Szkolenia Autoryzowane SQL Server | Szkolenia Authorized SQL Server

Szkolenia Autoryzowane SQL Server

Microsoft SQL Server (MS SQL) – system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.

MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy wpływające na bezpieczeństwo operacji (m.in. procedury wyzwalane).

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Autoryzowane SQL Server

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Informacje o tym kursie W ramach tego kursu omówione zostaną różne metody i najlepsze praktyki, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi dotyczącymi modelowania, wizualizacji i analizy danych za pomocą Power BI. Kurs pokaże również, jak uzyskać dostęp do danych i przetwarzać je z różnych źródeł danych, w tym zarówno danych relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Kurs ten zbada również, jak wdrożyć odpowiednie standardy i zasady bezpieczeństwa w całym spektrum Power BI, w tym w zestawach danych i grupach. Kurs omówi również, jak zarządzać i wdrażać raporty i pulpity nawigacyjne w celu udostępniania i dystrybucji treści. Profil odbiorców Odbiorcami tego kursu są specjaliści ds. danych i specjaliści ds. analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzić analizę danych przy użyciu Power BI. Kurs ten jest również skierowany do osób, które opracowują raporty wizualizujące dane z technologii platform danych, które istnieją zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Zdobyte umiejętności
    Pozyskiwanie, czyszczenie i przekształcanie danych Modelowanie danych pod kątem wydajności i skalowalności Projektowanie i tworzenie raportów do analizy danych Stosowanie i wykonywanie zaawansowanych analiz raportów Zarządzanie i udostępnianie zasobów raportów
21 godzin
Informacje o tym kursie Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora skierowany jest do osób, które chcą przejść do roli profesjonalisty w zakresie baz danych lub których rola zawodowa rozszerza się o elementy baz danych. Kurs opisuje podstawowe koncepcje baz danych, w tym typy baz danych, języki baz danych i projekty baz danych. Profil odbiorców Głównymi odbiorcami tego kursu są osoby, które przechodzą do roli bazy danych lub których rola została rozszerzona o technologie baz danych. Po ukończeniu kursu Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili: • Opisać kluczowe koncepcje baz danych w kontekście SQL Server 2016 • Opisać języki baz danych używane w SQL Server 2016 • Opisać techniki modelowania danych • Opisać techniki normalizacji i denormalizacji danych • Opisywanie typów relacji i efektów w projektowaniu baz danych • Opisać wpływ projektu bazy danych na wydajność • Opisać powszechnie używane obiekty bazy danych
35 godzin
Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia studentom, którzy administrują i utrzymują bazy danych SQL Server, wiedzę i umiejętności w zakresie administrowania infrastrukturą baz danych SQL Server. Ponadto będzie przydatny dla osób, które opracowują aplikacje dostarczające treści z baz danych SQL Server.
35 godzin
Ten kurs ma na celu nauczenie studentów, jak udostępniać bazy danych SQL Server zarówno lokalnie, jak i na platformie SQL Azure.
35 godzin
Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia studentom wiedzę i umiejętności w zakresie utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server 2014. Kurs koncentruje się na nauczaniu osób, jak korzystać z funkcji produktu SQL Server 2014 i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych. Uwaga: Ten kurs jest przeznaczony dla klientów, którzy są zainteresowani nauką SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje SQL Server 2014, ale także ważne możliwości platformy danych SQL Server.
21 godzin
Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora skierowany jest do osób, które chcą przejść do roli profesjonalisty w zakresie baz danych lub których rola zawodowa rozszerza się o elementy baz danych. Kurs opisuje podstawowe koncepcje baz danych, w tym typy baz danych, języki baz danych i projekty baz danych. Zdobyte umiejętności  
    Opisywanie kluczowych koncepcji baz danych w kontekście SQL Server 2016 Opis języków baz danych używanych w SQL Server 2016 Opisywanie technik modelowania danych Opisywanie technik normalizacji i denormalizacji Opisywanie typów relacji i efektów w projektowaniu baz danych Opisywanie wpływu projektu bazy danych na wydajność Opisywanie powszechnie używanych obiektów bazy danych
21 godzin
Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia studentom przechodzącym z wcześniejszych wersji SQL Server wprowadzenie do nowych funkcji w SQL Server 2016. Zdobyte umiejętności
    Opis najważniejszych możliwości i składników SQL Server 2016 Opisuje nowe i ulepszone funkcje w SQL Wydajność serwera Opisuje nowe i ulepszone funkcje w SQL Zabezpieczeniach serwera Opisuje nowe funkcje w SQL Dostępność i skalowalność serwera Opis nowych i ulepszonych funkcji raportowania i PowerBI w SQL Server 2016 Opis nowych i ulepszonych funkcji dostępu do danych Opis nowych i ulepszonych funkcji w SQL Server OLAP Opis nowych funkcji chmury SQL Server

Last Updated:

Szkolenie Autoryzowane SQL Server, Autoryzowane SQL Server boot camp, Szkolenia Zdalne Autoryzowane SQL Server, szkolenie wieczorowe Autoryzowane SQL Server, szkolenie weekendowe Autoryzowane SQL Server, Kurs Autoryzowane SQL Server,Kursy Autoryzowane SQL Server, Trener Autoryzowane SQL Server, instruktor Autoryzowane SQL Server, kurs zdalny Autoryzowane SQL Server, edukacja zdalna Autoryzowane SQL Server, nauczanie wirtualne Autoryzowane SQL Server, lekcje UML, nauka przez internet Autoryzowane SQL Server, e-learning Autoryzowane SQL Server, kurs online Autoryzowane SQL Server, wykładowca Autoryzowane SQL ServerSzkolenie Authorized SQL Server, Authorized SQL Server boot camp, Szkolenia Zdalne Authorized SQL Server, szkolenie wieczorowe Authorized SQL Server, szkolenie weekendowe Authorized SQL Server, Kurs Authorized SQL Server,Kursy Authorized SQL Server, Trener Authorized SQL Server, instruktor Authorized SQL Server, kurs zdalny Authorized SQL Server, edukacja zdalna Authorized SQL Server, nauczanie wirtualne Authorized SQL Server, lekcje UML, nauka przez internet Authorized SQL Server, e-learning Authorized SQL Server, kurs online Authorized SQL Server, wykładowca Authorized SQL Server

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions