Szkolenia OpenStack

Szkolenia OpenStack

OpenStack - Open source software for creating clouds培训

Openstack jest zestawem narzędzi programistycznych, służących do impelementacji oraz zarządzania systemem przetwarzania w chmurze. Składa się z trzech komponentów: Compute (Nova), Object Storage (Swift), Image Service (Glance). OpenStack działa, dzięki inicjatywie OpenStack Foundation, w ramach usługi IaaS (Infrastructure as a Service). Wdrożenie wspomaga takie procesy jak zredukowanie ilości infrastruktury wewnętrznej, skalowanie w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie i dostęp do najnowszych rozwiązań w tym zakresie. Nasz kurs pomaga poznać, zrozumieć i wdrożyć infrastrukturę chmury w oparciu o Openstack.

Plany Szkoleń OpenStack

Identyfikator Nazwa Czas trwania (po 7h zegarowych dziennie) Przegląd
164941 Tworzenie infrastruktury chmury OpenStack 14 hours Kurs pozwala zrozumieć i wdrożyć infrastrukturę chmury w oparciu o OpenStack. Uczestnik pozna architekturę i możliwości OpenStack oraz różne scenariusze instalacji. Wprowadzenie Architektura OpenStack Usługi podstawowe Usługi dodatkowe Środowisko Planowanie wdrożenia Przygotowanie środowiska Usługa tożsamości Instalowanie Keystone Architektura Uwierzytelnianie Usługa obrazów Instalowanie Glance Architektura Dodawanie obrazów Usługa obliczeniowa Instalowanie Nova Architektura Dodawanie węzłów obliczeniowych Usługa sieci Instalowanie Neutron Architektura Tworzenie prostej sieci Usługa magazynu blokowego Instalowanie Cinder Architektura Administracja Tworzenie użytkowników i projektów Tworzenie i niszczenie instancji Tworzenie i dołączanie wolumenów Narzędzia konfiguracyjne
463936 OpenStack Administration - Basic + Intermediate (Certified System Administrator for OpenStack) 28 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack design, installation and administration, preparation to the EX210 (Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack) exam, automated and manual OpenStack cluster installation and configuration. Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing Virtualization vs clustering OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack services OpenStack competitors EX210 exam OpenStack Administration: Basic terms IaaS model Supported hypervisors Supported image formats Basic architecture Design concerns Installation concerns Configuration concerns Administration concerns Automation concerns Growth planning High Availability concerns Automated OpenStack installation with PackStack How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder How to create a container in Swift How to upload data to the container in Swift Basic Environment: Prerequisites Nodes and networks AMQP Manual installation and configuration of basic environment Keystone: Objects API concerns Components Backends Authentication process Manual Keystone Installation Manual Keystone Configuration & Administration Glance: Components Backends Manual Glance Installation Manual Glance Configuration & Administration Nova: Components Flavors Instances launching and termination process Schedulers awareness Remote access Manual Nova Installation Manual Nova Configuration & Administration Neutron: Components Network virtualization Virtual network devices L2 agent OVS ML2 Bringing it all together - Compute Bringing it all together - Networker Virtual networks L3 agent DHCP agent Manual Neutron Installation Manual Neutron Configuration & Administration Horizon: Backends Manual Horizon Installation Manual Horizon Configuration & Administration   Cinder: Volumes Components Backends Manual Cinder Installation Manual Cinder Configuration & Administration Swift: What is object storage? Replication Structure Data addressing Modified consistent hashing ring Data placement Metadata placement Part power Ring internals Ring builder Components Backends Manual Swift Installation Manual Swift Configuration & Administration Heat: Use cases Components Templates “Hello World” template Manual Heat Installation Manual Hetat Configuration & Administration Ceilometer: Use cases Basic concepts Components Polling agents Backends Manual Ceilometer Installation Manual Ceilometer Configuration & Administration Adding Compute Node: Manual addition of a Compute Node
463937 OpenStack Administration - Intermediate 14 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: manual OpenStack cluster installation and configuration Basic Environment: Manual installation and configuration of basic environment Keystone: Manual Keystone Installation Manual Keystone Configuration & Administration Glance: Manual Glance Installation Manual Glance Configuration & Administration Nova: Manual Nova Installation Manual Nova Configuration & Administration Neutron: Manual Neutron Installation Manual Neutron Configuration & Administration Horizon: Manual Horizon Installation Manual Horizon Configuration & Administration Cinder: Manual Cinder Installation Manual Cinder Configuration & Administration Swift: Manual Swift Installation Manual Swift Configuration & Administration Heat: Manual Heat Installation Manual Hetat Configuration & Administration Ceilometer: Manual Ceilometer Installation Manual Ceilometer Configuration & Administration
463938 OpenStack Administration- Basic 14 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack design, installation and administration automated OpenStack cluster installation and configuration Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing Virtualization vs clustering OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack services OpenStack competitors   OpenStack Administration: Basic terms IaaS model Supported hypervisors Supported image formats Basic architecture Design concerns Installation concerns Configuration concerns Administration concerns Automation concerns Growth planning High Availability concerns Automated OpenStack installation with PackStack How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder How to create a container in Swift How to upload data to the container in Swift   Basic Environment: Prerequisites Nodes and networks AMQP Keystone: Objects API concerns Components Backends Authentication process   Glance: Components Backends   Nova: Components Flavors Instances launching and termination process Schedulers awareness Remote access   Neutron: Components Network virtualization Virtual network devices L2 agent OVS ML2 Bringing it all together - Compute Bringing it all together - Networker Virtual networks L3 agent DHCP agent   Horizon: Backends Cinder: Volumes Components Backends   Swift: What is object storage? Replication Structure Data addressing Modified consistent hashing ring Data placement Metadata placement Part power Ring internals Ring builder Components Backends   Heat: Use cases Components Templates “Hello World” template   Ceilometer: Use cases Basic concepts Components Polling agents Backends   Adding Compute Node: Manual addition of a Compute Node  
463966 OpenStack Administration - Advanced 14 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining advanced knowledge regarding OpenStack installation and administration Introduction Nova: Migrations and evacuations How to migrate an instance offline How to migrate an instance in real time How to evacuate an instance Host aggregates and availability zones How to create a host aggregate How to assign compute nodes to the host aggregate How to expose the host aggregate via availability zone How to expose the host aggregate via flavor Neutron: Awareness of advanced network architectures Intra-tenant and inter-tenant routing How to provide an intra-tenant routing How to provide an inter-tenant routing LBaaS agent Manual LBaaS agent installation Manual LBaaS agent configuration How to create a LB pool How to create a LB pool monitor How to assign members to the LB pool How to expose the LB pool via VIP Testing LBaaS FWaaS agent Manual FWaaS agent installation Manual FWaaS agent configuration How to create firewall rules How to create firewall policies How to create firewalls How to associate firewalls with routers Testing FWaaS VPNaaS agent Manual VPNaaS agent installation Manual VPNaaS agent configuration How to create VPN services How to create VPN policies How to create VPN connections Cinder: Advanced instances launching options How to boot an instance on a volume How to boot an instance from the volume Multiple backends How to configure a NFS-based backend How to configure multiple backends How to indicate which backend to use when creating a volume Backups How to configure a NFS-based backup storage How to create a backup of the volume How to create a volume from the backup Migrations and transfers How to migrate a volume from one backend to the other How to transfer a volume from one project to the Rother Trove: Use cases Basic concepts Components Backends Configuration & administration Manual Trove installation Manual Trove configuration How to launch Trove instancje Sahara: Use cases Basic concepts Components Supported plugins Configuration & administration Manual Sahara installation Manual Sahara configuration How to launch Sahara cluster How to decommission a compute node
463967 OpenStack Administration - Expert 14 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining expert knowledge regarding OpenStack installation and administration. Introduction Keystone: Tokens Authentication process Integration of the identity backend with LDAP Integration of the assignment backend with LDAP Glance: Direct images download Images cache How to configure Glance cache How to manage Glance cache Horizon: Customization How to change site colors How to change logo on login screen How to change help URL Heat: AutoScaling - basic concepts Integration of AutoScaling with Neutron LBaaS agent How to launch Heat stack How to launch AutoScaling stack Testing AutoScaling stack Ceilometer: How to create alarms How to monitor and manage alarms Ironic: Use cases Components Architecture High Availability: Statefull vs stateless services Active/Passive vs Active/Active architecture Manually install, configure and manage MariaDB Galera Cluster Manually install, configure and manage HAProxy Manually install, configure and manage Corosync Manually install, configure and manage Pacemaker Testing High Availability
464016 OpenStack Overview 7 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. This is also great opportunity for IT managers to gain knowledge owerview about possibilities which could be enabled by OpenStack. Before You spend a lot of money on OpenStack implementation, You could consider all pros and cons by attending on our course. This topic is also avaliable as individual consultancy. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing OpenStack vs VMware OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack competitors OpenStack Services: Underpinning services Keystone Glance Nova Neutron Cinder Horizon Swift Heat Ceilometer Trove Sahara Ironic Zaqar Manila Designate Barbican OpenStack Architecture: Node roles High availability Scalability Segregation Backup Monitoring Self service portal Interfaces Quotas Workflows Schedulers Migrations Load balancing Autoscaling Demonstration: How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder
464017 OpenStack Architecture Design 14 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design Introduction Security and legal requirements General concepts Compute architecture design Storage architecture design Network architecture design Multi-site architecture design Hybrid architecture design Massively scalable architecture design Specialized cases
464018 OpenStack in Multi-Site Environment 14 hours The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining knowledge regarding OpenStack design, installation and configuration in multi-site environment Introduction OpenStack hierarchy Use cases Geo-redundant replication Geo-redundant load balancing Multi-site architecture How to install OpenStack in multi-site environment How to configure OpenStack in multi-site environment How to use OpenStack in multi-site environment How to manage OpenStack in multi-site environment

Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 Poznan, Garbary pon., 2016-05-30 09:00 2685PLN / 1822PLN
Introduction to Machine Learning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-05-30 09:00 2730PLN / 1940PLN
Adobe Captivate Kielce wt., 2016-05-31 09:00 1318PLN / 1127PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Szczecin wt., 2016-05-31 09:00 1913PLN / 1513PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-05-31 09:00 2359PLN / 1355PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-06-01 09:00 1358PLN / 853PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Łódź, ul. Tatrzańska 11 śr., 2016-06-01 09:00 1044PLN / 840PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Toruń, ul. Żeglarska 10/14 śr., 2016-06-01 09:00 1568PLN / 1198PLN
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Katowice śr., 2016-06-01 09:30 3606PLN / 2531PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Kraków pon., 2016-06-06 09:00 3200PLN / 2433PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Katowice wt., 2016-06-07 09:30 3431PLN / 2469PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Katowice śr., 2016-06-08 09:00 700PLN / 771PLN
Programowanie w języku C++ Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2016-06-13 09:00 2936PLN / 2395PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Trójmiasto wt., 2016-06-14 09:00 4360PLN / 2774PLN
Excel dla zaawansowanych Katowice pon., 2016-06-20 09:00 775PLN / 933PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-06-20 09:00 3431PLN / 2327PLN
PostgreSQL Administration Lublin pon., 2016-06-20 09:30 4025PLN / 3134PLN
Wprowadzenie do R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-06-21 09:00 3058PLN / 2123PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-06-27 09:00 3410PLN / 2555PLN
Programowanie w języku C Gdynia pon., 2016-06-27 09:00 1590PLN / 1143PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Katowice pon., 2016-06-27 09:30 4998PLN / 3288PLN
Wzorce projektowe w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-06-29 09:00 1865PLN / 1392PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 1912PLN / 1278PLN
Debian Administration Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 3157PLN / 2083PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznan, Garbary śr., 2016-07-06 09:00 1427PLN / 1093PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-11 09:00 1913PLN / 1441PLN
Machine Learning Fundamentals with R Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-18 09:00 2523PLN / 1828PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin pon., 2016-07-18 09:00 5538PLN / 3351PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznan, Garbary śr., 2016-07-20 09:00 1117PLN / 856PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2359PLN / 1355PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN

Najbliższe szkolenia

Szkolenie OpenStack, OpenStack boot camp, Szkolenia Zdalne OpenStack, szkolenie wieczorowe OpenStack, szkolenie weekendowe OpenStack , Kurs OpenStack, nauczanie wirtualne OpenStack, kurs online OpenStack, Trener OpenStack, instruktor OpenStack, kurs zdalny OpenStack, edukacja zdalna OpenStack, nauka przez internet OpenStack, e-learning OpenStack, lekcje UML, wykładowca OpenStack

Some of our clients