Przeglądaj szkolenia

SoapUI for API Testing

14 godzin

Automation Testing with Cypress

14 godzin

BDD with Python and Behave

7 godzin

Test Automation with Selenium and Katalon Studio

14 godzin

Serenity BDD for Automated Acceptance Tests

7 godzin

API Testing with Postman

21 godzin

Rest Assured APIs with Postman and Java

21 godzin

Using Rest Assured APIs with Postman and Java

14 godzin

Rest Assured: API Testing for REST Services

7 godzin

Tosca: Model-Based Testing for Complex Systems

35 godzin

Test Automation with Galen Framework

14 godzin

TestComplete

21 godzin

Automate Windows Desktop Applications with AutoIt

14 godzin

Robot Framework with elements DevOps

21 godzin

Robot Framework: Keyword Driven Acceptance Testing

14 godzin

SpecFlow: Implementing BDD for .NET

21 godzin

Behat: Behavior Driven Development (BDD) with PHP

14 godzin

JBehave: BDD with Java

7 godzin

Cucumber.js: Behavior Driven Development (BDD) with Javascript

14 godzin

Cucumber for Behavior Driven Development (BDD)

14 godzin

Cucumber Electron: Implementing BDD without Selenium

7 godzin

Cucumber: Implementing BDD with Java

7 godzin

Iridium: Cucumber and Selenium Based Testing

7 godzin

Testing Ruby applications with RSpec

7 godzin

Testing web application with Playwright in C# .NET

14 godzin

Watir: Web Test Automation with Ruby

21 godzin

Testing React Apps with Jest

14 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie Software Engineering, Software Engineering boot camp, Szkolenia Zdalne Software Engineering, szkolenie wieczorowe Software Engineering, szkolenie weekendowe Software Engineering, Kurs Software Engineering,Kursy Software Engineering, Trener Software Engineering, instruktor Software Engineering, kurs zdalny Software Engineering, edukacja zdalna Software Engineering, nauczanie wirtualne Software Engineering, lekcje UML, nauka przez internet Software Engineering, e-learning Software Engineering, kurs online Software Engineering, wykładowca Software Engineering