Szkolenia Application Performance Management (APM)

Szkolenia Application Performance Management (APM)

Praktyczne szkolenia na żywo z Application Performance Management (APM). Application Performance Management (APM) to aplikacje, które służą do monitorowania oraz zarządzania wydajnością aplikacji w czasie rzeczywistym. Oprócz śledzenia i diagnostyki aplikacji APM pozwala na otrzymywanie powiadomień w przypadku wystąpienia problemów, a także generowanie raportów służących analizie wydajności. APM jest pomocnym rozwiązaniem i odgrywa główną rolę w obsłudze klienta online.

Szkolenie Application Performance Management (APM) jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Application Performance Management (APM)

Plany szkoleń z technologii Application Performance Management (APM)

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Dynatrace to efficiently diagnose their organization's applications, services and infrastructure across different platforms and hardware.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Dynatrace.
- Understand the concepts behind Application Performance Management (APM).
- Monitor, optimize, and scale applications on-premise and in the cloud.
- Monitor the health of an organization's network, hardware and software.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use New Relic to measure, track, report and repair web application issues as experienced by end-users in real-time.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure New Relic agents on application hosting servers and end-user clients.
- Detect and diagnose complex application performance issues.
- Maintain high levels of web application service availability.
- Identify and repair faulty APIs that slow down the performance of an application.
- Accurately measure the response time of time-sensitive web applications and websites.
- Monitor database operations and improve query response time.
- Set alerts to be notified of problems in real-time.
- Translate IT metrics into business insights to make better decisions.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate the Sentry platform with their application to monitor and resolve problems in production.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Sentry.
- Understand how "full stack error monitoring" works.
- View the actual code in error reports for quick identification of a bug.
- Get a bird's eye view of multiple applications in a single view.
- See the entire context behind application errors -- software, environment, and users.
35 godzin
Opis
ServiceNow to oparty na chmurze produkt przepływu pracy do definiowania, strukturyzacji, zarządzania i automatyzacji zasobów i usług. Włączenie skryptów na platformie ServiceNow umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji, zaawansowane dostosowywanie, interfejsy API ServiceNow i wiele innych.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą tworzyć i pisać skrypty na platformie ServiceNow.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skrypty po stronie serwera głównego i po stronie klienta w ServiceNow.
- Dowiedz się, kiedy i gdzie wykonać skrypt w ServiceNow.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use ServiceNow APM to automate the process of evaluating and optimizing their organization's software and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up APM within ServiceNow.
- Understand how APM fits within the ServiceNow ecosystem.
- Generate comprehensive metrics to measure the business benefits of an organization's applications.
- Evaluate IT costs for different business units within the organization.
- Optimize inventories of software applications to achieve business objectives.
- Make informed decisions on whether to invest, sustain, or replace applications.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to use ServiceNow Discovery to simplify the process of identifying, tracking and diagnosing an organization's IT infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts and benefits of credential-less discovery.
- Install and configure the servers needed to scan a network.
- Efficiently identify a company's Linux machines, Windows machines, network devices, software applications and databases.
- Uncover waste in hardware usage, avoid software license compliance penalties, and prevent software disruption and downtime.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at users who wish to use ServiceNow to manage business operations and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement basic configurations in ServiceNow.
- Generate and maintain reports.
- Successfully navigate the ServiceNow interface.
14 godzin
Opis
Usługa ServiceNow to produkt w chmurze oparty na przepływie pracy. ServiceNow ma podejście "oprogramowanie jako usługa", zapewniając wsparcie techniczne zarządzania dla operacji IT korporacji.

Szkolenie prowadzone na żywo przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do administratorów systemu, którzy chcą wdrożyć cyfrowe przepływy pracy dla przedsiębiorstw korzystających z usługi ServiceNow.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Opanuj podstawowe konfiguracje w usłudze ServiceNow.
- Migracja dostosowań z wystąpień za pomocą zestawów aktualizacji.
- Zrozumienie i zastosowanie działań administratora w usłudze ServiceNow.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use SignalFX to monitor, manage, and troubleshoot their organization's computational resources and applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use SignalFX to collect data across many areas of their infrastructure, including applications, microservices, containers, and functions.
- Use SignalFX's visualization tools to analyze collected data.
- Automate the response to different alerts to accelerate problem resolution.

Nadchodzące szkolenia z technologii Application Performance Management (APM)

Szkolenie Application Performance Management (APM), Application Performance Management (APM) boot camp, Szkolenia Zdalne Application Performance Management (APM), szkolenie wieczorowe Application Performance Management (APM), szkolenie weekendowe Application Performance Management (APM), Kurs Application Performance Management (APM),Kursy Application Performance Management (APM), Trener Application Performance Management (APM), instruktor Application Performance Management (APM), kurs zdalny Application Performance Management (APM), edukacja zdalna Application Performance Management (APM), nauczanie wirtualne Application Performance Management (APM), lekcje UML, nauka przez internet Application Performance Management (APM), e-learning Application Performance Management (APM), kurs online Application Performance Management (APM), wykładowca Application Performance Management (APM)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Poland
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions