Plan Szkolenia

Podstawy testowania

 • Co to jest testowanie?
 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Siedem zasad testowania
 • Proces testowy
 • Psychologia testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Testowanie statyczne
 • Techniki testowania
 • Zarządzanie testami
 • Narzędzia wspomagające testowanie
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Modele cyklu życia oprogramowania

 • Poziomy testów
 • Typy testów
 • Testowanie pielęgnacyjne


Testowanie statyczne

 • Podstawy testowania statycznego
 • Proces przeglądu

Techniki testowania

 • Kategorie technik testowania
 • Czarnoskrzynkowe techniki testowania
 • Białoskrzynkowe techniki testowania
 • Techniki testowania oparte na doświadczeniu

Zarządzanie testami

 • Organizacja testów
 • Planowanie i szacowanie testów
 • Monitorowanie testów i nadzór nad testami
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Czynniki ryzyka a testowanie
 • Zarządzanie defektami

Narzędzia wspomagające testowanie

 • Uwarunkowania związane z narzędziami testowymi
 • Skuteczne korzystanie z narzędzi

Wymagania

Nie ma wstępnych wymagań co do wiedzy studentów, ale przyswojenie materiału szkoleniowego z pewnością będzie łatwiejsze dzięki kilkumiesięcznemu doświadczeniu w testowaniu oprogramowania.

Grupa docelowa
Programiści, testerzy oprogramowania, analitycy

 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie