Szkolenia Java EE

Szkolenia Java EE

Praktyczne szkolenia na żywo z Java EE (znane również jako Java Platform Enterprise Edition i dawniej Java 2 Platform Enterprise Edition lub J2EE) stanowią wprowadzenie do serwerowej platformy programistycznej języka Java w oparciu o wielowarstwową architekturę korporacyjną.
Szkolenie z Java EE jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Java EE

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Platforma Java EE zapewnia API i środowisko wykonawcze do tworzenia i uruchamiania wielkoskalowych, wielowarstwowych, skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych aplikacji sieciowych. Docker i Kubernetes umożliwiają programistom spakowanie aplikacji Java do kontenera i wdrożenie jej jako mikrousługi w środowisku Java EE. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą konteneryzować swoje aplikacje i uruchamiać je jako mikrousługi w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i wdrażanie mikrousług Java w kontenerach Docker. Zarządzanie kontenerami Docker przy użyciu Kubernetes. Integracja mikrousług z istniejącym systemem monolitycznym. Monitorowanie, testowanie i zabezpieczanie mikrousług. Rozwiązywanie problemów z kontenerami i środowiskami orkiestracji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Ten kurs szkoleniowy wprowadza podstawowe koncepcje i zasady DevOps, a także sposoby na wdrożenie praktyki DevOps w organizacji. Koncentruje się w szczególności na projektach na platformie Java. Po ukończeniu tego szkolenia studenci będą mieli podstawową wiedzę na temat DevOps’ propozycja wartości; zdobędą również praktyczne doświadczenie w pracy z wybranymi narzędziami DevOps, w tym Puppet, Jenkins, Git i innymi. Ten kurs szkoleniowy jest uzupełniony praktycznymi laboratoriami, które pomagają uczestnikom wzmocnić ich teoretyczną wiedzę na temat nauczonego materiału. Tematy:
  Praktyki i narzędzia DevOps Puppet Techniczne wprowadzenie do przetwarzania w chmurze Jenkins
21 godzin
Szkolenie Administracja GlassFish wprowadza uczestników w tajniki instalacji, konfiguracji, zarządzania, monitorowania serwera GlassFish. Szkolenie jest otwarte dla przyszłych administratorów serwera GlassFish.
21 godzin
GlassFish to serwer aplikacji typu open source. Ten trzydniowy kurs stanowi wprowadzenie do administrowania serwerem GlassFish z Java EE aplikacjami.
35 godzin
Java Platform Enterprise Edition 7 (znana również jako Java EE 7) to ustrukturyzowana aplikacja używana do tworzenia dużych, wielowarstwowych, skalowalnych i bezpiecznych aplikacji korporacyjnych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą zainstalować, zarządzać i wdrażać Java EE 7 w celu tworzenia aplikacji korporacyjnych. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli tworzyć, zarządzać, wdrażać, wdrażać i zabezpieczać aplikacje korporacyjne i usługi internetowe przy użyciu Java EE 7. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Platforma Java EE zapewnia API i środowisko uruchomieniowe do tworzenia i uruchamiania wielkoskalowych, wielowarstwowych, skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych aplikacji sieciowych. Platforma Java EE 8 wprowadza interfejs API JSON Binding do mapowania między tekstem JSON a obiektami Java, nowy interfejs API zabezpieczeń oraz obsługę protokołu HTTP/2, chmury i HTML5. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą korzystać z nowych funkcji Java EE 8' do tworzenia aplikacji w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja środowiska programistycznego niezbędnego do rozpoczęcia programowania. Zrozumienie koncepcji i architektury stojącej za Java Enterprise Edition (JEE). Tworzenie przykładowej aplikacji w chmurze (lub usługi internetowej). Interfejs aplikacji z bazą danych. Pisanie i zarządzanie komponentami stanowymi przy użyciu wstrzykiwania zależności. Pisanie testów integracyjnych dla Java EE komponentów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Java Enterprise Edition (Java EE) to platforma oprogramowania dla przedsiębiorstw przeznaczona do tworzenia wielowarstwowych i rozproszonych aplikacji Java na dużą skalę. Wersja Java EE 8 zawiera kontenery i technologie przetwarzania w chmurze z uproszczonymi interfejsami API i ulepszoną infrastrukturą do uruchamiania aplikacji korporacyjnych i usług internetowych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą używać Java EE 8 do tworzenia i wdrażania gotowych do pracy w chmurze aplikacji korporacyjnych, wykorzystujących zaawansowane technologie Java i interfejsy API; Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfigurowanie środowiska programistycznego niezbędnego do rozpoczęcia tworzenia aplikacji korporacyjnych za pomocą Java EE 8. Wdrażanie logiki biznesowej do projektowania i budowania aplikacji zorientowanych biznesowo. Integracja mikrousług z komponentami Java EE 8 w celu przekształcenia aplikacji jednowarstwowych w wysoce skalowalne i gotowe do pracy w chmurze. Zrozumieć i zastosować Java EE 8 wzorców projektowych i najlepszych praktyk kodowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Ten 4-dniowy kurs jest przeznaczony dla programistów, którzy znają już język Java i chcą wykorzystać technologię Enterprise Java Beans 2.0, jednocześnie zdając sobie sprawę z implikacji bezpieczeństwa związanych z dystrybucją aplikacji. Kurs ten ma duży praktyczny komponent, który obejmuje opracowanie aplikacji e-commerce opartej na Enterprise Java Beans. Kurs wykorzystuje serwer aplikacji JBoss.
7 godzin
OpenSearchServer to serwer aplikacji o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywany do tworzenia aplikacji opartych na indeksach, takich jak wyszukiwarki. Napisany w języku Java, może być zintegrowany z innymi aplikacjami bez użycia kodu Java. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się konfigurować, konfigurować, zarządzać i rozszerzać OpenSearchServer. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Uruchamianie OpenSearchServer jako samodzielnego serwera z kontenerem serwletów Konfiguracja zintegrowanego crawlera OpenSearchServer dla baz danych, stron internetowych i bogatych dokumentów Opracowanie przykładowej aplikacji przy użyciu interfejsu użytkownika opartego na Zkoss OpenSearchServer Integracja wyników wyszukiwania ze stroną przy użyciu renderera HTML Monitorowanie i administrowanie OpenSearchServer Rozszerzanie funkcji OpenSearchServer' przy użyciu architektury wtyczek
Publiczność
  Administratorzy systemu Inżynierowie DevOps
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Java Enterprise Edition (EE) to platforma Java stworzona z wyższym poziomem kontroli nad Java Standard Edition (SE). Oferuje wiodący zestaw specyfikacji do obsługi wielowarstwowych i rozległych wdrożeń korporacyjnych. Najnowsza wersja Java Enterprise Edition, Java EE 8, wykorzystuje zaawansowane technologie Java, które można zoptymalizować w celu uzyskania lepszej wydajności aplikacji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla Java programistów, którzy chcą zoptymalizować swoje środowisko programistyczne Jave EE 8 w celu tworzenia, kompilowania, testowania, debugowania i wdrażania aplikacji biznesowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfigurowanie i konfigurowanie niezbędnego środowiska programistycznego dla Java EE 8. Wykorzystanie funkcji Java EE 8 do tworzenia aplikacji biznesowych zgodnych z Java EE 8. Wykorzystanie odpowiednich metod do optymalizacji środowiska Java EE 8. Ulepszyć procedury monitorowania aplikacji. Rozpoznać krytyczne czynniki wpływające na wydajność systemów aplikacji. Dostrzegać potencjał Java EE8, gdy jest wdrażany w innych przedsięwzięciach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się projektować i programować Aplikacje Webowe (WebServices) w środowisku Java EE 6 bądź 7. Podczas szkolenia uczestnicy poznają szereg możliwości oferowanych przez WebServices, standardy tworzenia tych aplikacji, protokół SOAP i przetwarzanie komunikatów, usługi typu REST oraz wiele innych pozwalających na sprawną pracę z tą technologią. Do każdego z punktów szkolenia zostały zaplanowane odpowiednie ćwiczenia, tak aby uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności oraz potrafili rozwiązać napotkane case'y w swojej codziennej pracy.
14 godzin
Resin to szybki i niezawodny serwer aplikacji Java o otwartym kodzie źródłowym dla aplikacji internetowych obejmujących setki serwerów. Powstały jako silnik serwletów i JSP, Resin obsługuje dziś Web Profile, CDI i EJB. Resin zawiera wysokowydajny menedżer transakcji JTA, dostawcę JMS, klastrowanie, pulę połączeń i konsolę zarządzania. Resin jest używany przez takie firmy jak CNET, Motorola i Salesforce.com. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) obejmuje podstawy instalacji, konfiguracji, zabezpieczania, optymalizacji i zarządzania serwerem aplikacji Resin. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dobrze rozumieją architekturę, funkcje i możliwości Resin. Posiadają praktykę potrzebną do wdrożenia i zarządzania własnym serwerem aplikacji Resin.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Apache TomEE to certyfikowany stos Java Enterprise Edition (EE) opracowany na podstawie Tomcat (TomEE = Tomcat + dodatkowe funkcje Java EE). Integracje te ułatwiają pisanie kodu, testowanie logiki biznesowej, konfigurowanie zasobów zarządzanych przez kontener i administrowanie serwerem. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zainstalować, skonfigurować, zarządzać, rozwiązywać problemy i optymalizować serwer aplikacji TomEE. Publiczność
  Programiści Administratorzy systemu DevOps Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Last Updated:

Szkolenie Java EE, Java EE (Java Platform Enterprise Edition) boot camp, Szkolenia Zdalne Java EE (Java Platform Enterprise Edition), szkolenie wieczorowe Java EE, szkolenie weekendowe Java EE (Java Platform Enterprise Edition), Kurs Java EE (Java Platform Enterprise Edition),Kursy Java Platform Enterprise Edition (Java EE), Trener Java EE, instruktor Java EE (Java Platform Enterprise Edition), kurs zdalny Java Platform Enterprise Edition (Java EE), edukacja zdalna Java EE, nauczanie wirtualne Java Platform Enterprise Edition (Java EE), lekcje UML, nauka przez internet Java EE (Java Platform Enterprise Edition), e-learning Java Platform Enterprise Edition (Java EE), kurs online Java EE (Java Platform Enterprise Edition), wykładowca Java EE (Java Platform Enterprise Edition)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions