Szkolenia Cisco

Szkolenia Cisco

Lokalne, instruktażowe kursy szkoleniowe Cisco na żywo pokazują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia z podstawami i zaawansowanymi tematami sieci Cisco Trening Cisco jest dostępny jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Cisco

KodNazwaCzas trwaniaCharakterystyka kursu
casapixoCisco ASA/Pix Operation28 godziny4-dniowy kurs praktyczny prowadzony przez instruktora, mający na celu zapoznanie delegatów z interfejsem Cisco ASA Firewall CLI i ASDM. Kurs wyszczególnia kluczowe polecenia używane do konfigurowania i zabezpieczania sieci przy użyciu zapory sieciowej ASA z wersją 8 systemu operacyjnego i wersją 6 ASDM.

Delegaci skonfigurują ASA za pomocą portu konsoli, serwera TFTP, telnetu i SSH z wykorzystaniem uwierzytelniania lokalnego i RADIUS. Urządzenie zostanie skonfigurowane do korzystania z Syslog i SNMP.

Zapory sieciowe ASA będą również skonfigurowane do używania list dostępu, translacji adresów sieciowych i sieci VPN przy użyciu protokołów IPSec. Kurs obejmie teorię kluczy publicznych / prywatnych, wspólnych tajnych kluczy i ich wykorzystania w tworzeniu witryny dla sieci VPN między zaporami sieciowymi ASA z wykorzystaniem IKE i IPSec. Uczniowie będą konfigurować jednostki, aby utworzyć witrynę dla sieci VPN lokacji, sieci VPN dostępu zdalnego przy użyciu klienta Cisco Secure VPN i sieci Web VPN. Kurs obejmie teorię przełączania awaryjnego, a delegaci skonfigurują przełączanie awaryjne Active / Standby na ASA.

Polecenia uprzywilejowane i protokoły analizatora protokołów będą używane w razie potrzeby do debugowania protokołów i zapewnienia poprawnego działania zapory sieciowej ASA. Uczniowie będą również wykonywać operacje odzyskiwania hasła.

Ten kurs będzie obejmował współpracę z ASA z innymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery i przełączniki, zgodnie z oczekiwaniami w środowisku sieciowym.

Publiczność:

Kurs jest odpowiedni dla wszystkich osób zaangażowanych w konfigurację zapory sieciowej ASA i bezpieczeństwo sieci

Kurs jest praktyczny w około 50%
waaacdwtacacsOne Day Workshop for AAA of Cisco Devices using a Windows-based TACACS+ Server7 godzinyOdpowiedni dla planistów sieci, inżynierów lub wszystkich osób zainteresowanych obsługą TACACS + z urządzeniami Cisco IOS.

Kurs jest praktycznie całkowicie praktyczny, jeśli pewnego dnia. Jeśli wydłuży się do 2 dni z powodu braku wstępnych wymagań, będzie to około 50% praktyczne.
waaacdwnpsrOne Day Workshop for AAA of Cisco Devices using Windows 2008 NPS RADIUS7 godzinyTen jednodniowy warsztat obejmuje konfigurację i działanie protokołu RADIUS w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji i księgowania dostępu do oprogramowania do zarządzania urządzeniami Cisco IOS. Serwer RADIUS to serwer zasad sieciowych (NPS) w systemie Windows 2008 R2.

Publiczność:

Odpowiedni dla planistów sieci, inżynierów lub wszystkich osób zainteresowanych obsługą RADIUS za pomocą urządzeń Cisco IOS i NPS.

Warsztat jest prawie w całości praktyczny. Jeśli zostanie przedłużony do 2 dni, będzie to około 50% praktyczne.
wciosdOne Day Workshop for Cisco IOS Devices Implementing IPSec using Certificate Authentication via a Windows 2008 R2 CA7 godzinyTen jednodniowy warsztat obejmuje konfigurację i działanie negocjowania powiązania zabezpieczeń IKE / IPSec (SA) między urządzeniami Cisco IOS. Urządzenia będą uwierzytelniać za pomocą certyfikatów dostarczonych podczas rejestracji w urzędzie certyfikacji Windows 2008 R2. Serwer Windows 2008 R2 uruchomi proces prostego rejestrowania certyfikatów (SCEP) za pomocą usługi rejestrowania urządzeń sieciowych (NDES).

Publiczność:

Odpowiedni dla planistów sieci, inżynierów i wszystkich osób zainteresowanych obsługą urządzeń Cisco IOS z IPSec przy użyciu uwierzytelniania certyfikatów.
wpeapawscwOne Day Workshop for PEAP Authentication of Windows 7 Supplicant using a Cisco Switch as Authenticator and Windows 2008 R2 Server7 godzinyTen jednodniowy warsztat obejmuje konfigurację i działanie protokołu IEEE802.1x w uwierzytelnianiu i autoryzacji przewodowego suplikanta systemu Windows 7. Autentorem jest przełącznik Cisco, a serwer to system Windows NPS działający na serwerze Windows 2008 R2, działający jako urząd certyfikacji (CA). Protokół EAP jest chronionym protokołem EAP (PEAP), a pomyślnemu żądaniu zostanie przydzielona sieć VLAN na przełączniku za pośrednictwem atrybutów RADIUS otrzymanych z serwera po pomyślnym uwierzytelnieniu. Procedura dla przewodowego suplikanta jest prawie identyczna jak procedura bezprzewodowego suplikanta.

Publiczność:

Odpowiedni dla planistów sieci, inżynierów i wszystkich osób zainteresowanych działaniem PEAP z urządzeniami Cisco IOS i NPS.
67525Cisco Unified Wireless Network (CUWN)35 godzinyPrzegląd

Ten kurs umożliwia administratorowi sieci wdrożenie rozwiązania dla bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) poprzez identyfikację i pomyślne wdrożenie odpowiednich dla witryny funkcji sprzętu i oprogramowania w sieci Cisco Unified Wireless Network.

Publiczność

Każdy zaangażowany we wdrażanie rozwiązania bezprzewodowej sieci LAN.

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

- Określ, w jaki sposób rozwiązanie Cisco Unified Wireless Network spełnia wyzwania związane z pomyślnym wdrożeniem sieci WLAN
- Wybierz i poprawnie zainstaluj sprzęt sieciowy Cisco Unified Wireless Network odpowiedni do wymagań witryny i użytkowania
- Zarządzaj zasadami sieci WLAN, 802.11 i QoS odpowiednio, aby chronić i optymalizować wydajność sieci bezprzewodowej
- Skonfiguruj i wdrażaj kluczowe funkcje zabezpieczeń Cisco Unified Wireless Network, aby złagodzić zagrożenia bezpieczeństwa sieci WLAN
- Wykorzystaj zalecaną metodologię rozwiązywania problemów i różne dostępne narzędzia do gromadzenia i oceny danych systemowych w celu odizolowania awarii sprzętu i zagrożeń bezpieczeństwa
sipvoipProtokół SIP w VoIP21 godzinySzkolenie składa się z dwóch uzupełniających się części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza, stanowi jednodniowe wprowadzenie omawiające podstawowe założenia, filozofię, podstawową funkcjonalność i zasady działania protokołu SIP oraz sposób ich wykorzystania do realizacji usług telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem telefonii IP i VoIP. Druga dwudniowa część pozwala uczestnikom zapoznać się z praktycznymi problemami realizacji usług poprzez zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dający szczegółowy wgląd w zagadnienia konfiguracji komponentów architektury telefonii SIP, analizę sygnalizacji na poziomie sekwencji wiadomości i ich budowy wewnętrznej oraz umożliwia zrozumienie typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed nadużyciami telekomunikacyjnymi. Prowadzący podzielą się wiedzą na temat uruchamiania, zarządzania i eksploatacji usług telefonii SIP z uwzględnieniem wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. W części praktycznej wykorzystywane są zarówno fizyczne telefony SIP jak i aplikacje implementujące funkcjonalność klientów SIP oraz serwery aplikacyjne usług telefonii IP (Asterisk i Freeswitch). Dzięki temu, że trenerzy posiadają bogate doświadczenie techniczne i komercyjne w zakresie telefonii IP, oferujemy uczestnikom możliwość zgłaszania własnych problemów i pytań. Zostaną one uwzględnione w podsumowaniu jako uzupełniający element szkolenia wychodzący naprzeciw bieżącym potrzebom. Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie usług telekomunikacyjnych – w szczególności VoIP i sieci IP.

Nadchodzące szkolenia z technologii Cisco

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Cisco Unified Wireless Network (CUWN) - Gdynia, ul. Ejsmonda 2pon., 2018-10-08 09:00N/A / 6480PLN
Cisco ASA/Pix Operation - Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121pon., 2018-10-08 09:00N/A / 5240PLN
One Day Workshop for AAA of Cisco Devices using a Windows-based TACACS+ Server - Toruń, ul. Bydgoska 1pon., 2018-10-08 09:00N/A / 1450PLN
One Day Workshop for Cisco IOS Devices Implementing IPSec using Certificate Authentication via a Windows 2008 R2 CA - Łódź, al. Piłsudskiego 10/14pon., 2018-10-08 09:001000PLN / 1500PLN
One Day Workshop for AAA of Cisco Devices using Windows 2008 NPS RADIUS - Gliwice ul. Zwycięstwa 36wt., 2018-10-09 09:001000PLN / 1500PLN
Szkolenie Cisco, Cisco boot camp, Szkolenia Zdalne Cisco, szkolenie wieczorowe Cisco, szkolenie weekendowe Cisco, Kurs Cisco,Kursy Cisco, Trener Cisco, instruktor Cisco, kurs zdalny Cisco, edukacja zdalna Cisco, nauczanie wirtualne Cisco, lekcje UML, nauka przez internet Cisco, e-learning Cisco, kurs online Cisco, wykładowca Cisco

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Wzorce projektowe w języku PHP Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2018-09-25 09:00 1970PLN / 2720PLN
Blockchain for Entrepeneurs and Managers Warszawa, ul. Złota 3 śr., 2018-09-26 09:00 6590PLN / 7240PLN
Modelowanie BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-09-26 09:00 1970PLN / 2720PLN
Apache Zookeeper Warszawa, ul. Złota 3 pon., 2018-10-01 09:00 1970PLN / 2620PLN
Tableau Advanced Warszawa, ul. Złota 3 pon., 2018-10-01 09:00 1970PLN / 2620PLN
Stock Exchange and Investment Warszawa, ul. Złota 3 wt., 2018-10-02 09:00 990PLN / 1440PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-10-03 09:00 1970PLN / 2720PLN
PhantomJS: Headless Browser Testing Gdańsk, ul. Grodzka 19 wt., 2018-10-09 09:00 990PLN / 1490PLN
Business Analysis Gliwice ul. Zwycięstwa 36 śr., 2018-10-10 09:00 2960PLN / 3960PLN
Oracle SQL dla zaawansowanych Szczecin, ul. Sienna 9 czw., 2018-10-11 09:00 1450PLN / 2200PLN
Using C++ in Embedded Systems - Applying C++11/C++14 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2018-10-15 09:00 2960PLN / 3960PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Microsoft Office Access i Excel Gdańsk, ul. Grodzka 19 pon., 2018-10-15 09:00 1280PLN / 2280PLN
Docker and Kubernetes Opole, Władysława Reymonta 29 wt., 2018-10-16 09:00 2960PLN / 3960PLN
Customer Relationship Management (CRM) Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2018-10-17 09:00 990PLN / 1490PLN
Adobe InDesign Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2018-10-17 09:00 850PLN / 1600PLN
Adobe Photoshop - fotoedycja Łódź, al. Piłsudskiego 10/14 pon., 2018-10-22 09:00 1280PLN / 2280PLN
Business Analysis Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-11-05 09:00 2960PLN / 3960PLN
Advanced Python Łódź, al. Piłsudskiego 10/14 wt., 2018-11-06 09:00 3950PLN / 5200PLN
Wzorce projektowe w Java Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-11-06 09:00 1970PLN / 2720PLN
CCSK - Certificate of Cloud Security Knowledge - Plus Warszawa, ul. Złota 3 śr., 2018-11-07 09:00 1970PLN / 2620PLN
Strategic Thinking Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2018-11-26 09:00 2960PLN / 3960PLN
Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2018-12-03 09:00 3950PLN / 4950PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in your region!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the region
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

contact us right away!