Szkolenia Ruby

Szkolenia Ruby

Ruby Programming Language courses

Opinie uczestników

Wzorce projektowe w Ruby

Bardzo duzo przykladow.

Thales Polska sp. z o.o.

Wzorce projektowe w Ruby

dyskusja na temat wzorców i zastosowanych rozwiazań w rozwiązywaniu ćwiczeń

Thales Polska sp. z o.o.

Plany Szkoleń Ruby

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
pjruby Programowanie w języku Ruby 21 godz. Kurs przeznaczony jest dla programistów, znający dowolny inny język proceduralny lub strukturalny (np. C, Pascal, C++, Delphi). Na szkoleniu uczestnik dowie się jak jest zbudowany język Ruby, jak zainstalować intepreter Ruby i najważniejsze narzędzia, napisać podstawowe aplikacje. Kurs wprowadza także do programowania obiektowego i funkcyjnego. Wprowadzenie do języka Ruby Historia Ruby Obszar zastosowań Najważniejsze cechy języka Wspierane paradygmaty programowania Narzędzia języka Ruby Przegląd edytorów i IDE Interpreter Ruby IRB Pakiety Gem Rake Podstawowe konstrukcje języka Słowa kluczowe języka Stałe zmienne, typy Operatory Instrukcje sterujące Programowanie funkcyjne Funkcje, argumenty, zwracane wartości Lambdy Domknięcia Rekurencja Wartościowanie leniwe Funkcje wyższego rzędu Programowanie obiektowe Przegląd paradygmatu Klasy i obiekty Dziedziczenie, hermetyzacja, abstrakcja, polimorfizm Konstruktory Akcesory Moduły Klasy mieszane Obsługa błędów, wyjątki Najważniejsze predefiniowane klasy języka Ruby Specyficzne cechy języka Instrukcje sterujące Symbole Przedziały Tryb poetycki Praktyczne zastosowanie Aplikacje wspomagające administrację systemem Aplikacje sieciowe Aplikacje internetowe
rubyrpz Ruby on Rails - praktyczne zastosowanie 21 godz. Szkolenie skierowane jest dla osób chcących poznać praktyczne aspekty tworzenia aplikacji Ruby on Rails.Wprowadzenie do Ruby on Rails Historia frameworka Obszar zastosowań Najważniejsze cechy frameworka Narzędzia wokół Ruby on Rails Przegląd edytorów i IDE Interpreter Ruby Framework Ruby on Rails Pakiety Gem Rake Bundler Wspierane systemy zarządzania bazami danych Tworzenie projektu Tworzenie projektu Ruby on Rails Struktura projektu Pliki konfiguracyjne Realizacja wzorca MVC w Ruby on Rails Kontrolery Widoki Modele Routing Active Record Wzorzec Active Record Definiowanie modeli Mechanizm "opakowywania" tabel Akcesory właściwości medeli Relacje Obsługa kwerend SQL Rozszerzanie Modeli Rusztowanie (scaffolding) Mechanizm rusztowania Generowanie operacji CRUD Opcje generowania rusztowania Struktura wygenerowanego rusztowania Uwierzytelnianie i autoryzacja Najważniejsze pojęcia Bezpieczeństwo danych Dostępne Gem-y Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji Internacjonalizacja i lokalizacja l10n i i18n w Ruby on Rails Podstawowa konfiguracja Opcje wyboru lokalizacji Zarządzanie tłumaczeniami Zarządzanie walutami, formatami dat, formatami reprezentacją liczb Usługi internetowe z Ruby on Rails Dostępne standardy REST Ruby on Rails jako klient REST Ruby on Rails jako serwer REST Tworzenie własnych pluginów / Gem-ów Struktura Gem-ów Automatyczne tworzenie Gem-ów Struktura Konfiguracja Publikowanie Testowanie aplikacji Ruby on Rails Podstawowe zagadnienia testowania aplikacji Test-driven development Testy jednostkowe Testy akceptacyjne Testy behawioralne Praktyczne zastosowanie Ruby on Rails na podstawie wybranych przypadków biznesowych System CMS Blog internetowy Aplikacja wykorzystująca API serwisów społecznościowych Serwer REST
ooprog Programowanie obiektowe 21 godz. Szkolenie skierowane jest dla osób chcących zapoznać się z możliwościami programowania obiektowego oraz realizacją paradygmatu w wybranym języku: C#, Java, Groovy, Scala lub PHP. Potrzeba programowania obiektowego Próba odzwierciedlenia realnego świata w programowaniu Pocztątki i ewolucja programowania obiektowego Programowanie obiektowe w aspekcie reguł KISS i DRY Klasy i obiekty Idee i byty w filozofii Platona Rola klas Realizacja klas za pomoc obiektów Klasy, właściwości i metody statyczne Konwencje nazewnictwa i kodowania Nazewnictwo klas Nazewnictwo właściwości i metod Nazewnictwo pakietów i folderów Pozostałe konwencje Struktura klasy Właściwości/pola jako opis stanu obiektu Akcesory Metody jako realizacja funkcjonalności Modelowanie i graficzna reprezentacja klas Analiza wymagań Modelowanie struktury klas i relacji Opisywanie obiektów biznesowych Diagramy EER Diagram klas UML Paradygmaty programowania obiektowego Pojęcie paradygmatu Hermetyzacja Abstrakcja Dziedziczenie Polimorfizm Projektowanie i realizacja warstwy abstrakcji Klasy abstrakcyjne Interfejsy Cechy -Traits Klazy zagnieżdżone Klasy generyczne Tworzenie obiektów Sposoby tworzenia obiektów Rola konstruktora Wzorzec Fabryki Zależności między klasami Agregacja Kompozycja Rozdział zależności - Decoupling Wstrzykiwanie zależności, kontenery DIC Wzorzec Mediatora Organizacja kodu Projektowanie kodu wielokrotnego użycia Struktura folderów Przestrzenie nazw, pakiety, moduły Programowanie obiektowe a wydajność Rezerwacja pamięci dla obiektów Garbage Collector Jawne usuwanie obiektów, destruktory Praca z referencjami Mechanizm refleksji Obszar zastosować refleksji Pozyskiwanie informacji o klasach i obiektach Znaczenie refleksji w tworzeniu dokumentacji i testowaniu oprogramowania Obsługa błędów Możliwe modele obsługi błędów Obiektowy model obsługi błędów Rola wyjątków i klasa Exception, rzucanie i przechwytywanie wyjtków Blok try-catch-final, zagnieżdżanie bloku Antywzorce programowania obiektowego Nadmierna odpowiedzialność klas, wzorzec Delegacji Silne zależności Singleton i potencjalne problemy Anemic Domain Model Pozostałe antywzorce
rubywp Wzorce projektowe w Ruby 14 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zawansowanych struktur programistycznych / projektowych w języku Ruby. Podstawy teoretyczne wzorców projektowych Historia wzorców projektowych Podział wzorców projektowych Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Creational Design Patterns Abstract Factory Builder Factory Method Object Pool Prototype Singleton  Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Structural Design Patterns Adapter Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Private Class Data Proxy Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Behavioral Design Patterns Chain of responsibility Command Interpreter Iterator Mediator Memento Null Object Observer State Strategy Template method Visitor Wzorce złożone MVC (Model - View - Controller) MVP (Model - View - Presenter) MVVM (Model -View -View Model) Symulacja Projektowania Architektury - Hands On Labs Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case
bappint Bezpieczeństwo aplikacji internetowych 14 godz. Szkolenie skierowane jest do adimistratorów i programistów pracujących z systemami, w których przechowywane są dane osobowe oraz dane tajne. W czasie szkolenia omawiane są podstawowe ataki na aplikacje internetowe, sposoby zabezpieczeń oraz aspekty zwiazane z przechowywaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawowymi GIODO.Polityka tworzenia i przechowywania haseł Tworzenie bezpiecznych haseł Polityka przechowywania i zmiany haseł Sposoby pozyskiwania haseł z baz danych Algorytmy kryptograficzne Solenie haseł Pojęcie funkcji Bezpieczeństwo przechowywania sesji Przekazywanie sesji w parametrze URL Przechowywanie sesji na dysku Przechowywanie sesji we współdzielonym środowisku Przechowywanie haseł w bazie danych Ataki SQL injection Idea ataku Przykładowe ataki SQL injection Sposoby filtrowania danych i zabezpieczenia aplikacji przed atakami SQL injection Ataki XSS (Cross-site scripting) Idea ataku Przykładowe ataki XSS Sposoby filtrowania danych i zabezpieczenia aplikacji przed atakami XSS Ataki CSRF (Cross-site request forgery) i session riding Idea ataku Przykładowe ataki CSRF Sposoby zabezpieczenia aplikacji przed atakami CSRF Ataki remote code injection Idea ataku Przykładowe ataki remote code injection Sposoby zabezpieczenia aplikacji przed atakami remote code injection Ataki form spoofing Idea ataku Przykładowe ataki form spoofing-owymi Sposoby zabezpieczenia aplikacji przed atakami form spoofing-owymi Protokół HTTPS Omówienie protokołu HTTPS Przykładowe konfiguracje serwerów i aplikacji w celu wykorzystania protokołu HTTPS Zabezpieczenie aplikacji przed robotami internetowymi i wysyłaniem SPAM-u Wdrażanie mechanizmu captacha Ograniczenie ilości żądań z określonego hosta lub adresu IP Wykrywanie i zabezpieczanie przed atakami czasowymi Logiczne błędy aplikacji wpływające na bezpieczeństwo aplikacji Prawidłowa autoryzacja Konfiguracja i zarządzanie ACL Określenie topologii i testy funkcjonalności systemów Zasady tworzenia komunikatów System-Klient Podstawowe informacje na temat zabezpieczenia web-servisów oraz API Uwierzytelnianie i autoryzacja HTTP Uwierzytelnianie i autoryzacja na podstawie API key Uwierzytelnianie i autoryzacja na podstawie hosta lub IP Uwierzytelnianie i autoryzacja za pomocą oAuth Szyfrowanie przechowywanych informacji Szyfrowanie danych za pomocą narzędzi systemowych Szyfrowanie danych za pomocą bibliotek programistycznych Przechowywanie plików w bazie danych Szyfrowanie danych w bazie danych Zabezpieczenia relacyjnych baz danych System uprawnień Ograniczenie dostępu do zasobów i zapytań za pomocą mechanizmów bazodanowych Tworzenie kopii zapasowych Replikacja baz danych Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawowymi GIODO Organizacja danych osobowych Rola ABI i określenie ról osób mających dostęp do danych osobowych Polityka haseł Dokumentacja topologii i architektury systemu Zalecane mechanizmy zabezpieczenia systemu oraz środków bezpieczeństwa komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe
rspectest Testing Ruby applications with RSpec 7 godz. Getting Started with RSpec What is RSpec Features Test automation Where should I use RSpec Installation and first usage Getting closer to RSpec rspec-core rspec-expectations rspec-mocks rspec-rails Behaviour-Driven Development What does "behaviour" mean BDD and other testing methods Where should I use BDD Use Case/User Story and BDD The INVEST mnemonic - the idea of creating better user stories BDD and Agile RSpec integration with other tools Integration with Cucumber RSpec and Rails Testing with web-browsers simulators
Watir Watir: Web test automation with Ruby 21 godz. Watir (Web Application Testing in Ruby) is an open source library for automating tests. Watir interacts with a browser the same way people do: clicking links, filling out forms and validating text. Based on the WebDriver framework, it is comparable to Selenium and is one of the most popular tools for web application test automation. In this training participants will learn how to use Watir to automate their web application testing by combining theory with practice in a live lab environment. By the end of the course, participants will have the knowledge and practice to utilize the full power of Watir and Ruby to automate their web testing projects. Audience     Automation test engineers Format of the course     An instructor-led course with theoretical coverage of Watir and Ruby together with exercises and a large component of hands-on practice. Introduction to Watir and Ruby Installation and setup Overview of Watir architecture Ruby scripting for test automation Working with Webdrivers Working with Page Objects Locating page elements Creating a unit test Using Watir methods and classes Accessing a database Developing a test framework Troubleshooting Closing remarks
seleniumruby Selenium with Ruby for test automation 14 godz. Selenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Ruby. In this training participants combine the power of Ruby with Selenium to automate the testing of a sample web application. By learning to create and combine Ruby test scripts with Selenium web automation in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate the testing of their own real life web applications and websites. Audience      Testers and Developers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction to Selenium with Ruby     Ruby vs Java for writing test scripts Installation and setup Selecting a Ruby IDE or editor Overview of Selenium architecture     Selenium IDE     Selenium WebDriver     Selenium Grid Ruby scripting essentials for test automation Working with Selenium Webdriver The anatomy of a web application Locating page elements through Page Objects Creating a unit test Accessing a database Developing a test framework Running test suites against multiple browsers Working with Selenium Grid Troubleshooting Closing remarks

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie Ruby, Ruby boot camp, Szkolenia Zdalne Ruby, szkolenie wieczorowe Ruby, szkolenie weekendowe Ruby , instruktor Ruby,Kursy Ruby, nauczanie wirtualne Ruby, wykładowca Ruby , e-learning Ruby,Kurs Ruby, nauka przez internet Ruby, edukacja zdalna Ruby, Trener Ruby, kurs zdalny Ruby, kurs online Ruby

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-01-17 09:00 7722PLN / 3624PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-22 09:00 5940PLN / 3030PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2018-01-29 09:00 5940PLN / 2980PLN
Angular 4 - dobre praktyki Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-01-30 09:00 7920PLN / 3450PLN
Psychologia współpracy z ludźmi Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-30 09:00 5148PLN / 1430PLN
PostgreSQL Administration Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-05 09:00 7821PLN / 4007PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) (IAS, IFRS) Poznań, Garbary 100/63 pt., 2018-02-09 09:00 3950PLN / 1188PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-02-15 09:00 10266PLN / 3911PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2018-02-19 09:00 5148PLN / 1530PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-03-05 09:00 3564PLN / 2291PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam