Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Element vs Slack i inne klienty do obsługi wiadomości
 • Przegląd funkcji i zalet aplikacji Element
 • Zrozumienie ekosystemu Matrix

Konfiguracja Element

 • Dostęp do aplikacji Element z poziomu przeglądarki internetowej
 • Instalowanie aplikacji komputerowej i mobilnej
 • Tworzenie konta Matrix
 • Podpisywanie krzyżowe między urządzeniami

Dostosowywanie ustawień

 • Zarządzanie profilem i powiadomieniami
 • Zmiana wyglądu i preferencji
 • Włączanie uprawnień do multimediów
 • Konfigurowanie zabezpieczeń i prywatności

Współpraca z innymi grupami i użytkownikami

 • Wysyłanie bezpośrednich wiadomości lub zapraszanie użytkowników
 • Tworzenie i zarządzanie pokojami lub czatami
 • Eksplorowanie pokoi publicznych i dołączanie do nich
 • Korzystanie z wiadomości głosowych, połączeń wideo i udostępniania ekranu

Integracja Element z innymi aplikacjami

 • Praca z interfejsami API Matrix
 • Łączenie się z Gitterem, Slack i Discordem

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Znajomość komunikatorów internetowych

Publiczność

 • Deweloperzy
 7 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Powiązane Kategorie