Szkolenia Jboss Rules

Szkolenia Jboss Rules

Drools to System Zarządzania Regułami Biznesowymi (BRMS). Drools umożliwia opisanie Twoich reguł biznesowych w deklaratywny sposób, przy użyciu wyrażeń języka naturalnego i uruchamianie tak zapisanych reguł. Reguły biznesowe motywowane celami biznesowymi są dzięki temu odseparowane od kodu, łatwe do odczytania i zrozumienia, mogą być walidowane i w prosty sposób zmieniane.

Opinie uczestników

Introduction to Drools 6 for Developers

Lots of exercises, which were good and which were well-administered.

Joseph Richardson - Sandia National Labs

Business Rule Management (BRMS) with Drools

good atmosphere

Martin Jesterschawek - OSRAM Opto Semiconductors GmbH

Introduction to Drools 6 for Developers

Interactive approach, keeps the training interesting.

Elaine McCarthy - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

very well delivered

Damien Reid - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

Interactive trainer, helpful and had lots of suggestions for participants.

Liam Donovan - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

Interactive trainer, helpful and had lots of suggestions for participants.

Liam Donovan - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

Nice to see some other editors, other details around bpmn

Derek Doherty - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

Exercises in Eclipse

Anna Beluskova - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

The exercises were great and the material is short and concise.

Anjali Sharma - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

it met our expectations

Vadim Bilan - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

Maintaining speed with taking every one in the group along. Exercise oriented. Tried to cover as much as possible comfirtabliy.

Rakesh Prajapati - Sun Life Financial

Introduction to Drools 6 for Developers

Flexibility and throrough explanations regarding the usage

Denis Kirchhübel - Eldor Technology AS

Introduction to Drools 6 for Developers

Positive and optimistic attitude. Gives good answers to questions.

Emil Krabbe Nielsen - Eldor Technology AS

Plany Szkoleń Jboss Rules

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
brmsdrools Zarządzanie regułami biznesowymi (BRMS) z Drools 7 godz. Kurs skierowany jest do architektów, analityków biznesowych i systemowych oraz menedżerów, którzy chcą stosować reguły biznesowe w swoich rozwiązaniach.   Short Introduction to Rule Engines Artificial Intelligence& Expert Systems What is a Rule Engine? Why use a Rule Engine? Advantages of a Rule Engine When should you use a Rule Engine? Scripting or Process Engines When you should NOT use a Rule Engine Strong and Loose Coupling What are rules? Creating and Implementing Rules Fact Model KIE Spreadsheet Eclipse Domain Specific Language (DSL) Replacing rules with DSL Testing DSL rules jBPM Integration with Drools Fusion Short overview on Fusion Rules Testing Testing with KIE Testing with JUnit Integrating Rules with Applications Invoking rules from Java Code
wfsadm WildFly Application Server Administration 14 godz. This course is created for Administrators, Developers or anyone who is interested in managing WildFly Application Server (AKA JBoss Application Server). This course usually runs on the newest version of the Application Server, but it can be tailored (as a private course) to older versions starting from version 5.1. Module 1: Installing Core Components Installing the Java environment  Installing JBoss AS Application server features Creating a custom server configuration Module 2: Customizing JBoss AS Services How to monitor JBoss AS services JBoss AS thread pool Configuring logging services Configuring the connection to the database Configuring the transaction service Module 3. Deploying EJB 3 Session Beans Developing Enterprise JavaBeans Configuring the EJB container Module 4: Deploying a Web Application Developing web layout Configuring JBoss Web Server Module 5: Deploying Applications with JBoss Messaging Service The new JBoss Messaging system Developing JMS applications Advanced JBoss Messaging Module 6: Managing JBoss AS Introducing Java Management Extension JBoss AS Administration Console Managing applications Administering resources Module 7. JBoss Drools - Introduction Getting the software Installing the BRMS/Guvnor Installing the Drools plug-in Module 8. Using the Guvnor General Navigation Administration (Rules, Packages, Deployment) Building a Guided Rules with the Guvnor From Guvnor to JBoss IDE Testing your Rules
2794 Serwer internetowy HTTP (Nginx, Apache, JBoss) 28 godz. Sekcja 1: Nginx (Dzień 1, czas trwania 1,5 dnia) Moduł 1: Instalacja Nginx i modułów podmiotów zewnętrznych Instalacja Nginx za pomocą menedżera pakietów Konfigurowanie sieci Konfiguracja opcji w celu określenia ścieżki Tabela: konfiguracja opcji HTTP  Różne umożliwiające moduły Tabela: Opcje konfiguracyjne modułu HTTP  Wyłączenie nieużywanych modułów Tabela: Wyłącz opcje konfiguracyjne Instalowanie modułów podmiotów zewnętrznych Moduł 2: Konfigurowanie przewodnika Podstawowy format konfiguracji Globalne parametry konfiguracyjne Nginx  Tabela: Globalne zarządzenia konfiguracji Używanie zawartych plików Zarządzenia sekcji serwera HTTP Client, File I / O, zarządzenia Hash Sekcja wirtualnego serwera Konfigruacja lokalizacji – gdzie, kiedy i jak Moduł 3: Nginx jako reverse proxy Moduł serwera pośredniczego Moduł zarządzenia proxy Moduł upstream: podtrzymanie połączenia i algorytmów rozkładania obciążenia Wielokrotne serwery upstream: pojedynczy server upstream, wielokrotne serwery upstream, serwery upstream inne niż HTTP How to handle upstream problems Module 4: Reverse Proxy Advanced Topics Introduction to Security Encrypting traffic with SSL Authenticating clients using SSL Blocking traffic based on originating IP address Isolating application components for scalability Reverse proxy performance tuning: Buffering, Caching, Compressing             Module 5. The Nginx HTTP Server HTTP server directives HTTP logging directives HTTP file-path directives Name resolution directives HTTP client interaction directives HTTP limits directives HTTP access module directives HTTP streaming directives Module 6. Nginx Load Balancing  About Load Balancing Setting up the environment Using the Upstream Module Using the right directives (Weight, Hash, Max Fails, etc.) Testing your configuration Module 7: Troubleshooting Techniques Analyzing log files Configuring advanced logging Common configuration errors Performance problems Using the Stub Status module Section 2: Apache (Day 2 duration 1 day) Module 1. Installation Installing Apache Apache starting, stopping and Apache restarting Apache uninstalling  Finding Apache’s files location Module 2. Adding Common Modules Installing a Generic installation modules Installing Unix mod_dav  Installing mod_perl Installing Unix mod_php  Installing mod_ssl SSL (Secure Socket Layers) Finding Modules Using modules.apache.org Installing mod_security Module 3. Logging Getting more logs entries and Details  Logs rotating Module 4. Virtual Hosts Setting Up Name-Based Virtual Hosts Setting Up address-based virtual hosts Module 5. Aliases, Redirecting, and Rewriting Mapping a URL to a Directory Creating a New URL for Existing Content Giving URLs (Uniform Resource Locators) users having own URLs Users Their Own URLs Redirecting to another location  Redirecting Several URLs to the same Destination Rewriting elements between path and query string Turning URL Segments into query arguments Module 6. SSL Installing SSL Generating self-signed SSL certificates  Generating a trusted CA Serving a portion of site via SSL Authenticating with Client certificates Module 7. Dynamic Content Enabling a CGI Directory Enabling CGI Scripts in Non-ScriptAliased Directories Specifying a Default Document in a CGI Directory Enabling and using WebDAV Complex Configurations and the security Issues with WebDAV Section 3: Java Virtual Machine (Day 3 duration 0.5 days) Tuning the Java Virtual Machine Choosing the JVM settings Sizing the garbage collector generations Where to configure JVM settings When you cannot allocate enough memory for the JVM The correct amount of memory to grant your application Setting the correct heap size The correct ratio between the young and old generations The garbage collector algorithms Choosing the right garbage collector for your application The G1 garbage collector Debugging garbage collection Making good use of the memory Handling 'Out of Memory' errors Finding the memory leak in your code Section 4: Java Web Introduction to Java Web technologies What is a Servlet and when to use Introduction to JSP Servlet versus JSP What is a JavaBean Introduction to JEE The role of EJB (Session Beans, Entity Beans, MDB Beans) in an enterprise application The MVC pattern - The role of the Model - The role of the View - The role of the Controller Section 5: Multimedia content and HTML 5 HTML 5 Audio and Video elements Different streaming protocols - Internet Protocol television (IPTV) - HTTP Live Streaming  Server implementations The role of OTT streaming Section 6: JBoss (Day 4 duration 1 day) Module 1: Installing Core Components Installing the Java environment  Installing JBoss AS Application server features Creating a custom server configuration Module 2: Customizing JBoss AS Services How to monitor JBoss AS services JBoss AS thread pool Configuring logging services Configuring the connection to the database Configuring the transaction service Module 3. Deploying EJB 3 Session Beans Developing Enterprise JavaBeans Configuring the EJB container Module 4: Deploying a Web Application Developing web layout Configuring JBoss Web Server Module 5: Deploying Applications with JBoss Messaging Service The new JBoss Messaging system Developing JMS applications Advanced JBoss Messaging Module 6: Managing JBoss AS Introducing Java Management Extension JBoss AS Administration Console Managing applications Administering resources Module 7. JBoss Drools - Introduction Getting the software Installing the BRMS/Guvnor Installing the Drools plug-in Module 8. Using the Guvnor General Navigation Administration (Rules, Packages, Deployment) Building a Guided Rules with the Guvnor From Guvnor to JBoss IDE Testing your Rules
drools6int Wprowadzenie do Drools 6 dla programistów 21 godz. This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics. Short introduction to rule engines Short history or Expert Systems and Rules Engine What is Artificial Intelligence? Forward vs Backward chaining Declarative vs procedure/oop Comparison of solutions When to use rule engines? When not to use rule engines? Alternatives to rule engines KIE Authoring Assets Workbench Integration Executing rules directly from KIE Deployment Decision tables Rule Templates Guided rule editor Testing Work Items Versioning and deployment A bit more about repository (git) Developing simple process with rules Writing rules in Eclipse Stateless vs Stateful sessions Selecting proper facts Basic operators and Drools specific operators ) Basic accumulate functions (sum, max, etc...) ​Intermediate calculations Inserting new facts Exercises (lots of them) Ordering rules with BPMN Salience Ruleflow vs BPMN 2.0 Executing ruleset from a process Rules vs gateways Short overview of BPMN 2.0 features (transactions, exception handling) Comprehensive declarative business logic in Drools Domain Specific Languages (DSL) Creating new languages Preparing DSL to be used by manages Basic Natural Language Processing (NLP) with DSL Fusion (CPE), temporal reasoning (for events to happen after, between, etc...) Fusion operators Example in Event Schedules Unit testing Optional Topics OptaPlanner jBPM Drools and integration via web services Drools integration via command line How to change rules/process after deployment without compiling
droolsrlsadm Drools Rules Administration 21 godz. This course has been prepared for people who are involved in administering corporate knowledge assets (rules, process) like system administrators, system integrators, application server administrators, etc... We are using the newest stable community version of Drools to run this course, but older versions are also possible if agreed before booking.Drools Administration Short Introduction to Rule Engines Artificial Intelligence Expert Systems What is a Rule Engine? Why use a Rule Engine? Advantages of a Rule Engine When should you use a Rule Engine? Scripting or Process Engines When you should NOT use a Rule Engine Strong and Loose Coupling What are rules? Where things are Managing rules in a jar file Git repository Executing rules from KIE Managing BPMN and workflows files Moving knowledge files (rules, processes, forms, work times...) Rules Testing Where to store test How to execute tests Testing with JUnit Deployment Strategies stand alone application Invoking rules from Java Code integration via files (json, xml, etc...) integration via web services using KIE for integration Administration of rules authoring Packages Artifact Repository Asset Editor Validation Data Model Categories versioning Domain Specific Languages Optimizing hardware and software for rules execution Multithreading and Drools Kie Projects structures Lifecycles Building Deploying Running Installation and Deployment Cheat Sheets Organization Units Users, Rules and Permissions Authentication Repositories Backup and Restore Logging
droolsdslba Wprowadzenie do Drools 6 i DSL dla Analityków Biznesowych 21 godz. This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications. Short introduction to rule engines Short history or Expert Systems and Rules Engine What is Artificial Intelligence? Forward vs Backward chaining Declarative vs procedure/oop Comparison of solutions When to use rule engines? When not to use rule engines? Alternatives to rule engines KIE Declarative vs Traditional Fact Model Executing simple rules with simple tests Authoring Assets Decision tables Rule Templates Guided rule editor Testing, limits and benefits Developing simple process with rules Writing rules in Eclipse Stateless vs Stateful sessions Selecting proper facts Basic operators and Drools specific operators ) Basic accumulate functions (sum, max, etc...) ​Intermediate calculations Inserting new facts Exercises (lots of them) Ordering rules with BPMN Salience Ruleflow vs BPMN 2.0 Executing ruleset from a process Rules vs gateways Short overview of BPMN 2.0 features (transactions, exception handling) Comprehensive declarative business logic in Drools Domain Specific Languages (DSL) Creating new languages Preparing DSL to be used by manages Basic Natural Language Processing (NLP) with DSL Strategies for writing DSL from rules Strategies for writing rules from DSL written by analysts Unit testing Test strategies (test per case or per rule) Executing test automatically
drools7int Wprowadzenie do Drools 7 dla programistów 21 godz. This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics. Short introduction to rule engines Short history or Expert Systems and Rules Engine What is Artificial Intelligence? Forward vs Backward chaining Declarative vs procedure/oop Comparison of solutions When to use rule engines? When not to use rule engines? Alternatives to rule engines KIE Authoring Assets Workbench Integration Executing rules directly from KIE Deployment Decision tables Rule Templates Guided rule editor Testing Work Items Versioning and deployment A bit more about repository (git) Developing simple process with rules Writing rules in Eclipse Stateless vs Stateful sessions Selecting proper facts Basic operators and Drools specific operators ) Basic accumulate functions (sum, max, etc...) ​Intermediate calculations Inserting new facts Exercises (lots of them) Ordering rules with BPMN Salience Ruleflow vs BPMN 2.0 Executing ruleset from a process Rules vs gateways Short overview of BPMN 2.0 features (transactions, exception handling) Comprehensive declarative business logic in Drools Domain Specific Languages (DSL) Creating new languages Preparing DSL to be used by manages Basic Natural Language Processing (NLP) with DSL Fusion (CPE), temporal reasoning (for events to happen after, between, etc...) Fusion operators Example in Event Schedules Unit testing Optional Topics OptaPlanner jBPM Drools and integration via web services Drools integration via command line How to change rules/process after deployment without compiling
drools7dslba Drools 7 i DSL dla Analityków Biznesowych 21 godz. This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications. Short introduction to rule engines Short history or Expert Systems and Rules Engine What is Artificial Intelligence? Forward vs Backward chaining Declarative vs procedure/oop Comparison of solutions When to use rule engines? When not to use rule engines? Alternatives to rule engines KIE Declarative vs Traditional Fact Model Executing simple rules with simple tests Authoring Assets Decision tables Rule Templates Guided rule editor Testing, limits and benefits Developing simple process with rules Writing rules in Eclipse Stateless vs Stateful sessions Selecting proper facts Basic operators and Drools specific operators ) Basic accumulate functions (sum, max, etc...) ​Intermediate calculations Inserting new facts Exercises (lots of them) Ordering rules with BPMN Salience Ruleflow vs BPMN 2.0 Executing ruleset from a process Rules vs gateways Short overview of BPMN 2.0 features (transactions, exception handling) Comprehensive declarative business logic in Drools Domain Specific Languages (DSL) Creating new languages Preparing DSL to be used by manages Basic Natural Language Processing (NLP) with DSL Strategies for writing DSL from rules Strategies for writing rules from DSL written by analysts Unit testing Test strategies (test per case or per rule) Executing test automatically
bldrools Managing Business Logic with Drools 21 godz. This course is aimed at enterprise architects, business and system analysts, technical managers and developers who want to apply business rules to their solutions. This course contains a lot of simple hands-on exercises during which the participants will create working rules. Please refer to our other courses if you just need an overview of Drools. This course is usually delivered on the newest stable version of Drools and jBPM, but in case of a bespoke course, can be tailored to a specific version. Short Introduction to Rule Engines Artificial Intelligence  Expert Systems What is a Rule Engine? Why use a Rule Engine? Advantages of a Rule Engine When should you use a Rule Engine? Scripting or Process Engines When you should NOT use a Rule Engine Strong and Loose Coupling What are rules? Creating and Implementing Rules Fact Model Guvnor Rules visioning and repository Exercises Domain Specific Language (DSL) Replacing rules with DSL Testing DSL rules Exercises jBPM Integration with Drools Short overview of basic BPMN Invoking rules from a processes Grouping rules Exercises Fusion What is Complex Event Processing? Short overview on Fusion Exercises Mvel - the rule language Filtering (fact type, field Operators Compound conditions Operators priority Accumulate Functions (average, min, max, sum, collectList, etc....) Rete - under the hood Compilation algorithm Drools RETE extensions Node Types Understating Rete Tree Rete Optimization Rules Testing Testing with Guvnor Testing with JUnit Drools Planner An overview of Drools Planner Simple examples Integrating Rules with Applications Invoking rules from Java Code

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
HTTP Web Server (Nginx, Apache, JBoss) - Katowice ul. Opolska 22pon., 2017-07-10 09:008900PLN / 5850PLN
Business Rule Management (BRMS) with Drools - Warszawa, ul. Złota 3/11pon., 2017-07-10 09:006200PLN / 2267PLN
Managing Business Logic with Drools - Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220pon., 2017-07-10 09:009800PLN / 3699PLN
WildFly Server Administration - Łódź, ul. Tatrzańska 11wt., 2017-07-11 09:007600PLN / 3133PLN
Introduction to Drools 6 for Developers - Olsztyn, ul. Kajki 3/1śr., 2017-07-12 09:009400PLN / 5450PLN

Other regions

Szkolenie Jboss Rules, Jboss Rules boot camp, Szkolenia Zdalne Jboss Rules, szkolenie wieczorowe Jboss Rules, szkolenie weekendowe Jboss Rules , kurs online Jboss Rules, edukacja zdalna Jboss Rules, nauczanie wirtualne Jboss Rules, kurs zdalny Jboss Rules,Kursy Jboss Rules, lekcje UML, wykładowca Jboss Rules , Trener Jboss Rules, nauka przez internet Jboss Rules,Kurs Jboss Rules, instruktor Jboss Rules

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
SoftLayer API Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-29 09:00 15335PLN / 5047PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi Katowice ul. Opolska 22 pt., 2017-06-30 09:00 1881PLN / 1102PLN
Technologie XML Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-03 09:00 5891PLN / 2631PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-07-14 09:00 1881PLN / 952PLN
Statystyka - kurs zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-17 09:00 6732PLN / 3121PLN
Javascript And Ajax Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-17 09:00 5841PLN / 3655PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-08-02 09:00 2376PLN / 1192PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Rzeszów, Plac Wolności 13 śr., 2017-08-09 09:00 5841PLN / 2223PLN
Programowanie w WPF 4.5 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2017-08-16 09:00 6435PLN / 2443PLN
Oracle 11g - Język SQL dla programistów - warsztaty Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-08-21 09:00 6930PLN / 3640PLN
General Data Protection Regulation - zmiany prawne, wprowadzenie teoretyczne, praktyczne aspekty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-04 09:00 7128PLN / 2560PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
Wzorce projektowe w C# Rzeszów, Plac Wolności 13 czw., 2017-09-28 09:00 3861PLN / 1830PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam