Szkolenia Application Performance Management (APM)

Szkolenia Application Performance Management (APM)

Praktyczne szkolenia na żywo z Application Performance Management (APM). Application Performance Management (APM) to aplikacje, które służą do monitorowania oraz zarządzania wydajnością aplikacji w czasie rzeczywistym. Oprócz śledzenia i diagnostyki aplikacji APM pozwala na otrzymywanie powiadomień w przypadku wystąpienia problemów, a także generowanie raportów służących analizie wydajności. APM jest pomocnym rozwiązaniem i odgrywa główną rolę w obsłudze klienta online.

Szkolenie Application Performance Management (APM) jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Podkategorie Application Performance Management (APM)

Plany szkoleń z technologii Application Performance Management (APM)

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
ServiceNow HR Service Delivery (HRSD) to platforma zaprojektowana w celu usprawnienia i automatyzacji różnych procesów HR w organizacji. Zapewnia działom HR narzędzia potrzebne do zarządzania zgłoszeniami pracowników, automatyzacji przepływów pracy i zapewnienia samoobsługowego portalu dla pracowników w celu uzyskania dostępu do usług i informacji HR. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych specjalistów HR, którzy chcą mieć kompleksową wiedzę na temat ServiceNow HRSD, aby skutecznie wykorzystać platformę do usprawnienia procesów HR, poprawy samoobsługi pracowników i poprawy ogólnego świadczenia usług HR. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw platformy ServiceNow i jej roli w świadczeniu usług HR. Projektowanie i tworzenie samoobsługowego portalu zorientowanego na pracowników. Tworzenie i optymalizacja przepływów pracy HR dla różnych procesów HR. Wykorzystanie narzędzi raportowania HRSD do śledzenia i analizowania danych HR.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Wydajność aplikacji Management (APM) to monitorowanie i zarządzanie wydajnością i dostępnością aplikacji. Dynatrace to narzędzie do monitorowania aplikacji i infrastruktury w czasie rzeczywistym w środowisku korporacyjnym. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą korzystać z oprogramowania Dynatrace®, aby skutecznie diagnozować aplikacje, usługi i infrastrukturę swojej organizacji na różnych platformach i sprzęcie. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Dynatrace. Zrozumienie pojęć związanych z wydajnością aplikacji Management (APM). Monitorowanie, optymalizacja i skalowanie aplikacji lokalnych i w chmurze. Monitorowanie stanu sieci, sprzętu i oprogramowania organizacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
ServiceNow to oparty na chmurze produkt workflow do definiowania, strukturyzowania, zarządzania i automatyzacji zasobów i usług. Włączenie skryptów do platformy ServiceNow zapewnia możliwość tworzenia niestandardowych aplikacji, zaawansowanego dostosowywania, interfejsów API ServiceNow i nie tylko. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą rozwijać i skryptować na platformie ServiceNow. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Opanuj tworzenie skryptów po stronie serwera i klienta w ServiceNow. Zrozumienie, kiedy i gdzie skryptować w ServiceNow.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
ServiceNow to platforma oprogramowania do zarządzania usługami IT ServiceNow Application Portfolio Management (APM), która jest narzędziem do oceny i optymalizacji aplikacji i usług lokalnych oraz opartych na chmurze. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów IT, którzy chcą używać ServiceNow APM do automatyzacji procesu oceny i optymalizacji oprogramowania i usług swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja APM w ramach ServiceNow. Zrozumienie, w jaki sposób APM pasuje do ekosystemu ServiceNow. Generowanie kompleksowych wskaźników do pomiaru korzyści biznesowych aplikacji organizacji. Ocena kosztów IT dla różnych jednostek biznesowych w organizacji. Optymalizacja zapasów aplikacji w celu osiągnięcia celów biznesowych. Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji, utrzymania lub wymiany aplikacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
ServiceNow Discovery to aplikacja IT Operations Management (ITOM), która skanuje sieć organizacji (prywatną, publiczną chmurę itp.) w celu zidentyfikowania sprzętu i oprogramowania podłączonego do sieci, ich konfiguracji, połączeń z bazami danych, relacji i zależności itp. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla specjalistów IT, którzy chcą korzystać z ServiceNow Discovery, aby uprościć proces identyfikacji, śledzenia i diagnozowania infrastruktury IT organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie pojęć i korzyści związanych z wykrywaniem bez poświadczeń. Instalowanie i konfigurowanie serwerów potrzebnych do skanowania sieci. Skuteczna identyfikacja maszyn Linux, maszyn Windows, urządzeń sieciowych, aplikacji i baz danych firmy. Odkryj marnotrawstwo w wykorzystaniu sprzętu, unikaj kar za zgodność licencji oprogramowania i zapobiegaj zakłóceniom i przestojom oprogramowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
ServiceNow to oparta na chmurze platforma do automatyzacji zarządzania biznesem IT. ServiceNow stosuje podejście "oprogramowanie jako usługa", zapewniając techniczne wsparcie zarządzania operacjami IT w korporacjach. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą używać ServiceNow do zarządzania operacjami biznesowymi i usługami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wdrażanie podstawowych konfiguracji w ServiceNow. Generowanie i utrzymywanie raportów. Pomyślne poruszanie się po interfejsie ServiceNow.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
ServiceNow to produkt oparty na chmurze. ServiceNow stosuje podejście "oprogramowanie jako usługa", zapewniając techniczne wsparcie zarządzania operacjami IT w korporacjach. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, którzy chcą wdrożyć cyfrowe przepływy pracy w przedsiębiorstwie przy użyciu ServiceNow. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Opanuj podstawowe konfiguracje w ServiceNow. Migracja dostosowań z instancji za pomocą zestawów aktualizacji. Zrozumienie i zastosowanie działań administratora w ServiceNow.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Sentry to platforma monitorowania aplikacji typu open-source, która umożliwia programistom identyfikowanie błędów w czasie rzeczywistym. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą zintegrować platformę Sentry ze swoją aplikacją w celu monitorowania i rozwiązywania problemów w produkcji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Sentry. Zrozumieć, jak działa "monitorowanie błędów pełnego stosu". Zobacz rzeczywisty kod w raportach o błędach, aby szybko zidentyfikować błąd. Uzyskaj widok wielu aplikacji z lotu ptaka w jednym widoku. Zobacz cały kontekst błędów aplikacji - oprogramowanie, środowisko i użytkowników.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Wydajność aplikacji Management (APM) to monitorowanie i zarządzanie wydajnością i dostępnością aplikacji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą używać New Relic do mierzenia, śledzenia, raportowania i naprawiania błędów aplikacji internetowych doświadczanych przez użytkowników końcowych w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie New Relic agentów na serwerach hostujących aplikacje i klientach użytkowników końcowych. Wykrywanie i diagnozowanie złożonych problemów z wydajnością aplikacji. Utrzymywanie wysokiego poziomu dostępności usług aplikacji internetowych. Identyfikowanie i naprawianie wadliwych interfejsów API, które spowalniają działanie aplikacji. Dokładne mierzenie czasu odpowiedzi wrażliwych czasowo aplikacji internetowych i stron internetowych. Monitorowanie operacji na bazach danych i poprawa czasu odpowiedzi na zapytania. Ustaw alerty, aby otrzymywać powiadomienia o problemach w czasie rzeczywistym. Przekładanie wskaźników IT na informacje biznesowe w celu podejmowania lepszych decyzji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
SignalFx to działająca w czasie rzeczywistym, oparta na chmurze platforma do monitorowania infrastruktury, mikrousług i aplikacji. Umożliwia ona użytkownikom zbieranie, analizowanie i śledzenie błędów w każdym komponencie środowiska chmurowego. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą używać SignalFX do monitorowania, zarządzania i rozwiązywania problemów z zasobami obliczeniowymi i aplikacjami swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Użyj SignalFX do zbierania danych w wielu obszarach swojej infrastruktury, w tym w aplikacjach, mikrousługach, kontenerach i funkcjach. Korzystaj z narzędzi do wizualizacji SignalFX, aby analizować zebrane dane. Zautomatyzuj reakcję na różne alerty, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Application Performance Management (APM), Application Performance Management (APM) boot camp, Szkolenia Zdalne Application Performance Management (APM), szkolenie wieczorowe Application Performance Management (APM), szkolenie weekendowe Application Performance Management (APM), Kurs Application Performance Management (APM),Kursy Application Performance Management (APM), Trener Application Performance Management (APM), instruktor Application Performance Management (APM), kurs zdalny Application Performance Management (APM), edukacja zdalna Application Performance Management (APM), nauczanie wirtualne Application Performance Management (APM), lekcje UML, nauka przez internet Application Performance Management (APM), e-learning Application Performance Management (APM), kurs online Application Performance Management (APM), wykładowca Application Performance Management (APM)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions