Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Podstawowe koncepcje Camel

 • Wzory
 • Komponenty
 • Reżimy
 • Formaty danych

Spring i REST Web Services

 • SOA i mikrousługi
 • HATEOAS i HAL

Przygotowanie środowiska programistycznego

 • Instalowanie i konfigurowanie JDK
 • Instalowanie i konfigurowanie Spring Boot

Spring Boot Szybki start

 • Używanie Spring Intializr
 • Tworzenie i uruchamianie interfejsu API REST

Apache Camel Rozwój

 • Używanie Spring Intializr
 • Tworzenie trasy Camel
 • Tworzenie i uruchamianie artefaktu
 • Konfigurowanie rejestrowania
 • Podłączanie PostGres
 • Praca z PostGres
 • Alarmowanie i monitorowanie tras Camel
 • Wdrażanie obsługi błędów

Testowanie i rozwiązywanie problemów

 • Testowanie za pomocą testów jednostkowych
 • Testowanie z wykorzystaniem testów pozorowanych

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie z Spring Boot
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Java

Publiczność

 • Web Developerzy
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (4)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie