Szkolenia Selenium

Szkolenia Selenium

Praktyczne szkolenia na żywo z Selenium

Selenium jest zestawem narzędzi służących do automatycznego testowania aplikacji webowych. Jedną z głównych cech tego systemu jest współpraca z różnymi językami programowania i frameworkami do testowania. Selenium cechuje się prostotą, łatwością w zrozumieniu i zastosowaniu oraz dzięki opcjonalnym, użytecznym narzędziom wspierającym testowanie jak np. Selenium IDE czy Selenium Grid. W zależności od naszych potrzeb system umożliwia nam dobór określonych narzędzi w zależności od realizowanych celów. Jeśli zależy Ci na podniesieniu wydajności poprzez automatyzację testów - zapraszamy do współpracy.

Szkolenie z Selenium jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Selenium

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Kurs dostarcza wiedzy potrzebnej do obsługi projektów testowych oraz wyjaśnia praktyczną pracę z aplikacjami Web, automatyzacją testów funkcjonalnych oraz automatyzacją testów na wielu przeglądarkach za pomocą Selenium.
7 godzin
Ten kurs wprowadzający ma na celu zapoznanie testerów z podstawami testowania aplikacji internetowych przy użyciu Selenium. Testerzy mogą tworzyć, ulepszać i utrzymywać skrypty przy użyciu zarówno Selenium IDE, jak i Selenium 2 WebDriver. Docelowi odbiorcy Docelową grupą odbiorców są testerzy oprogramowania, którzy chcą zautomatyzować testowanie aplikacji internetowych za pomocą Selenium. Testerzy ci mogą być nowicjuszami w automatyzacji testów i mogą również obejmować praktyków zapewniania jakości, menedżerów lub liderów zespołów, którzy są odpowiedzialni za interakcję z testerami lub którzy muszą upewnić się, że narzędzia są w pełni i odpowiednio wdrażane. Po ukończeniu kursu będziesz w stanie
  Opisanie funkcji i przeznaczenia Selenium Zrozumienie korzyści i właściwego podejścia do automatyzacji testów Nagrywanie zautomatyzowanych przypadków testowych Odtwarzanie zautomatyzowanych przypadków testowych Stosować i wykorzystywać różne techniki weryfikacji Przeglądanie i analizowanie wyników Konfigurowanie i używanie Selenium RC (Remote Control) Tworzenie i praca z zestawami testów Planowanie automatycznych przebiegów testów Wykorzystanie różnych formatów skryptów Selenium Modyfikowanie skryptów w celu rozszerzenia możliwości testowania aplikacji Konfiguracja Selenium za pomocą Eclipse i Selenium 2 WebDriver Zrozumienie i używanie plików pomocniczych RTTS Konwersja kodu Selenium do pracy z Selenium 2 WebDriver Konfigurowanie niestandardowych plików dziennika Tworzenie niestandardowej mapy obiektów Tworzenie modułów wielokrotnego użytku w celu ograniczenia konserwacji skryptów Korzystanie z narzędzi ułatwiających identyfikację XPath
21 godzin
Ten kurs zapewnia szkolenie w zakresie obsługi projektów testowych przy użyciu Selenium zestawu testów i ciągłego testowania za pomocą Jenkins. Docelowi odbiorcy:
  Inżynierowie testów oprogramowania Programiści zaangażowani w rozwój zwinny Menedżerowie wydań Inżynierowie QA
Po zakończeniu szkolenia Selenium uczestnicy będą w stanie
  Efektywne wykorzystanie zestawu testów Selenium w rzeczywistych projektach Używanie Selenium do testowania w różnych przeglądarkach Dystrybucja testów przy użyciu Selenium Grid Uruchamianie testów regresji Selenium w Jenkins Przygotowywanie raportów z testów i raportów okresowych przy użyciu Jenkinsa
14 godzin
Szkolenie Selenium dla testerów manualnych jest kursem praktycznym, przeznaczonym dla testerów. Kurs ma na celu zobrazowanie możliwości jakie daje automatyzacja procesu testowania.
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak ulepszyć zautomatyzowany zestaw testów przy użyciu zaawansowanych technik, aby napędzać Selenium. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Rozwiązywanie złożonych problemów z automatyzacją testów aplikacji internetowych za pomocą Selenium. Stosowanie wyrażeń regularnych i technik weryfikacji opartych na wzorcach. Obsługa wyjątków wstrzymujących wykonywanie testów. Programowe wyszukiwanie obiektów sieciowych. Dynamiczne przechwytywanie danych z kontrolek internetowych. Tworzenie struktury testowania opartego na danych. Dystrybucja testów za pomocą Selenium Grid.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) wprowadza uczestników w zautomatyzowane testowanie za pomocą Selenium WebDriver i C# w Visual Studio. Jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub chcesz go odświeżyć, zapoznaj się z kursem: C# dla inżynierów testów automatycznych. Format kursu Po części wykład, po części dyskusja, dużo ćwiczeń praktycznych, okazjonalne testy w celu oceny zrozumienia.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Selenium to biblioteka open source do automatyzacji testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach. Selenium wchodzi w interakcję z przeglądarką tak, jak robią to ludzie: klikając linki, wypełniając formularze i sprawdzając poprawność tekstu. Jest to najpopularniejsze narzędzie do automatyzacji testów aplikacji internetowych. Selenium opiera się na frameworku WebDriver i ma doskonałe powiązania dla wielu języków skryptowych, w tym Python. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy łączą moc Pythona z Selenium, aby zautomatyzować testowanie przykładowej aplikacji internetowej. Łącząc teorię z praktyką w środowisku laboratoryjnym na żywo, uczestnicy zdobędą wiedzę i praktykę potrzebną do zautomatyzowania własnych projektów testowania stron internetowych przy użyciu Pythona i Selenium. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak ulepszyć zautomatyzowany zestaw testów przy użyciu zaawansowanych technik, aby napędzać Selenium. Odbiorcy: testerzy oprogramowania, kierownicy testów, specjaliści ds. zapewnienia jakości.
14 godzin
Selenium to framework, który zapewnia różne narzędzia do tworzenia testów oprogramowania dla aplikacji internetowych. Katalon Studio to oprogramowanie do automatycznego testowania oparte na Selenium. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla testerów oprogramowania, którzy chcą używać Selenium i Katalon Studio do tworzenia kompleksowych rozwiązań do automatycznego testowania. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Generowanie i wykonywanie testów wieloplatformowych dla dowolnego systemu operacyjnego lub urządzenia. Integracja testów automatycznych z potokiem CI/CD. Automatyzacja testów internetowych, testów API, testów mobilnych i testów na komputerach stacjonarnych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Ten kurs daje kompleksowy przegląd tego, jak korzystać z automatycznych testów funkcjonalnych i wydajnościowych z Selenium i JMeter przy użyciu środowiska Java / Maven. 3 dni poświęcone są na Selenium, 2 na JMeter.
7 godzin
Selendroid to open-source'owy framework do automatyzacji testów urządzeń z systemem Android. Może być używany do testowania aplikacji natywnych, aplikacji hybrydowych i mobilnych stron internetowych działających na rzeczywistych urządzeniach, jak również na emulatorach. Oparty na Selenium Webdriver client API, wspiera pełną integrację z istniejącymi Selenium frameworkami. Selendroid obsługuje podłączanie na gorąco urządzeń sprzętowych i może być zintegrowany jako węzeł w Selenium Grid do testowania równoległego na dużą skalę. Jest kompatybilny z protokołem JSON Wire Protocol. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo wprowadza Selendroid, framework Selenium, i przeprowadza uczestników przez konfigurację i wykonywanie testów automatyzacji w praktycznym środowisku testowym na żywo. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli wiedzę i praktykę do przeprowadzania własnych inicjatyw automatycznego testowania urządzeń z systemem Android. Format kursu Interaktywna dyskusja + intensywne ćwiczenia praktyczne
14 godzin
Selenium to biblioteka open source do automatyzacji testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach. Selenium wchodzi w interakcję z przeglądarką tak, jak robią to ludzie: klikając linki, wypełniając formularze i sprawdzając poprawność tekstu. Jest to najpopularniejsze narzędzie do automatyzacji testów aplikacji internetowych. Selenium opiera się na frameworku WebDriver i ma doskonałe powiązania dla wielu języków skryptowych, w tym Ruby. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy łączą moc języka Ruby z Selenium, aby zautomatyzować testowanie przykładowej aplikacji internetowej. Ucząc się tworzyć i łączyć skrypty testowe Ruby z Selenium automatyzacją sieci w środowisku laboratoryjnym na żywo, uczestnicy zdobędą wiedzę i praktykę potrzebną do automatyzacji testowania własnych rzeczywistych aplikacji internetowych i stron internetowych. Format kursu Część wykładu, część dyskusji, ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Iridium to narzędzie do testowania stron internetowych o otwartym kodzie źródłowym, zbudowane wokół Cucumber i Selenium. Wykorzystuje podejście Behavior Driven Development (BDD) do testowania. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów testowych i programistów, którzy chcą dowiedzieć się, jak testować złożoną aplikację internetową przy użyciu Iridium. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Twórz kompleksowe testy, które symulują działania użytkownika podczas poruszania się po aplikacji internetowej. Automatyzacja testowania aplikacji tematycznych z wieloma stylami. Tworzenie przypadków testowych, które są czytelne dla osób nietechnicznych. Wykonywanie testów w wielu różnych przeglądarkach. Korzystanie z pakietu Iridium Snippets dla Atom w celu ułatwienia pisania skryptów testowych. Zmniejszenie kosztów utrzymania niestandardowego Java kodu i obiektów stron.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Selenium to framework, który zapewnia różne narzędzia do tworzenia testów oprogramowania dla aplikacji internetowych. Docker to platforma usługowa do dostarczania oprogramowania w kontenerach. Selenium zapewnia możliwość równoległego uruchamiania testów wewnątrz kontenerów Docker. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla testerów oprogramowania, którzy chcą używać Selenium do wykonywania testów automatyzacji w kontenerach Docker. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie infrastruktury automatyzacji testów do testowania na żądanie. Opracowanie struktury automatyzacji testów przy użyciu języka Java. Zbuduj potok CI/CD od podstaw za pomocą Jenkins i Dockera.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Kto powinien wziąć udział
  Każdy, kto chce używać ‘Test Automation z Selenium Web Driver’ w firmie lub do użytku osobistego
Przegląd
  Dowiedz się, jak mieć pewność zrozumienia Test Automation dzięki Selenium Web Driver Dowiedz się, jak wykorzystać informacje z kursu na swoją korzyść
35 godzin
Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Maven. Automatyzacja testowania przy użyciu Selenium Zarządzanie GIT Integracja integracji ciągłej
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Selenium, Selenium boot camp, Szkolenia Zdalne Selenium, szkolenie wieczorowe Selenium, szkolenie weekendowe Selenium, Kurs Selenium,Kursy Selenium, Trener Selenium, instruktor Selenium, kurs zdalny Selenium, edukacja zdalna Selenium, nauczanie wirtualne Selenium, lekcje UML, nauka przez internet Selenium, e-learning Selenium, kurs online Selenium, wykładowca Selenium

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions