Szkolenia Java EE

Szkolenia Java EE

Praktyczne szkolenia na żywo z Java EE (znane również jako Java Platform Enterprise Edition i dawniej Java 2 Platform Enterprise Edition lub J2EE) stanowią wprowadzenie do serwerowej platformy programistycznej języka Java w oparciu o wielowarstwową architekturę korporacyjną.
Szkolenie z Java EE jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Java EE

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Platforma Java EE zapewnia API i środowisko pracy w celu opracowania i uruchomienia aplikacji sieciowych o dużej skali, wielopoziomowej, skalowalnej, niezawodnej i bezpiecznej. Docker i Kubernetes umożliwiają deweloperom pakowanie aplikacji Java do pojemnika i rozmieszczenie jej jako mikroservice w środowisku Java EE. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą zaopatrzyć swoje aplikacje Java EE 8 i uruchomić je jako usługi mikro w chmurze. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zbuduj i rozmieszcz mikroserwis Java w pojemnikach Docker. Wykorzystywanie zbiorników Kubernetes. Integracja mikroserwizji z istniejącym systemem monolitycznym. Monitorowanie, testowanie i bezpieczne usługi mikro. Własne pojemniki i środowiska orchestracyjne.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
28 godzin
Ten 4-dniowy kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy znają już język Java i chcą wykorzystać technologię Enterprise Java Beans 2.0, jednocześnie zdając sobie sprawę z implikacji bezpieczeństwa związanych z dystrybucją aplikacji. Ten kurs ma duży praktyczny komponent, który obejmuje opracowanie aplikacji e-commerce opartej na Enterprise Java Beans. Kurs wykorzystuje serwer aplikacji JBoss.
21 godzin
GlassFish jest serwerem aplikacji typu open-source. Ten trzydniowy kurs stanowi wprowadzenie do administrowania serwerem GlassFish z aplikacjami Java EE.
21 godzin
Szkolenie Administracja GlassFish wprowadza uczestników w tajniki instalacji, konfiguracji, zarządzania, monitorowania serwerem GlassFish. Szkolenie skierowanie jest do przyszłych administratorów serwera GlassFish.  
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się projektować i programować Aplikacje Webowe (WebServices) w środowisku Java EE 6 bądź 7. Podczas szkolenia uczestnicy poznają szereg możliwości oferowanych przez WebServices, standardy tworzenia tych aplikacji, protokół SOAP i przetwarzanie komunikatów, usługi typu REST oraz wiele innych pozwalających na sprawną pracę z tą technologią. Do każdego z punktów szkolenia zostały zaplanowane odpowiednie ćwiczenia, tak aby uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności oraz potrafili rozwiązać napotkane case'y w swojej codziennej pracy.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) covers the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities.
 • Have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.
21 godzin
Ten kurs szkoleniowy przedstawia podstawowe koncepcje i zasady DevOps , a także sposoby radzenia sobie z praktyką DevOps w organizacji. Koncentruje się szczególnie na projektach na platformie Java . Po ukończeniu tego szkolenia studenci będą mieli podstawową wiedzę na temat propozycji wartości DevOps ; zdobędą także praktyczne doświadczenie w pracy z wybranymi narzędziami DevOps , w tym Puppet , Jenkins , Git i innymi. Uzupełnieniem tego szkolenia są praktyczne laboratoria, które pomagają uczestnikom pogłębić wiedzę teoretyczną na temat nauczonego materiału. Tematy:
 • Praktyki i narzędzia DevOps
 • Puppet
 • Wprowadzenie techniczne do przetwarzania w chmurze
 • Jenkins
7 godzin
OpenSearchServer jest serwerem aplikacji typu open source służącym do tworzenia aplikacji opartych na indeksach, takich jak wyszukiwarki Napisany w Javie może być zintegrowany z innymi aplikacjami bez użycia kodu Java W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się konfigurować, konfigurować, zarządzać i rozszerzać OpenSearchServer Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Uruchom OpenSearchServer jako samodzielny serwer z kontenerem serwletów Skonfiguruj zintegrowany przeszukiwacz OpenSearchServer dla baz danych, stron internetowych i bogatych dokumentów Stwórz przykładową aplikację, korzystając z interfejsu internetowego Zkoss opartego na OpenSearchServer Zintegruj wyniki wyszukiwania ze stroną przy użyciu mechanizmu renderowania HTML Monitoruj i administruj OpenSearchServer Rozszerz funkcje OpenSearchServer, korzystając z architektury wtyczek Publiczność Administratorzy systemu Inżynierowie DevOps Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
7 godzin
Apache TomEE is a certified Java Enterprise Edition (EE) stack developed on top of Tomcat (TomEE = Tomcat + aditional Java EE features). These integrations facilitate writing code, testing business logic, configuring container-managed resources, and administering the server. In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, manage, troubleshoot and optimize a TomEE application server. Audience
 • Developers
 • System administrators
 • DevOps Engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Java Platforma EE zapewnia środowisko API i czasu pracy do opracowywania i obsługi dużych, wielostronnych, skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych aplikacji sieciowych. Java EE 8 wprowadza JSON Binding API do mapowania między tekstem JSON a Java obiektami, nową API zabezpieczeń oraz wsparcie dla HTTP/2, chmury i HTML5. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą wykorzystać nowe funkcje EE 8 do tworzenia aplikacji w chmurze. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Stworzenie niezbędnego środowiska rozwojowego, aby rozpocząć rozwój. Zrozum koncepcje i architekturę za Java Enterprise Edition (JEE). Tworzenie aplikacji w chmurze próbkowej (lub usługi internetowej). Interfejs aplikacji z bazą danych. Napisz i zarządzać odważnymi składnikami za pomocą wstrzyknięcia uzależnienia. Wpisz testy integracji dla Java składników EE.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
Java Enterprise Edition (EE) to platforma stworzona z wyższym poleceniem nad Java Standard Edition (SE). Oferuje wiodący zestaw specyfikacji, które wspierają wielopoziomowe i szerokie wdrażania przedsiębiorstw. Najnowsza wersja Java Enterprise Edition, Java EE 8, wykorzystuje zaawansowane Java technologie, które można zoptymalizować w celu osiągnięcia lepszej wydajności aplikacji. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do Java deweloperów, którzy chcą zoptymalizować swoje środowisko rozwoju Jave EE 8 do tworzenia, budowania, testowania, odkurzania i wdrażania aplikacji biznesowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Tworzenie i konfigurowanie niezbędnego środowiska rozwoju dla Java EE 8. Wykorzystaj funkcje Java EE 8 do opracowania aplikacji biznesowych, które są zgodne z Java EE. Wykorzystaj odpowiednie metody, aby zoptymalizować swoje środowisko Java EE 8. Poprawa rutyny monitorowania aplikacji. Rozpoznawanie kluczowych czynników dla efektywnej wydajności systemów aplikacyjnych. Zrozum potencjał Java EE 8 podczas realizacji w innych przedsiębiorstwach.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
35 godzin
Java Platform Enterprise Edition 7 (znany również jako Java EE 7) jest strukturowanym wniosek wykorzystywany do rozwoju dotyczącego wzrostu dużych, wielokreślonych, wyskalowanych i bezpiecznych aplikacji przedsiębiorstw.Ten instruktor, szkolenia żywy (na linie lub na miejscu) jest celem rozwojaczami, którzy chcą instalować, zarządzać i wdrażąć Java EE 7 w celu rozwoju aplikacji przedsiębiorstw.W końcu tej szkolenii uczestników będą mogły twórczyć, zarządzać, wdrożenie, wykonywać i zabezpieczenie aplikacji przedsiębiorstw oraz usług internetowych używającym Java EE 7.Format kursu
  Interaktywna przedstawienie i dyskusja. Dużo użytkowników i praktyki. Wdrożenie ręce w środowiskach żywych laboratorium.
Opcje zastosowania kursu
  Aby zaprosić dodatkowe szkolenia dla tego kursu, proszę kontaktować się z nami, aby zorganizować.
21 godzin
Java Enterprise Edition (Java EE) to platforma oprogramowania przedsiębiorstwa zaprojektowana do tworzenia aplikacji o dużym, wielopoziomowym i rozpowszechnianym zasięgu Java. Wersja Java EE 8 zawiera kontenery i technologie obliczeniowe w chmurze z uproszczonymi API i ulepszoną infrastrukturą do prowadzenia aplikacji biznesowych i usług internetowych. Ten instruktor prowadzony, szkolenia na żywo (online lub on-site) jest skierowany do deweloperów, którzy chcą użyć Java EE 8 do budowy i rozmieszczenia aplikacji biznesowych gotowych do chmury, wykorzystując zaawansowane Java technologie i API. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Stwórz niezbędne środowisko rozwojowe, aby rozpocząć rozwój aplikacji przedsiębiorstw z Java EE 8. Wdrażanie logiki biznesowej do projektowania i budowania aplikacji zorientowanych na biznes. Integruj mikro-serwisy z komponentami Java EE 8, aby przekształcić pojedyncze aplikacje w bardzo skalowalne i chmury gotowe aplikacje. Zrozum i zastosować Java EE 8 wzory projektowe i kodowanie najlepszych praktyk.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.

Last Updated:

Szkolenie Java EE, Java EE (Java Platform Enterprise Edition) boot camp, Szkolenia Zdalne Java EE (Java Platform Enterprise Edition), szkolenie wieczorowe Java EE, szkolenie weekendowe Java EE (Java Platform Enterprise Edition), Kurs Java EE (Java Platform Enterprise Edition),Kursy Java Platform Enterprise Edition (Java EE), Trener Java EE, instruktor Java EE (Java Platform Enterprise Edition), kurs zdalny Java Platform Enterprise Edition (Java EE), edukacja zdalna Java EE, nauczanie wirtualne Java Platform Enterprise Edition (Java EE), lekcje UML, nauka przez internet Java EE (Java Platform Enterprise Edition), e-learning Java Platform Enterprise Edition (Java EE), kurs online Java EE (Java Platform Enterprise Edition), wykładowca Java EE (Java Platform Enterprise Edition)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions