Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są traktowane jako poufne i chronione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli nasza polityka prywatności ulegnie zmianie, poinformujemy o tym w osobnym komunikacie na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem danych jest NobleProg Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 2a/22, 50-249 Wrocław

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w NobleProg Polska Sp. z o.o. oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się elektronicznie pod adresem: rodo@nobleprog.pl lub listownie na adres NobleProg Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 2a/22, 50-249 Wrocław

Cele przetwarzania danych

W NobleProg Polska Sp. z o.o. dane osobowe przetwarzane są w celu:

Ewentualne inne cele przetwarzania danych osobowych przez NobleProg Polska Sp. z o.o., zostaną przedstawione w odrębnych klauzulach informacyjnych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

W naszym imieniu Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez:

Adres IP osoby odwiedzającej stronę www.nobleprog.pl będzie dostępny dla aplikacji takich jak:

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe, w zależności od celu, będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane; przechowywane przez czas trwania działalności statutowej NobleProg Polska Sp. z o.o. lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu. Natomiast:

Podstawy prawne przetwarzania

NobleProg Polska Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe na podstawie:

Wymóg podania danych

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Profilowanie

Jak wykorzystujemy pliki cookie

1. Definicje:

2. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

3. Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies:

NobleProg Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do: 

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

5. Inne narzędzia

Promotions Contact Us

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz, zadzwoń lub uzupełnij formularz - wybierz formę kontaktu, która Ci najbardziej odpowiada i zostaw resztę nam. Nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą dobrać optymalne rozwiązanie.

Bądźmy w kontakcie