Szkolenia Autoryzowane SQL Server | Szkolenia Authorized SQL Server

Szkolenia Autoryzowane SQL Server

Microsoft SQL Server (MS SQL) – system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.

MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo operacji (m.in. procedury wyzwalane).

Plany szkoleń z technologii Autoryzowane SQL Server

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
O tym kursie Ten kurs omówi różne metody i najlepsze praktyki, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi w zakresie modelowania, wizualizacji i analizy danych z Power BI. Kurs pokaże również, jak uzyskać dostęp i przetwarzać dane z szeregu źródeł danych, w tym zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych danych. Ten kurs będzie również zbadać, jak wdrożyć odpowiednie standardy bezpieczeństwa i polityki w spektrum Power BI w tym zestawy danych i grupy. Kurs będzie również omówić, jak zarządzać i rozmieszczać raporty i tablice do udostępniania i dystrybucji treści. Profil audycji Odbiorcami tego kursu są profesjonaliści w zakresie danych i profesjonaliści w dziedzinie inteligencji biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzić analizę danych przy użyciu Power BI. Kurs ten jest również ukierunkowany na tych osób, które opracowują raporty, które wizualizują dane z technologii platformy danych, które istnieją zarówno w chmurze, jak i na miejscu. Umiejętności zdobyte
  Wprowadzanie, czystość i przekształcanie danych Model danych dla wydajności i skalowalności Projektowanie i tworzenie raportów do analizy danych Wdrażanie i przeprowadzanie zaawansowanej analizy sprawozdań Zarządzanie i udostępnianie aktywów raportu
21 godzin
O tym kursie Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora jest skierowany do osób, które chcą przejść do roli profesjonalnej bazy danych lub których rola pracy rozwija się, aby obejmować elementy bazy danych. Kurs opisuje podstawowe koncepcje bazy danych, w tym rodzaje bazy danych, języki bazy danych i projekty bazy danych. Profil audycji Główną publicznością tego kursu są osoby, które przechodzą do roli bazy danych lub których rola została rozszerzona do technologii bazy danych. Na zakończenie kursu Po ukończeniu tego kursu uczniowie będą mogli: • Opisuje kluczowe pojęcia bazy danych w kontekście SQL Server 2016 • Opisuj języki bazy danych używane w SQL Server 2016 • Opisz techniki modelowania danych • Opisuje techniki normalizacji i denormalizacji • Opisuje rodzaje relacji i efekty w projektowaniu baz danych • Opisuje efekty projektowania baz danych na wydajność • Opisuje powszechnie używane obiekty bazy danych
35 godzin
This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer an SQL server database infrastructure. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.
35 godzin
This course is designed to teach students how to provision SQL Server databases both on premise and in SQL Azure.
35 godzin
This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database. Note: This course is designed for customers who are interested in learning SQL Server 2012 or SQL Server 2014. It covers the new features in SQL Server 2014, but also the important capabilities across the SQL Server data platform.
21 godzin
This three-day instructor-led course is aimed at people looking to move into a database professional role or whose job role is expanding to encompass database elements. The course describes fundamental database concepts including database types, database languages, and database designs. Skills gained  
 • Describe key database concepts in the context of SQL Server 2016
 • Describe database languages used in SQL Server 2016
 • Describe data modelling techniques
 • Describe normalization and denormalization techniques
 • Describe relationship types and effects in database design
 • Describe the effects of database design on performance
 • Describe commonly used database objects
21 godzin
This three-day instructor-led course provides students moving from earlier releases of SQL Server with an introduction to the new features in SQL Server 2016. Skills gained
 • Describekey capabilities and components of SQL Server 2016
 • Describe new and enhanced features in SQL Server performance
 • Describes new and enhanced features in SQL Server security
 • Describe what’s new inSQL Server Availability and Scalability
 • Describe new and enhanced features in reporting and PowerBIin SQL Server 2016
 • Describe new and enhanced data access features
 • Describe new and enhanced features in SQL Server OLAP
 • Describenew SQL Server cloud functionality

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Autoryzowane SQL Server

Szkolenie Autoryzowane SQL Server, Autoryzowane SQL Server boot camp, Szkolenia Zdalne Autoryzowane SQL Server, szkolenie wieczorowe Autoryzowane SQL Server, szkolenie weekendowe Autoryzowane SQL Server, Kurs Autoryzowane SQL Server,Kursy Autoryzowane SQL Server, Trener Autoryzowane SQL Server, instruktor Autoryzowane SQL Server, kurs zdalny Autoryzowane SQL Server, edukacja zdalna Autoryzowane SQL Server, nauczanie wirtualne Autoryzowane SQL Server, lekcje UML, nauka przez internet Autoryzowane SQL Server, e-learning Autoryzowane SQL Server, kurs online Autoryzowane SQL Server, wykładowca Autoryzowane SQL ServerSzkolenie Authorized SQL Server, Authorized SQL Server boot camp, Szkolenia Zdalne Authorized SQL Server, szkolenie wieczorowe Authorized SQL Server, szkolenie weekendowe Authorized SQL Server, Kurs Authorized SQL Server,Kursy Authorized SQL Server, Trener Authorized SQL Server, instruktor Authorized SQL Server, kurs zdalny Authorized SQL Server, edukacja zdalna Authorized SQL Server, nauczanie wirtualne Authorized SQL Server, lekcje UML, nauka przez internet Authorized SQL Server, e-learning Authorized SQL Server, kurs online Authorized SQL Server, wykładowca Authorized SQL Server

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions