Szkolenia Wireshark

Szkolenia Wireshark

Praktyczne szkolenia na żywo z Wireshark uczą optymalnego wykorzystania tego sniffera będącego wolnym oprogramowaniem. Na szkoleniach dowiesz się jak przy pomocy Wiresharka przechwytywać i nagrywać pakiety danych, a także jak je dekodować. Dzięki dużej ilości dodatków oprogramowanie potrafi rozpoznać i zdekodować wiele protokołów komunikacyjnych.
Szkolenie Wireshark jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Wireshark

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Celem kursu jest dostarczenie uczestnikowi podstawowej wiedzy na temat analizatora protokołów Wireshark. Kurs koncentruje się na dogłębnym zrozumieniu narzędzia, jako podstawy do wykorzystania go do rozwiązywania problemów sieciowych. Kurs rozpoczyna się od przechwytywania pakietów, filtrów przechwytywania i wyświetlania, funkcji statystycznych i podstaw systemu eksperckiego. Pod koniec kursu uczestnik będzie w stanie wykonać podstawowe rozwiązywanie problemów w małych i średnich sieciach. Kurs opiera się na teorii, ćwiczeniach i laboratoriach.
21 godzin
Ten kurs jest kontynuacją kursu "Basic Network Troubleshooting Using Wireshark" i ma na celu zapewnienie uczestnikom zaawansowanych możliwości rozwiązywania problemów sieciowych. Kurs zapewnia dogłębną wiedzę na temat zachowania i problemów sieciowych, a także możliwości izolowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i zaawansowanymi aplikacjami. Kurs opiera się na teorii, ćwiczeniach i laboratoriach.
21 godzin
Transport strumieni audio i wideo w paśmie podstawowym przez sieci IP przy użyciu protokołów sygnalizacyjnych multicast staje się coraz częściej wykorzystywany w sieciach nadawczych. Ten 3-dniowy kurs/warsztat obejmuje teorię i praktykę wdrażania tych protokołów w sieciach IP i Ethernet. Praktyczny element kursu będzie wykorzystywał przełączniki Cisco L3, a streamery i odbiorniki multicast będą korzystać z wieloplatformowej aplikacji VLC. Nie jest konieczne posiadanie wiedzy specjalistycznej w zakresie wiersza poleceń Cisco, ponieważ konfiguracja urządzeń może być prowadzona przez instruktora, jeśli jest to wymagane. Kurs ma jednak zawierać co najmniej 50% treści praktycznych i może zostać dostosowany, a nawet wydłużony (w celu bardziej szczegółowego zbadania protokołów), jeśli zostanie przeprowadzony jako wydarzenie dla jednej firmy.
21 godzin
Analiza pakietów sieciowych to technika wykorzystywana do przeglądania w czasie rzeczywistym nieprzetworzonych danych wysyłanych i odbieranych przez interfejs sieciowy. Jest to przydatne do rozwiązywania problemów z konfiguracją sieci i aplikacjami sieciowymi. Wireshark to darmowy analizator pakietów typu open source używany do rozwiązywania takich problemów sieciowych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Wireshark do rozwiązywania problemów z funkcjonalnością sieci, a także z wydajnością różnych aplikacji sieciowych. Uczestnicy poznają zasady rozwiązywania problemów z siecią i ćwiczą techniki przechwytywania i analizowania ruchu żądań i odpowiedzi TCP/IP między różnymi klientami a serwerami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Analizowanie funkcjonalności i wydajności sieci w różnych środowiskach i warunkach. Określenie, czy instancje różnych aplikacji serwerowych działają w sposób akceptowalny. Identyfikacja głównych źródeł problemów z wydajnością sieci Identyfikowanie i rozwiązywanie najczęstszych przyczyn problemów z wydajnością w komunikacji TCP/IP
Publiczność
  Inżynierowie sieciowi Technicy sieciowi i komputerowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Wireshark to darmowy analizator pakietów typu open source wykorzystywany do rozwiązywania problemów z siecią. Analiza pakietów sieciowych to technika wykorzystywana do przeglądania w czasie rzeczywistym nieprzetworzonych danych wysyłanych i odbieranych przez interfejs sieciowy. Jest to przydatne do rozwiązywania problemów z konfiguracją sieci i aplikacjami sieciowymi. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy poznają zaawansowane techniki rozwiązywania problemów z funkcjonalnością i wydajnością sieci i jej aplikacji. Kurs ten jest rozszerzeniem "Network Troubleshooting with Wireshark", który koncentruje się głównie na popularnych aplikacjach HTTP. W tym szkoleniu rozważamy protokoły i nośniki połączeń, takie jak Wi-Fi, HTTPS, SMTP, aplikacje korporacyjne i inne. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Izolowanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem sieci przy użyciu Wireshark CLI Rozwiązywanie problemów z aplikacjami korzystającymi z protokołów innych niż HTTP, w tym HTTPS, FTP, poczta, DNS itp. Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi w aplikacjach korporacyjnych, takich jak bazy danych, RPC itp. Rozwiązywanie problemów z połączeniami w aplikacjach multimedialnych, takich jak VoIP i streaming. Wykorzystanie kryminalistyki sieciowej do śledzenia i wykrywania problemów związanych z bezpieczeństwem
Publiczność
  Inżynierowie sieciowi Technicy sieciowi i komputerowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting network issues. Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn advanced techniques for troubleshooting the functionality and performance of a network and its applications. This course is an extension of "Network Troubleshooting with Wireshark", which focuses primarily on common HTTP applications. In this training, we consider protocols and connection mediums such as Wi-Fi, HTTPS, SMTP, enterprise applications and more. By the end of this training, participants will be able to:
 • Isolate and solve network security issues using the Wireshark CLI
 • Troubleshoot applications that use protocols beyond HTTP, including HTTPS, FTP, mail, DNS, etc.
 • Troubleshoot network connection problems in enterprise applications such as databases, RPC, etc.
 • Troubleshoot connection problems in media applications such as VoIP and streaming
 • Use network forensics to trace and detect security issues
Audience
 • Network engineers
 • Network and computer technicians
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Szkolenie Wireshark, Wireshark boot camp, Szkolenia Zdalne Wireshark, szkolenie wieczorowe Wireshark, szkolenie weekendowe Wireshark, Kurs Wireshark,Kursy Wireshark, Trener Wireshark, instruktor Wireshark, kurs zdalny Wireshark, edukacja zdalna Wireshark, nauczanie wirtualne Wireshark, lekcje UML, nauka przez internet Wireshark, e-learning Wireshark, kurs online Wireshark, wykładowca Wireshark

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions