Przeglądaj szkolenia

Apache Solr - serwer wyszukiwania pełnotekstowego

14 godzin

Drupal and Solr

14 godzin

Solr for Developers

21 godzin

SolrCloud

14 godzin

Advanced Solr

14 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(3)

Upcoming Courses

Szkolenie Solr, Solr boot camp, Szkolenia Zdalne Apache Solr, szkolenie wieczorowe Solr, szkolenie weekendowe Apache Solr, Kurs Apache Solr,Kursy Solr, Trener Apache Solr, instruktor Solr, kurs zdalny Apache Solr, edukacja zdalna Solr, nauczanie wirtualne Solr, lekcje UML, nauka przez internet Solr, e-learning Apache Solr, kurs online Apache Solr, wykładowca Apache Solr