi od platformy sprzętowej oraz implementacji elementami oprogramowania, dostarczającymi określonej funkcjonalności.
Szkolenie z Web Services jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Web Services

Plany szkoleń z technologii Web Services

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Ten dwudniowy kurs poprowadzi uczestników przez podstawy usług Web Services , protokołu Simple Object Access Protocol (SOAP) i języka opisu usługi internetowej (WSDL) wraz z ćwiczeniami praktycznymi.
14 godzin
Szkolenie skierowane do developerów aplikacji internetowych, ma na celu przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za którego pomocą możliwa jest komunikacja między serwisami.
14 godzin
Ten kurs ma na celu zrozumienie, jak używać, debugować i zarządzać Web Services z perspektywy innej niż programista / programista.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych (lub równorzędnych) i będzie połączeniem wykładów i sesji laboratoryjnych (teoria i praktyka).

Na koniec kursu student powinien umieć:

Wiedza i zrozumienie.

- Poznaj zasady i przewagę biznesową systemów opracowanych wokół usług.
- Bądź w pełni świadomy głównych protokołów i technologii związanych ze standardem usług sieciowych i zrozum, jak te technologie pasują do siebie. Twoja wiedza rozciąga się na wiodące i nowe aspekty usług internetowych, a także na bardziej ugruntowane elementy standardu.
- Dogłębne zrozumienie technologii stosowanej w celu umożliwienia systemom opartym na powszechnie używanym języku programowania zarówno używania, jak i świadczenia Web Services .

Zdolności intelektualne:

- Określ, gdzie podejście zorientowane na usługi, a zwłaszcza usługi sieciowe, jest odpowiednie dla konkretnych scenariuszy biznesowych.
- Rozważ najbardziej efektywny projekt rozwiązania usług internetowych
- Zdobądź w przyszłości wiedzę i zrozumienie nowych aspektów szybko ewoluującego standardu usług internetowych

Praktyczne umiejętności:

- Pracuj z aktualnymi technologiami związanymi z Web Services które są neutralne dla platformy - XML , SOAP, WSDL
- Pisz i udostępniaj usługi sieciowe w powszechnie używanym języku programowania i pisz kod klienta w tym języku, aby wywoływać usługi sieciowe.
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się projektować i programować Aplikacje Webowe (WebServices) w środowisku Java EE 6 bądź 7. Podczas szkolenia uczestnicy poznają szereg możliwości oferowanych przez WebServices, standardy tworzenia tych aplikacji, protokół SOAP i przetwarzanie komunikatów, usługi typu REST oraz wiele innych pozwalających na sprawną pracę z tą technologią.

Do każdego z punktów szkolenia zostały zaplanowane odpowiednie ćwiczenia, tak aby uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności oraz potrafili rozwiązać napotkane case'y w swojej codziennej pracy.
7 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn the features, concepts and standards behind WS02 API Manager. Theory will be coupled with live hands-on practice and implementation throughout the training. By the end of the course participants will have the knowledge and practice to deploy their own APIs using the core features of WS02 API Manager.
14 godzin
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write high-quality APIs as they build and secure a backend API server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Choose from a number of frameworks for building APIs
- Understand and model the APIs published by companies such as Google and Facebook
- Create and publish their own Restful APIs for public consumption
- Secure their APIs through token-based authentication

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To customize this course for other languages, such as PHP, Javascript, etc., please contact us to arrange
14 godzin
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications. A Web API like RESTful is like a web service which works entirely with HTTP.

Laravel is an open-source PHP-based MVC (model–view–controller) web development framework. Its simplicity, intuitiveness, and host of useful features for web projects make it ideal for developing RESTful APIs.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn how to build a RESTful API from scratch using Laravel as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Laravel and other tools for building RESTful APIs with Laravel
- Build, test, deploy, and troubleshoot a RESTful API using Laravel

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to enhance the efficiency with which APIs are developed while improving the quality, reliability, and reusability of the APIs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Plan and organize a software project around API first design concepts.
- Discuss agree on a shared vision of the API with other stakeholders.
- Evaluate and adopt the tools needed to efficiently implement an API first approach.
- Develop software in parallel with other team members.
- Reduce the cost of developing software applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and administrators who wish to implement Axway API Gateway features and tools to develop, deploy, manage, and monitor APIs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Axway API Gateway to set up servers and domains.
- Plan an API gateway system to build a seamless enterprise infrastructure.
- Manage API gateways to create, edit, and deploy API configurations.
- Monitor services to track API performance and metrics.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to design, write, and build web APIs while taking advantage of existing technologies to develop high-value products.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing web APIs.
- Understand the core concepts, architecture, and common uses of web APIs.
- Build a strategy on developing highly valuable web APIs.
- Learn how to define the web API architecture and specifications.
- Apply the best practices of API security, design, and scaling throughput.
- Learn how to build, test, debug, and publish web APIs.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Akana to create, build, deploy, and manage APIs across multiple platforms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start creating and managing APIs with Akana.
- Understand the features and architecture of Akana.
- Integrate other applications (Docker, Elasticsearch, Kafka, MongoDB, etc.) with the Akana API Platform.
- Learn how to set up and use the Community Manager Developer Portal.
- Use the API gateway to secure, manage, and monitor APIs.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to set up a Kong API gateway to manage traffic to and from their microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a Kong cluster.
- Manage a Kong API gateway to provide a single communication point for accessing API.
- Control web services traffic at a granular level.
- Secure APIs by authenticating access.
- Control traffic through rate limiting and quotas.
- Monitor, log and analyze API traffic using a third-party solution such as ELK stack.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at back-end developers who wish to use Swagger to build, design, document, and consume RESTful web services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create an API management strategy for software infrastructure.
- Use Swagger tools to edit OAS files and create SDKs.
- Implement API security, versioning, documentation, and other important features.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use SwaggerHub to design, create, and deploy APIs in alignment with specific enterprise goals.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure the SwaggerHub environment to start developing.
- Utilize and integrate SwaggerHub tools to lay out and build RESTful APIs.
- Generate interactive documentation for API definitions based on the OpenAPI Specification.
- Implement SwaggerHub framework add-ons to enhance API components and features.
- Manage the overall lifecycle of the developed API and its published versions.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to build, test, debug and deploy an API on top of Google Cloud's Apigee API Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes all needed resources to start developing an API.
- Understand and implement the tools available within Apigee Edge.
- Build and deploy an API to Google Cloud.
- Monitor and debug API errors.
- Leverage Google Cloud's analytics and machine learning solutions to make APIs more intelligent.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Apigee X to design, develop, and manage APIs efficiently and securely.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing API solutions with Apigee X.
- Understand the fundamentals and best practices of developing, securing, and managing the lifecycle of APIs.
- Learn how to design, build, and test APIs, and then deploy them on the Apigee X platform.
- Implement multi-layer API security for APIs with API key policies and OAuth access tokens.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use MuleSoft Anypoint Platform to design, build, and manage APIs and integrations faster in a secure and universal platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing APIs with MuleSoft Anypoint Platform.
- Understand the features and architecture of MuleSoft Anypoint Platform.
- Learn how to design, build, manage, and deploy APIs with AnyPoint Platform.
- Get to know the role of each component in building integrations and APIs.
- Connect to databases and transform data using APIs.
- Manage access to APIs by creating and deploying API proxies.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and sysadmins who wish to use Red Hat 3Scale to build, distribute, manage, and monetize APIs while keeping control of the API lifecycle usage, security, and support.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start managing APIs with Red Hat 3Scale.
- Understand the features and architecture of 3Scale API management.
- Learn how to create, manage, and monetize APIs.
- Use the developer portal to publish APIs, configure signup flows and customer access.
- Get to know how to make the adoption of APIs effective and secure.
- Define and implement webhooks to enable real-time notifications.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Web Services

Szkolenie Web Services, Web Services boot camp, Szkolenia Zdalne Web Services, szkolenie wieczorowe Web Services, szkolenie weekendowe Web Services, Kurs Web Services,Kursy Web Services, Trener Web Services, instruktor Web Services, kurs zdalny Web Services, edukacja zdalna Web Services, nauczanie wirtualne Web Services, lekcje UML, nauka przez internet Web Services, e-learning Web Services, kurs online Web Services, wykładowca Web Services

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions