Plan Szkolenia

Instalacja

 • Wymagania
 • Różne sposoby instalacji Elasticsearch
 • Pliki konfiguracyjne
 • interfejs sieciowy

Używanie Elasticsearch jako pamięci podstawowej

 • Zapytanie o bazę danych
 • Wydajność
 • Relacje
 • Zbiór
 • Access kontrola

Administracja

 • Monitorowanie
 • Zastosowanie
 • Konserwacja i optymalizacja

Rozszerzanie Elasticsearch

 • Dostępne wtyczki
 • Tworzenie i utrzymywanie własnych wtyczek

Podstawowa analityka

 • Kibana
 • Logstash

Skalowanie i wysoka dostępność

 • Grupa
 • Fragmentowanie

Wymagania

Uczestnicy muszą ukończyć kurs  elastic1 lub mieć dobre podstawy w administrowaniu Elasticsearch.

Wymagana jest podstawowa znajomość programowania.

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (2)

Powiązane Kategorie