Plan Szkolenia

Wstęp do Symfony3

 • Instalacja
 • Composer
 • Przegląd struktury projektu
 • Omówienie konceptu środowisk
 • Omówienie konceptu bundli
 • Podstawy konfiguracji, składnia YAML i Adnotacje

Debugowanie

 • Omówienie Web Debug Toolbar
 • Spojrzenie w logi aplikacji
 • Profilowanie requestu
 • Error messages

Pierwsza aplikacja

 • Wstęp do testowania aplikacji, omówienie rodzajów testów
 • Routing i Controller
 • Omówienie konceptu Request i Response
 • Wstęp do Twiga

Twig

 • Formularze i Walidacja
 • Zarządzanie zależnościami
 • Dependency Injection Container
 • Konfiguracja serwisów

Konsola w Symfony

 • Doctrine
 • Fixtures
 • Bezpieczeństwo
 • Uwierzytelnianie i Autoryzacja
 • Voters

Tworzenie REST API

Tworzenie bundli na użytek zewnętrzny

 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Nadchodzące szkolenia