Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Konfiguracja OpenXava

Przegląd funkcji i architektury OpenXava

Zrozumienie OpenXava Składni

Przygotowanie Database

Tworzenie aplikacji

Zapis logiki Business

Modelowanie z Java

Uruchamianie aplikacji

Unit Testing Wniosek

Zrozumienie dziedziczenia

Zaawansowana walidacja

Wdrażanie aplikacji

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Doświadczenie z Oracle bazami danych.
  • Doświadczenie w programowaniu w języku Java.

Publiczność

  • Deweloperzy
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Nadchodzące szkolenia