Plan Szkolenia

Wstęp

Zrozumienie systemów Unix Programming

Zrozumienie języka Go Programming i architektury Go.

Instalowanie i konfigurowanie środowiska programistycznego Go.

Nauka podstaw składni Go.

Praca z Go pakietami

Algorytmy, struktury danych

Jak Go obsługuje zbieranie śmieci

Radzenie sobie z plikami i katalogami w Go

Implementowanie operacji wejścia i wyjścia na plikach w Go

Implementacja obsługi błędów

Identyfikacja i praca z plikami systemowymi w Go: pliki dziennika, operacje na plikach systemowych i hasła

Praca z procesami i sygnałami uniksowymi w Go

 • Zrozumienie procesów i sygnałów uniksowych
 • Proces Management
 • Radzenie sobie z sygnałami Unix w Go
 • Korzystanie z polecenia „zabij”.
 • Praca z rurami i gniazdami Unix w Go
 • Praca ze zdalnym wywoływaniem procedur (RPC) w Go
 • Programming powłoka Unix w Go

Zrozumienie i praca z Goprocedurami

 • Nauka o Goprocedurach
 • Korzystanie z pakietów synchronizacji Go.
 • Postępowanie z rurociągami
 • Korzystanie z harmonogramu Go.
 • Korzystanie ze słowa kluczowego „wybierz”.
 • Praca z kanałami sygnałowymi i kanałami buforowanymi
 • Obsługa przekroczeń limitu czasu
 • Praca z kanałami kanałów
 • Praca z kanałami Nil
 • Radzenie sobie z pamięcią współdzieloną
 • Praca z narzędziem dWC.go

Sieć Programming w Go

 • Zrozumienie sieci Programming
 • Praca z siecią Go Pakiet standardowy
 • Powrót do gniazd Unixowych
 • Wykonywanie wyszukiwań DNS
 • Opracowanie prostego serwera TCP i prostego klienta TCP
 • Opracowanie prostego serwera UDP i prostego klienta UDP
 • Praca z współbieżnym serwerem TCP

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Podstawowe doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku
 • Znajomość systemów Linux i Unix
 35 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie