Szkolenia Mobile Networks

Szkolenia Mobile Networks

Praktyczne szkolenia na żywo z Mobile Networks pokazują możliwości najnowszych technologii sieci komórkowych, które zostały zaprojektowane w celu połączenia miliardów urządzeń, uruchamiania VR, IoT i sztucznej inteligencji. Podczas warsztatów dowiesz się jakie możliwości wnoszą nowoczesne sieci do organizacji, zrozumiesz jaką rolę będą one odgrywać w dalszym rozwoju SI i IoT. Kursy skierowane do inżynierów dają możliwość poznania komponentów architektonicznych sieci, aby móc wdrażać własne rozwiązania.
Szkolenie Mobile Networks jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Mobile Networks

Plany szkoleń z technologii Mobile Networks

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym jest sieć 5G i jaki ma wpływ/związek na smart technologie. Chcę pokazać ci zarówno zalety jak i wady tych technologicznych relacji (5G/IoT) i wskazać kierunki rozwoju sieci, która - od samego początku - była dedykowana smart światu.
35 godzin
Pojawienie się 5G mobilnej sieci bezprzewodowej przyniosło ze sobą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą wdrożyć zasady bezpieczeństwa i technologie w celu zabezpieczenia 5G sieci bezprzewodowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie architektury 5G i wyzwań związanych z testowaniem. Wybór i wykorzystanie technologii, narzędzi i aplikacji dostępnych do rozwoju i testowania 5G. Wdrażanie praktyk testowania 5G w celu zapobiegania awariom w każdym z różnych elementów sieci 5G. Przewidywać problemy i optymalizować wydajność 5G. 
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Kryminalistyka internetowa i mobilna odnosi się do odzyskiwania dowodów z sieci lub urządzenia mobilnego objętego dochodzeniem. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla osób technicznych, które chcą korzystać z narzędzi i technik kryminalistyki cyfrowej w celu wykrywania, wyodrębniania, dekodowania, analizowania, interpretowania i raportowania dowodów odzyskanych ze strony internetowej lub urządzenia mobilnego. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie i zastosowanie różnych technik pozyskiwania danych kryminalistycznych w celu sprawdzenia danych internetowych i mobilnych. Wybieranie najskuteczniejszych narzędzi kryminalistycznych do analizy danych internetowych i mobilnych. Zrozumienie sposobu uzyskiwania dostępu i dekodowania różnych typów struktur danych na serwerach internetowych, w bazach danych i telefonach komórkowych w celu ich analizy. Metodycznie wyodrębniać, rekonstruować i sprawdzać dane jako potencjalne dowody cyberprzestępczości. Zrozumienie implikacji prawnych związanych z cyfrową analizą kryminalistyczną.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
5G to najnowsza technologia sieci komórkowej zaprojektowana do łączenia miliardów urządzeń w celu obsługi wirtualnej rzeczywistości (VR), IoT i Artificial Intelligence (AI). Oczekuje się, że 5G będzie miało ogromny wpływ na życie ludzi i biznes. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla menedżerów biznesowych, którzy chcą poznać tylko krytyczne informacje potrzebne do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyjęcia 5G. Ten kurs nie jest kursem technicznym, ale raczej kursem strategicznego myślenia potrzebnego do przygotowania się na nadejście 5G. Zakres techniczny i branżowy zostanie dostosowany do odbiorców. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Identyfikacja możliwości, jakie 5G wnosi do organizacji. Identyfikacja zagrożeń, jakie 5G stwarza dla biznesu i branży. Zrozumienie i rozróżnienie różnych technologii i standardów leżących u podstaw 5G. Zrozumienie roli, jaką 5G odegra w dalszym rozwoju AI i IoT. Kierowanie inicjatywami 5G, które prowadzą do poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej. Inicjowanie strategii wdrażania produktów i usług 5G w organizacji, jak również w organizacjach partnerów zewnętrznych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
5G to sieć komórkowa piątej generacji i globalny standard bezprzewodowy, który następuje po sieciach 1G, 2G, 3G i 4G. 5G ma na celu łączenie ludzi, maszyn, przedmiotów i urządzeń. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą zrozumieć komponenty architektoniczne składające się na 5G, aby rozpocząć wdrażanie własnych rozwiązań w tej przełomowej nowej sieci. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj podstawy 5G. Zrozumienie architektury i standardów 5G. Wirtualizacja funkcji sieciowych i dzielenie sieci.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
5G to najnowsza technologia sieci komórkowej zaprojektowana do łączenia miliardów urządzeń w celu obsługi VR (wirtualnej rzeczywistości), IoT (Internetu rzeczy) i AI (sztucznej inteligencji). Oczekuje się, że 5G będzie miało duży wpływ na łańcuchy dostaw. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do specjalistów ds. łańcucha dostaw, którzy chcą poznać krytyczne informacje potrzebne do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyjęcia 5G. Ten kurs nie jest kursem technicznym, ale raczej kursem strategicznego myślenia potrzebnego do przygotowania się na nadchodzący wpływ 5G na łańcuch dostaw. Zakres techniczny i branżowy zostanie dostosowany do odbiorców. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zidentyfikuj możliwości, jakie 5G wniesie do zarządzania łańcuchem dostaw. Identyfikacja zagrożeń, jakie 5G stwarza dla łańcuchów dostaw. Zrozumienie i rozróżnienie różnych technologii i standardów leżących u podstaw 5G. Zrozumienie roli, jaką 5G odegra w poprawie śledzenia, monitorowania i automatyzacji produktów. Kierowanie inicjatywami 5G, które prowadzą do poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej w łańcuchach dostaw. Inicjować strategię wdrażania produktów i usług 5G w łańcuchu dostaw.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
O-RAN-Software Community (O-RAN-SC) to wspólny wysiłek mający na celu stworzenie warstwy aplikacji o otwartym kodzie źródłowym do interakcji z urządzeniami na brzegu sieci 5G RAN (Radio Access Network). Oprogramowanie to będzie służyć jako platforma infrastrukturalna do uruchamiania rozwiązań 5G RAN. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą korzystać ze standardów i wytycznych architektonicznych O-RAN-SC w celu opracowania rozwiązań 5G RAN. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Mobile Networks, Mobile Networks boot camp, Szkolenia Zdalne Mobile Networks, szkolenie wieczorowe Mobile Networks, szkolenie weekendowe Mobile Networks, Kurs Mobile Networks,Kursy Mobile Networks, Trener Mobile Networks, instruktor Mobile Networks, kurs zdalny Mobile Networks, edukacja zdalna Mobile Networks, nauczanie wirtualne Mobile Networks, lekcje UML, nauka przez internet Mobile Networks, e-learning Mobile Networks, kurs online Mobile Networks, wykładowca Mobile Networks

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions