Przeglądaj szkolenia

Advanced Apache Iceberg

21 godzin

Python and Spark for Big Data (PySpark)

21 godzin

Data Analysis with Hive/HiveQL

7 godzin

Knowledge Discovery in Databases (KDD)

21 godzin

Apache Kylin: From Classic OLAP to Real-Time Data Warehouse

14 godzin

Dremio for Self-Service Data Analysis

21 godzin

Apache Arrow for Data Analysis across Disparate Data Sources

14 godzin

Data Vault: Building a Scalable Data Warehouse

28 godzin

Spark Streaming with Python and Kafka

7 godzin

Confluent KSQL

7 godzin

Apache Ignite for Administrators

7 godzin

Apache Ignite for Developers

14 godzin

Unified Batch and Stream Processing with Apache Beam

14 godzin

Apache Apex: Processing Big Data-in-Motion

21 godzin

Apache Storm

28 godzin

Apache NiFi for Administrators

21 godzin

Apache NiFi for Developers

7 godzin

Apache Flink Fundamentals

28 godzin

Introduction to Graph Computing

28 godzin

Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP

21 godzin

Apache Spark MLlib

35 godzin

Hortonworks Data Platform (HDP) for Administrators

21 godzin

Apache Ambari: Efficiently Manage Hadoop Clusters

21 godzin

Impala for Business Intelligence

21 godzin

Data Virtualization with Denodo Platform

14 godzin

Apache Airflow

21 godzin

Apache Hama

14 godzin

Zeppelin for Interactive Data Analytics

14 godzin

Apache Accumulo Fundamentals

21 godzin

Amazon Redshift

21 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie Big Data, Big Data boot camp, Szkolenia Zdalne Big Data, szkolenie wieczorowe Big Data, szkolenie weekendowe Big Data, Kurs Big Data,Kursy Big Data, Trener Big Data, instruktor Big Data, kurs zdalny Big Data, edukacja zdalna Big Data, nauczanie wirtualne Big Data, lekcje UML, nauka przez internet Big Data, e-learning Big Data, kurs online Big Data, wykładowca Big Data