Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd funkcji i komponentów NVIDIA Omniverse

Instalacja programu uruchamiającego Omniverse      Konfiguracja i korzystanie z Nucleus

Praca z materiałami i renderingiem RTX

Korzystanie z zestawu Omniverse i interfejsów API

Korzystanie z aplikacji Omniverse (Create, View, Audio2Face, Kaolin)

Rozszerzanie Omniverse (konektory, narzędzia, rozszerzenia i usługi)

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Zrozumienie koncepcji symulacji projektowania inżynierskiego
  • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem 3DCAD lub renderującym (AutoCAD, Rhino, Keyshot, itp.)

Publiczność

  • Inżynierowie projektanci
  • Projektanci przemysłowi
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie