Szkolenia Web Services

Szkolenia Web Services

Praktyczne szkolenia na żywo z Web Services (usług sieciowych) prezentują jak tworzyć usługi będące niezależnymi od platformy sprzętowej oraz implementacji elementami oprogramowania, dostarczającymi określonej funkcjonalności.
Szkolenie z Web Services jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Web Services

Plany szkoleń z technologii Web Services

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to use OpenAI API to review applications before deployment, continually improve safety tools, and scale applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the concept of OpenAI API.
 • Configure OpenAI API and use its features to manage applications.
 • Use different libraries and models within the OpenAI API interface.
 • Generate and manipulate text, code, and images in developing applications.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to use IBM API Connect to support the entire API lifecycle. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the API lifecycle.
 • Create API specifications with built-in policies.
 • Create and manage API products.
 • Implement API authentication and OAuth v2.0 security.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to understand how API security works and apply the different API authentication strategies for API protection. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and identify different API security strategies.
 • Set up API keys and method requests in the API gateway.
 • Use API gateway and set up API security.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Apigee Hybrid to manage and control API runtime, debug, and deploy API proxies. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Apigee Hybrid features and architecture.
 • Learn how to use the tools and commands of the hybrid runtime plane.
 • Manage environments in Apigee hybrid.
 • Deploy and debug API proxies on a hybrid platform.
14 godzin
Ten dwudniowy kurs poprowadzi uczestników przez podstawy usług Web Services , protokołu Simple Object Access Protocol (SOAP) i języka opisu usługi internetowej (WSDL) wraz z ćwiczeniami praktycznymi.
14 godzin
Szkolenie skierowane do developerów aplikacji internetowych, ma na celu przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za którego pomocą możliwa jest komunikacja między serwisami.
14 godzin
Ten kurs ma na celu zrozumienie, jak używać, debugować i zarządzać Web Services z perspektywy innej niż programista / programista.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych (lub równorzędnych) i będzie połączeniem wykładów i sesji laboratoryjnych (teoria i praktyka). Na koniec kursu student powinien umieć: Wiedza i zrozumienie.
 • Poznaj zasady i przewagę biznesową systemów opracowanych wokół usług.
 • Bądź w pełni świadomy głównych protokołów i technologii związanych ze standardem usług sieciowych i zrozum, jak te technologie pasują do siebie. Twoja wiedza rozciąga się na wiodące i nowe aspekty usług internetowych, a także na bardziej ugruntowane elementy standardu.
 • Dogłębne zrozumienie technologii stosowanej w celu umożliwienia systemom opartym na powszechnie używanym języku programowania zarówno używania, jak i świadczenia Web Services .
Zdolności intelektualne:
 • Określ, gdzie podejście zorientowane na usługi, a zwłaszcza usługi sieciowe, jest odpowiednie dla konkretnych scenariuszy biznesowych.
 • Rozważ najbardziej efektywny projekt rozwiązania usług internetowych
 • Zdobądź w przyszłości wiedzę i zrozumienie nowych aspektów szybko ewoluującego standardu usług internetowych
Praktyczne umiejętności:
 • Pracuj z aktualnymi technologiami związanymi z Web Services które są neutralne dla platformy - XML , SOAP, WSDL
 • Pisz i udostępniaj usługi sieciowe w powszechnie używanym języku programowania i pisz kod klienta w tym języku, aby wywoływać usługi sieciowe.
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się projektować i programować Aplikacje Webowe (WebServices) w środowisku Java EE 6 bądź 7. Podczas szkolenia uczestnicy poznają szereg możliwości oferowanych przez WebServices, standardy tworzenia tych aplikacji, protokół SOAP i przetwarzanie komunikatów, usługi typu REST oraz wiele innych pozwalających na sprawną pracę z tą technologią. Do każdego z punktów szkolenia zostały zaplanowane odpowiednie ćwiczenia, tak aby uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności oraz potrafili rozwiązać napotkane case'y w swojej codziennej pracy.
7 godzin
WSO2 API Manager to platforma open-source do publikowania i zarządzania API. Jest to idealny wybór do tworzenia architektur opartych na API lub opartych na IOT. Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy poznają funkcje, koncepcje i standardy związane z Menedżerem API WS02. Teoria będzie połączona z praktyczną praktyką i wdrożeniem podczas szkolenia. Pod koniec kursu uczestnicy będą mieli wiedzę i praktykę do wdrażania własnych interfejsów API przy użyciu podstawowych funkcji Menedżera API WS02.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  14 godzin
  Interfejsy API (Application Programming Interface) umożliwiają aplikacjom łączenie się z innymi aplikacjami W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać wysokiej jakości interfejsy API podczas budowania i zabezpieczania serwera API zaplecza Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Wybierz jeden z wielu frameworków do budowania interfejsów API Zrozum i modeluj interfejsy API publikowane przez firmy takie jak Google i Facebook Twórz i publikuj własne Restful APIs do publicznej konsumpcji Zabezpiecz swoje interfejsy API za pomocą uwierzytelniania tokenowego Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Aby dostosować ten kurs do innych języków, takich jak PHP, Javascript itp, Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów .
  14 godzin
  Interfejsy API (Application Programming Interface) umożliwiają aplikacji łączenie się z innymi aplikacjami. Web API, taki jak RESTful, jest jak usługa internetowa, która działa całkowicie z HTTP. Laravel jest Laravel na PHP otwartym środowiskiem programistycznym MVC (model-view-controller) Laravel na PHP . Jego prostota, intuicyjność i mnóstwo przydatnych funkcji dla projektów internetowych sprawiają, że idealnie nadaje się do tworzenia API RESTful. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować RESTful API od podstaw, używając Laravel gdy Laravel przez szereg praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych na żywo. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zainstaluj i skonfiguruj Laravel oraz inne narzędzia do tworzenia API RESTful za pomocą Laravel
  • Buduj, testuj, wdrażaj i Laravel problemy z RESTful API za pomocą Laravel
  Publiczność
  • Deweloperzy
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna.
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  14 godzin
  API First Design odnosi się do praktyki priorytetowania interesów deweloperów docelowych poprzez najpierw projektowanie bardzo dobrej API, a następnie budowanie oprogramowania nad tym. To podejście popiera utworzenie solidnej podstawy dla innych do budowania. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą zwiększyć efektywność, z którą APIs są opracowywane, jednocześnie poprawiając jakość, niezawodność i ponowne wykorzystanie APIs. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Planuj i organizuj projekt oprogramowania wokół pierwszych koncepcji projektowania API. Dyskusja zgadza się na wspólną wizję API z innymi zainteresowanymi stronami. Oceniać i przyjmować narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania pierwszego podejścia API. Rozwijanie oprogramowania równolegle z innymi członkami zespołu. Zmniejsz koszty tworzenia aplikacji oprogramowania.
  Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  7 godzin
  Axway API Gateway zapewnia usługi infrastrukturalne umożliwiające użytkownikom zarządzanie, dostarczanie i bezpieczne interfejsy programowania aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa (API). Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów i administratorów, którzy chcą wdrożyć funkcje i narzędzia Axway API Gateway w celu opracowania, uruchomienia, zarządzania i monitorowania API. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Instaluj Axway API Gateway, aby ustawić serwery i domeny. Planuj system bramy API, aby zbudować bezprzewodową infrastrukturę przedsiębiorstwa. Zarządzanie portalami API do tworzenia, edycji i wdrażania konfiguracji API. Monitorowanie usług do śledzenia wydajności API i metryk.
  Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  14 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to design, write, and build web APIs while taking advantage of existing technologies to develop high-value products. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing web APIs.
  • Understand the core concepts, architecture, and common uses of web APIs.
  • Build a strategy on developing highly valuable web APIs.
  • Learn how to define the web API architecture and specifications.
  • Apply the best practices of API security, design, and scaling throughput.
  • Learn how to build, test, debug, and publish web APIs.
  14 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Akana to create, build, deploy, and manage APIs across multiple platforms. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start creating and managing APIs with Akana.
  • Understand the features and architecture of Akana.
  • Integrate other applications (Docker, Elasticsearch, Kafka, MongoDB, etc.) with the Akana API Platform.
  • Learn how to set up and use the Community Manager Developer Portal.
  • Use the API gateway to secure, manage, and monitor APIs.
  14 godzin
  Kong to rozwiązanie do zarządzania API, które działa jako brama API dla mikrousług. Ma architekturę wtyczek, która pozwala użytkownikom rozszerzyć podstawową funkcjonalność Konga. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą skonfigurować bramę Kong API do zarządzania ruchem w ramach mikrousług. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zainstaluj i skonfiguruj klaster Kong.
  • Zarządzaj bramą Kong API, aby zapewnić pojedynczy punkt komunikacyjny do uzyskiwania dostępu do API.
  • Kontroluj ruch usług sieciowych na poziomie szczegółowym.
  • Bezpieczne interfejsy API poprzez uwierzytelnianie dostępu.
  • Kontroluj ruch poprzez ograniczenie prędkości i kwoty.
  • Monitoruj, rejestruj i analizuj ruch API za pomocą rozwiązania innej firmy, takiego jak stos ELK.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  • Aby dowiedzieć się więcej o Kongu, odwiedź: https://github.com/Kong/kong
  14 godzin
  Swagger to platforma open source narzędzi, które wykorzystują pliki specyfikacji Open API Specification (OAS) do budowania, projektowania, dokumentowania i korzystania z usług sieciowych RESTful. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów zaplecza, którzy chcą używać Swagger do tworzenia, projektowania, dokumentowania i korzystania z usług sieciowych RESTful. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Utwórz strategię zarządzania interfejsem API dla infrastruktury oprogramowania.
  • Użyj narzędzi Swagger do edycji plików OAS i tworzenia zestawów SDK.
  • Zaimplementuj zabezpieczenia interfejsu API, wersjonowanie, dokumentację i inne ważne funkcje.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  14 godzin
  Hub to zintegrowana platforma narzędzi open-source. Jest zbudowany wokół Swagger (OpenAPI) Specyfikacji i jest używany do opracowania RESTful APIs i zarządzania ich cyklem życia. SwaggerHub's trzy główne narzędzia, Swagger Editor, UI i Codegen pozwala zespołom współpracować i wzmocnić swój przepływ pracy rozwoju API dla aplikacji biznesowych. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą użyć SwaggerHub do projektowania, tworzenia i rozmieszczania API zgodnie z konkretnymi celami przedsiębiorstwa. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Ustaw i skonfigurować środowisko SwaggerHub, aby rozpocząć rozwój. Użyj i integruj narzędzia SwaggerHub, aby wyłączyć i zbudować RESTful APIs. Tworzenie interaktywnej dokumentacji dla definicji API opartej na specyfikacji OpenAPI. Wdrożenie SwaggerHub framework add-ons w celu poprawy komponentów i funkcji API. Zarządzaj ogólnym cyklem życia opracowanego API i jego opublikowanych wersji.
  Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  21 godzin
  Go ogle Chmura Apigee jest pełnym cyklem życia API (Application Programming Interface) platforma zarządzania. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą nauczyć się budować, testować, debugować i wdrażać interfejs API na platformie API Apigee Cloud Go ogle Cloud. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Skonfiguruj środowisko programistyczne, które obejmuje wszystkie potrzebne zasoby, aby rozpocząć tworzenie interfejsu API.
  • Zrozum i Apigee Edge narzędzia dostępne w Apigee Edge .
  • Zbuduj i wdróż interfejs API w Go ogle Cloud.
  • Monitoruj i debuguj błędy interfejsu API.
  • Dźwignia Go analityki OGLE i rozwiązania cloud uczenia maszynowego do API bardziej inteligentny.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  14 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Apigee X to design, develop, and manage APIs efficiently and securely. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing API solutions with Apigee X.
  • Understand the fundamentals and best practices of developing, securing, and managing the lifecycle of APIs.
  • Learn how to design, build, and test APIs, and then deploy them on the Apigee X platform.
  • Implement multi-layer API security for APIs with API key policies and OAuth access tokens.
  14 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use MuleSoft Anypoint Platform to design, build, and manage APIs and integrations faster in a secure and universal platform. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing APIs with MuleSoft Anypoint Platform.
  • Understand the features and architecture of MuleSoft Anypoint Platform.
  • Learn how to design, build, manage, and deploy APIs with AnyPoint Platform.
  • Get to know the role of each component in building integrations and APIs.
  • Connect to databases and transform data using APIs.
  • Manage access to APIs by creating and deploying API proxies.

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Web Services

  Szkolenie Web Services, Web Services boot camp, Szkolenia Zdalne Web Services, szkolenie wieczorowe Web Services, szkolenie weekendowe Web Services, Kurs Web Services,Kursy Web Services, Trener Web Services, instruktor Web Services, kurs zdalny Web Services, edukacja zdalna Web Services, nauczanie wirtualne Web Services, lekcje UML, nauka przez internet Web Services, e-learning Web Services, kurs online Web Services, wykładowca Web Services

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions