Szkolenia Application Server

Szkolenia Application Server

Serwer aplikacji to rodzaj serwera przeznaczonego do instalacji, obsługi i hostowania aplikacji. Serwer aplikacji udostępnia logikę biznesową aplikacjom klienckim za pośrednictwem różnych protokołów, w tym prawdopodobnie HTTP.

Szkolenie z usługi Application Server jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Application Server

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Oracle Weblogic to serwer aplikacji używany do tworzenia i wdrażania aplikacji. Działa jako warstwa pośrednia między warstwą klienta a bazami danych zaplecza. WebLogic zapewnia platformę do wdrażania Java aplikacji i deleguje przetwarzanie do wymaganej usługi. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla administratorów IT i programistów, którzy chcą używać WebLogic do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Oracle WebLogic serwera. Wdrażanie aplikacji w WebLogic. Zarządzanie i zabezpieczanie serwera WebLogic. Rozwiązywanie problemów z serwerem WebLogic.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
IBM WebSphere Application Server (WAS) to platforma do tworzenia, wdrażania i optymalizacji aplikacji dla dowolnego środowiska. Zapewnia niezbędne narzędzia do przyspieszenia rozwoju aplikacji i zwiększenia produktywności programistów. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów i programistów, którzy chcą używać WebSphere Application Server do wdrażania aplikacji i zarządzania nimi. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie serwera aplikacji IBM WebSphere. Tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami przy użyciu IBM WebSphere. Konfigurowanie i zarządzanie profilami WAS. Rozwiązywanie problemów z serwerem aplikacji WebSphere.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) covers the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities.
 • Have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.
7 godzin
OpenResty is a full-fledged web platform that integrates Nginx, LuaJIT, and Lua libraries. It allows for the construction of high-performance web applications capable of handling 10K ~ 1000K+ connections in a single box. OpenResty is used by Alibaba, CloudFlare, and Tumblr, among others. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenResty to build a number of demo solutions, including a web application, web service, and a dynamic web gateway. By the end of this training, participants will be able to:
 • Turn an nginx web server into a web application server
 • Use the Lua programming language to script nginx C modules and Lua modules
 • Run server-side web applications completely inside the Nginx server
 • Integrate OpenResty with remote backends such as MySQL, PostgreSQL, Memcached, and Redis
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Cele: • Zapoznanie się z wymogami standardu WCAG 2.1; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; • Zdobycie wiedzy jak poprawnie projektować dostępne strony internetowe
21 godzin
GlassFish to serwer aplikacji typu open source. Ten trzydniowy kurs stanowi wprowadzenie do administrowania serwerem GlassFish z Java EE aplikacjami.
21 godzin
Szkolenie Administracja GlassFish wprowadza uczestników w tajniki instalacji, konfiguracji, zarządzania, monitorowania serwerem GlassFish. Szkolenie skierowanie jest do przyszłych administratorów serwera GlassFish.  
21 godzin
  Przegląd i wyjaśnienie, w jaki sposób Tomcat odnosi się do Java EE (J2EE) i porównuje się z innymi serwerami aplikacji. Instalacja i konfiguracja Tomcat w środowiskach Windows i UNIX Wdrażanie, obsługa i rozwiązywanie problemów z aplikacjami na Tomcat Poruszanie się po strukturze katalogów Tomcat. Architektura i pliki konfiguracyjne Tomcat: server.xml, context.xml, .properties itp. Struktura i konfiguracja aplikacji internetowej: web.xml Zabezpieczanie Tomcat i działających na nim aplikacji oraz konfigurowanie Tomcat dla SSL Dostrajanie wydajności Tomcat Eksploracja różnych strategii równoważenia obciążenia i wysokiej dostępności z Tomcat
21 godzin
Uczy uczestników podstaw administrowania Apache Tomcat i innymi środowiskami Java EE. Kurs jest połączeniem wykładów i ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy uczą się poprzez działanie, mając możliwość natychmiastowego zastosowania materiału, którego się uczą, do rzeczywistych problemów.
7 godzin
Kurs skierowany jest do architektów, analityków biznesowych i systemowych oraz menedżerów, którzy chcą stosować reguły biznesowe w swoich rozwiązaniach.  
28 godzin
Ten 4-dniowy kurs jest przeznaczony dla programistów, którzy znają już język Java i chcą wykorzystać technologię Enterprise Java Beans 2.0, jednocześnie zdając sobie sprawę z implikacji bezpieczeństwa związanych z dystrybucją aplikacji. Kurs ten ma duży praktyczny komponent, który obejmuje opracowanie aplikacji e-commerce opartej na Enterprise Java Beans. Kurs wykorzystuje serwer aplikacji JBoss.
14 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów, programistów i wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem WildFly Application Server (AKA JBoss Application Server). Ten kurs zwykle działa na najnowszej wersji Application Server, ale może być dostosowany (jako kurs prywatny) do starszych wersji, począwszy od wersji 5.1.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 6 do programistów. Ten kurs nie obejmuje integracji drools, wydajności ani żadnych innych złożonych tematów.
21 godzin
Ten kurs został przygotowany dla osób, które są zaangażowane w administrowanie korporacyjnymi zasobami wiedzy (regułami, procesami), takimi jak administratorzy systemów, integratorzy systemów, administratorzy serwerów aplikacji itp. Do przeprowadzenia tego kursu używamy najnowszej stabilnej wersji społeczności Drools, ale starsze wersje są również możliwe, jeśli zostanie to uzgodnione przed dokonaniem rezerwacji.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu przedstawienie Drools 6 analitykom biznesowym odpowiedzialnym za pisanie testów i reguł. Ten kurs koncentruje się na tworzeniu czystej logiki. Analitycy po tym kursie mogą pisać testy i logikę, które następnie mogą być dalej integrowane przez programistów z aplikacjami biznesowymi.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu przedstawienie Drools 7 analitykom biznesowym odpowiedzialnym za pisanie testów i reguł. Ten kurs koncentruje się na tworzeniu czystej logiki. Analitycy po tym kursie mogą pisać testy i logikę, które następnie mogą być dalej integrowane przez programistów z aplikacjami biznesowymi.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 7 do programistów. Kurs ten nie obejmuje integracji drools, wydajności ani żadnych innych złożonych tematów.
28 godzin
Infinispan to rozproszona pamięć podręczna i oprogramowanie do przechowywania danych typu klucz-wartość nrSQL opracowane przez firmę Red Hat.
7 godzin
Undertow to lekki serwer WWW napisany w Javie. Jest używany wewnętrznie przez JBoss'WilfFly i jest popularny jako wbudowany serwer WWW dla aplikacji opartych na JVM. W tym kursie uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować serwer WWW Undertow jako samodzielny i wbudowany serwer WWW. Pod koniec kursu uczestnicy będą rozumieć architekturę, funkcje i możliwości Undertow i będą w stanie:
  Wdrażanie i zarządzanie serwerem Undertow w trybie autonomicznym i wbudowanym Osadzanie Undertow w kodzie aplikacji przy użyciu wbudowanych interfejsów API Undertow' Integracja Undertow z serwerem aplikacji Wildfly Konfigurowanie Undertow jako wbudowanego kontenera serwletów dla Spring Boot
Publiczność
  Administratorzy systemów Programiści aplikacji internetowych dla przedsiębiorstw Inżynierowie DevOps Programiści
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Last Updated:

Szkolenie Application Server, Application Server boot camp, Szkolenia Zdalne Application Server, szkolenie wieczorowe Application Server, szkolenie weekendowe Application Server, Kurs Application Server,Kursy Application Server, Trener Application Server, instruktor Application Server, kurs zdalny Application Server, edukacja zdalna Application Server, nauczanie wirtualne Application Server, lekcje UML, nauka przez internet Application Server, e-learning Application Server, kurs online Application Server, wykładowca Application Server

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions