Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd Agent Based Modeling

 • Przegląd różnych ram modelowania opartych na agentach
 • Cechy NetLogo

Studium przypadku: Wykorzystanie agentów do symulacji pandemii

Pierwsze kroki

 • Instalacja NetLogo
 • Poruszanie się po interfejsie użytkownika (karta kodu, przyciski, suwaki itp.)
 • Przegląd języka programowania NetLogo
 • Zrozumienie atrybutów, ras, procedur i raportów.

Tworzenie modelu

 • Praca z kartami, żółwiami, łatkami i łączami
 • Praca z kodem, kontrolkami i kolekcjami
 • Kontrolowanie ruchu agenta

Uruchamianie modelu

 • Rozszerzanie aktywności agenta
 • Dostosowywanie odstępów między modelami

Przetestuj model

 • Dokumentowanie symulacji
 • Rozwiązywanie problemów z symulacją

Monitorowanie agentów

 • Wykreślanie symulacji

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Nie jest wymagane doświadczenie w programowaniu.

Publiczność

 • Badacze
 • Inwestorzy
 • Analitycy
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie