Szkolenia Azure

Szkolenia Azure

Praktyczne szkolenia na żywo z Azure (Microsoft Azure).
Azure umożliwia przeniesienie istniejących maszyn wirtualnych lub tworzenie nowych ze skonfigurowanymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biznesowym. Uczestnicy podczas kursu uczą się krok po kroku tworzenia przykładowej aplikacji w chmurze.
Szkolenie Azure jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Microsoft Azure

Plany szkoleń z technologii Azure

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to learn how to configure Azure cloud security to secure workloads running in Azure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure host and network security.
 • Configure Azure advanced security options.
 • Use Azure to secure cloud computing workloads.
 • Use endpoint protection services security against malware and viruses.
 • Secure container workloads that are running in Azure.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on AKS.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Azure.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
28 godzin
Podczas szkolenia omówimy techniki tworzenia aplikacji z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft Azure, konteneryzacji (Docker) i usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Szkolenie rozpoczniemy od omówienia Microsoft Azure od strony architektonicznej. W szczególności jakie są dostępne strategie hostowania aplikacji: maszyny wirtualne, konteneryzacja, serverless, AppService, Azure Batch i AKS. Omówimy też zakres możliwości Microsoft Azure i nauczymy się tworzyć grupy zasobów oraz zasoby/usługi z wykorzystaniem portalu, Azure CLI i CloudShell. Wdrożymy też przykładowe aplikacje WordPress i ASP.NET. Dowiemy się jakie usługi umożliwiają nam przechowywanie danych w Microsoft Azure. Dalej przejdziemy do omówienia nowoczesnego tworzenia aplikacji w oparciu o chmurę, repozytorium Git, kontenery Docker, przepływy CI/CD i AKS. Poznamy tak zwaną wewnętrzną i zewnętrzną pętle, i zobaczymy jak poszczególne elementy składają się na automatyzację wdrożenia. W efekcie końcowym uzyskamy konfigurację, w której wysłanie kodu do odpowiedniej gałęzi w repozytorium Git spowoduje skompilowanie aplikacji, utworzenie obrazu Docker, i wdrożenie do klastra AKS lub usługi AppService. Po drodze zobaczymy w jaki sposób można automatycznie skalować aplikację w AKS i dostosowywać zasoby sprzętowe do aktualnego obciążenia.
28 godzin
AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. The course will use C# or Python as the programming language. Audience Profile Software engineers concerned with building, managing and deploying AI solutions that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. They are familiar with C# or Python and have knowledge on using REST-based APIs to build computer vision, language analysis, knowledge mining, intelligent search, and conversational AI solutions on Azure.
35 godzin
This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms. Audience profile Students in this course are interested in designing and implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam. Job role: DevOps Engineer Preparation for exam: AZ-400
14 godzin
To szkolenie pozwala uczestnikom na doskonalenie umiejętności projektowania rozwiązań Microsoft Azure . Po tym szkoleniu delegat zrozumie funkcje i możliwości usług platformy Azure , umożliwiając identyfikację kompromisów i podejmowanie decyzji dotyczących projektowania rozwiązań chmur publicznych i hybrydowych. Podczas szkolenia zostaną określone odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne i platformy, aby spełnić wymagane wymagania funkcjonalne, operacyjne i wdrożeniowe w całym cyklu życia rozwiązania.
7 godzin
Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który umożliwia programistom, specjalistom IT i organizacjom tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji i usług infrastrukturalnych. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, składniki i usługi Microsoft Azure , przechodząc przez proces tworzenia aplikacji w chmurze. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Poznaj podstawy Microsoft Azure
 • Poznaj różne narzędzia i usługi platformy Azure
 • Dowiedz się, jak używać Azure do budowania aplikacji w chmurze
Publiczność
 • Deweloperzy
 • Specjaliści IT
 • Inżynierowie
 • Business Managers
Format kursu
 • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
7 godzin
Azure is a comprehensive set of cloud services that enables developers, IT professionals, and organizations to build, deploy, and operate applications and infrastructure services. The Azure Command Line Interface (CLI) is an open source, cross-platform command line tool that makes creating and managing Azure resources easier. In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started using the Azure CLI. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basics of using the Azure CLI
 • Learn techniques for managing resources using the Azure CLI
 • Apply their learnings to practical real-world problems involving virtual machines, resource management, storage accounts, web apps, and SQL databases
 • Automate their API using Azure service principals
Audience
 • Developers
 • IT Professionals
 • Technicians
 • DevOps E
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Usługa Bot Azure łączy w sobie moc Microsoft Bot Framework i funkcje Azure aby umożliwić szybki rozwój inteligentnych botów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak łatwo stworzyć inteligentnego bota za pomocą Microsoft Azure Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Poznaj podstawy inteligentnych botów
 • Dowiedz się, jak tworzyć inteligentne boty za pomocą aplikacji w chmurze
 • Dowiedz się, jak korzystać z Microsoft Bot Framework, Bot Builder SDK i Azure Bot Service
 • Zrozum, jak projektować boty za pomocą wzorów botów
 • Opracuj swój pierwszy inteligentny bot za pomocą Microsoft Azure
Publiczność
 • Deweloperzy
 • Hobbyści
 • Inżynierowie
 • Specjaliści IT
Format kursu
 • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Internet of Things (IoT) jest infrastrukturą sieciową, która łączy obiekty fizyczne i aplikacje oprogramowania bezprzewodowo, umożliwiając im komunikację ze sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, obliczeń w chmurze i przechowywania danych. Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który oferuje IoT Suite składający się z wstępnie skonfigurowanych rozwiązań, które pomagają deweloperom przyspieszyć rozwój projektów IoT. W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktora, uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać aplikacje IoT przy użyciu Azure. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozum fundamenty architektury IoT Instalacja i konfiguracja Azure IoT Suite Dowiedz się o korzyściach korzystania z Azure w programowaniu systemów IoT Wdrażanie różnych Azure usług IoT (IoT Hub, Funkcje, Stream Analytics, Power BI, Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management) Tworzenie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem systemu IoT Azure
publiczność
  Twórcy Inżynierowie
Format kursu
  Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, ćwiczenia i ciężkie praktyki
Uwaga
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to secure Azure workloads. By the end of this training, participants will be able to:
 • Administrate host security, network security, and more.
 • Set up storage and database security in Azure.
 • Implement security monitoring using Azure resources.
 • Prevent malicious cyber attacks on data and infrastructures.
14 godzin
Azure Machine Learning jest platformą opartą na chmurze do budowy, szkolenia i wdrażania modeli uczenia się maszynowego. Azure Machine Learning umożliwia użytkownikom tworzenie rozwiązań do uczenia się maszynowego bez jednej linii kodu. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do naukowców danych, którzy chcą użyć Azure Machine Learning do budowania modeli uczenia się maszynowego końcowego do analizy przewidywalnej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Budować modele uczenia się maszynowego z zero doświadczenia programowania. Stwórz algorytmy przewidywania z Azure Machine Learning. Wykonaj gotowe algorytmy uczenia się maszynowego.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
MLOps (Machine Learning Operacje) jest praktyką integracji nauk danych i operacji, aby pomóc w zarządzaniu cyklem życia ML. MLOps zapewnia zdolność do automatyzacji odtwarzania modelu uczenia się maszynowego rozwoju i szkolenia. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do naukowców danych, którzy chcą używać Azure Machine Learning i Azure DevOps do ułatwienia MLOps praktyk. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Tworzenie reprodukcyjnych przepływów pracy i modeli uczenia się maszynowego. Zarządzaj cyklem życia uczenia się maszynowego. Śledź i zgłaszaj historię wersji modelu, aktywów i więcej. Rozmieszcz gotowe modele uczenia się maszynowego w dowolnym miejscu.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
28 godzin
Kubeflow Jest to ramy dla prowadzenia Machine Learning ładunków roboczych na Kubernetes. TensorFlow jest jedną z najpopularniejszych bibliotek uczenia się maszynowego. Kubernetes jest platformą orchestracyjną do zarządzania aplikacjami z kontenerami. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do inżynierów, którzy chcą rozmieszczać Machine Learning ładunki robocze do Azure chmury. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Instaluj i konfiguruj Kubernetes, Kubeflow i inne niezbędne oprogramowanie na Azure. Użyj Azure Kubernetes Usługi (AKS) w celu uproszczenia pracy z inicjalizacją Kubernetes klastru na Azure. Tworzenie i wdrażanie Kubernetes rurociągu do automatyzacji i zarządzania modelami ML w produkcji. Trenować i rozmieszczać TensorFlow modele ML w różnych GPUs i maszyny działające równolegle. Dostarczanie innych usług zarządzanych przez AWS w celu rozszerzenia aplikacji ML.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Azure Machine Learning (AML) jest płatnym środowiskiem opartym na chmurze dla szkolenia, rozmieszczania, automatyzacji, zarządzania i śledzenia modeli ML. Ten instruktor prowadzony, szkolenie na żywo (online lub on-site) jest skierowany do inżynierów, którzy chcą użyć Azure ML's dra-and-drop platformy do rozmieszczenia Machine Learning ładunków roboczych bez konieczności zakupu oprogramowania i sprzętu i bez konieczności martwić się o utrzymanie i rozmieszczenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Napisz bardzo dokładne modele uczenia się maszynowego za pomocą narzędzi Python, R lub zero-code. Leverage Azure's dostępne zestawy danych i algorytmy do szkolenia i śledzenia modeli uczenia się maszynowego i głębokiego uczenia się. Użyj interaktywnej przestrzeni roboczej Azure, aby wspólnie opracować modele ML. Wybierz spośród różnych Azure wspieranych ram ML, takich jak PyTorch, TensorFlow i scikit-learn.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
DevOps jest praktyką, która promuje współpracę procesów rozwoju (Dev) i operacji (Ops). Azure DevOps to zestaw narzędzi i usług firmy Microsoft, które zapewniają platformę ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania. Wspiera zespoły poprzez wdrażanie wydajności we wszystkich zadaniach w zakresie rozwoju oprogramowania za pomocą rozwiązań opartych na DevOps, takich jak Boards, Pipelines i wiele innych. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do DevOps inżynierów, deweloperów i menedżerów projektów, którzy chcą wykorzystać Azure DevOps do budowania i wdrażania zoptymalizowanych aplikacji biznesowych szybciej niż tradycyjne podejścia do rozwoju. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozum podstawowe DevOps słownictwo i zasady. Instaluj i konfiguruj niezbędne Azure DevOps narzędzia do rozwoju oprogramowania. Użyj Azure DevOps narzędzi i usług, aby nieustannie dostosować się do rynku. Budować aplikacje przedsiębiorstwa i oceniać bieżące procesy rozwoju na Azure DevOps rozwiązania. Zarządzaj zespołami bardziej efektywnie i przyspieszaj czas uruchamiania oprogramowania. Przyjmować DevOps praktyki rozwojowe w organizacji.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
O tym kursie Ten kurs wprowadza podstawowe pojęcia związane z sztuczną inteligencją (AI) i usługami w firmie Microsoft Azure, które mogą być wykorzystywane do tworzenia rozwiązań AI. Kurs nie ma na celu nauczania studentów, aby stać się profesjonalnymi naukowcami danych lub deweloperami oprogramowania, ale raczej budować świadomość powszechnych obciążeń pracy AI i zdolność do identyfikacji Azure usług, aby je wspierać. Kurs jest zaprojektowany jako mieszane doświadczenie uczenia się, które łączy szkolenia prowadzone przez instruktora z materiałami online na platformie Microsoft Learn (https://azure.com/learn). Praktyczne ćwiczenia w kursie opierają się na modułach uczenia się, a uczniowie są zachęcani do wykorzystania treści na temat uczenia się jako materiałów odniesienia, aby wzmocnić to, czego uczą się w klasie i do zbadania tematów w głębszym zakresie. Profil audycji Kurs Azure Fundamenty sztucznej inteligencji jest przeznaczony dla każdego zainteresowanego do nauki o typie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) umożliwia, a usługi na Microsoft Azure, które można wykorzystać do ich tworzenia. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia w korzystaniu z Microsoft Azure przed podjęciem tego kursu, ale przyjmuje się podstawowy poziom znajomości technologii komputerowych i Internetu. Niektóre z pojęć objętych kursem wymagają podstawowego zrozumienia matematyki, takich jak umiejętność interpretacji wykresów. Kurs obejmuje praktyczne zajęcia, które obejmują pracę z danymi i prowadzenie kodu, więc znajomość podstawowych zasad programowania będzie przydatne. Na zakończenie kursu Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:
  Opis ładunków pracy i rozważań sztucznej inteligencji Opis podstawowych zasad uczenia się maszynowego Azure Opis funkcji wizji komputera ładunków roboczych na Azure Wyjaśnij cechy Natural Language Processing (NLP) ładunków roboczych na Azure Opis funkcji rozmów AI ładunków roboczych na Azure
7 godzin
O tym kursie W tym kursie studenci będą uczyć się podstaw koncepcji baz danych w środowisku chmurowym, zdobyć podstawowe umiejętności w usługach danych w chmurze i zbudować ich podstawowe wiedzę o usługach danych w chmurze w ramach firmy Microsoft Azure. Studenci zidentyfikują i opisują podstawowe pojęcia danych, takie jak relacyjne, nierelacyjne, duże dane i analiza, a także zbadają, w jaki sposób ta technologia jest wdrożona z Microsoft Azure. Będą badać role, zadania i obowiązki w świecie danych. Studenci będą badać oferty danych relacyjnych, dostarczać i rozwijać bazy danych relacyjnych, a także zapytać o dane relacyjne za pośrednictwem rozwiązań danych w chmurze z Microsoft Azure. Będą one badać oferty danych nierelatywnych, dostarczać i rozwijać bazy danych nierelatywnych oraz sklepy danych nierelatywnych z Microsoft Azure. Studenci będą badać dostępne opcje przetwarzania do budowania rozwiązań analizy danych w Azure. Będą oni badać Azure Synapse Analytics, Azure Databricks i Azure HDInsight. Studenci dowiedzą się, co Power BI jest, w tym jego bloków budowlanych i jak pracują razem. Profil audycji Odbiorcą tego kursu są osoby, które chcą dowiedzieć się podstaw koncepcji baz danych w środowisku chmurowym, zdobyć podstawowe umiejętności w usługach danych w chmurze i zbudować swoje podstawowe wiedzę o usługach danych w chmurze w ramach firmy Microsoft Azure. Na zakończenie kursu Po ukończeniu tego kursu uczniowie będą mogli:
  Opis podstawowych pojęć danych w Azure Wyjaśnienie pojęć danych relacyjnych w Azure Wyjaśnienie pojęć danych nie relacyjnych w Azure Zidentyfikuj elementy nowoczesnego magazynu danych w Azure
35 godzin
O tym kursie W tym kursie uczniowie uczą się projektować i rozwijać usługi, które mają dostęp do danych lokalnych i zdalnych z różnych źródeł. Studenci będą również dowiedzieć się, jak rozwijać i rozwijać usługi w środowiskach hybrydowych, w tym serwerów na miejscu i Microsoft Azure. Profil audycji Podstawowe: deweloperzy.NET, którzy chcą dowiedzieć się, jak rozwijać usługi i rozmieszczać je w środowiskach hybrydowych. Wtórne: programistów.NET z doświadczeniem w rozwoju aplikacji internetowych, którzy badają rozwój nowych aplikacji lub przesyłanie istniejących aplikacji do firmy Microsoft Azure. Na zakończenie kursu Po ukończeniu tego kursu uczniowie będą mogli:
  Opisz podstawowe koncepcje rozwoju usług i strategii dostępu do danych za pomocą platformy.NET. Opisz platformę Microsoft Azure w chmurze oraz jej oferty hostingowe komputerowe, dane i aplikacje. Projektowanie i rozwój aplikacji zorientowanej na dane przy użyciu Visual Studio 2017 i Entity Framework Core. Projektowanie, wdrażanie i konsumpcja usług HTTP za pomocą ASP.NET Core. Rozszerz usługi HTTP za pomocą ASP.NET Core. Usługi hostingowe są dostępne w serwisie Microsoft Azure. Rozmieszczanie usług zarówno w środowiskach w chmurze, jak i na miejscu oraz zarządzanie interfejsem i polityką ich usług. Wybierz rozwiązanie do przechowywania danych, cache, dystrybucji i synchronizacji danych. Monitorowanie, logowanie i rozwiązywanie problemów. Opisuje koncepcje i standardy tożsamości oparte na roszczeniach oraz wdraża autentyfikację i upoważnienie z Azure Active Directory. Tworzenie skalających aplikacji serwisowych.
21 godzin
Zdobądź wiedzę niezbędną do projektowania rozwiązania Azure AI poprzez budowę klienta wsparcia czatu Bot za pomocą sztucznej inteligencji z platformy Microsoft Azure w tym zrozumienia języka i wstępnie zbudowanej funkcji AI w Azure Cognitive Services. •  
14 godzin
O tym kursie Ten dwudniowy kurs jest przeznaczony dla administratorów AWS Sysops zainteresowanych nauką, jak Azure różni się od AWS i jak Azure jest administrowany. Głównymi tematami warsztatów są Azure Administracja, Azure Networking, Azure Komputer, Azure Przechowywanie i Azure Przechowywanie. Ten warsztat łączy wykłady z praktycznymi ćwiczeń i dyskusji / przeglądu. Podczas warsztatów studenci zbudują architekturę końcową, która pokazuje główne cechy omówione w kursie. Profil audycji Odbiorcą tego kursu jest AWS Sysops Administrator Associate lub równoważny. Ta osoba ma od jednego do dwóch lat doświadczenia w zakresie wdrażania, zarządzania i operacji AWS. Studenci biorący ten kurs są zainteresowani nauką, jak Azure różni się od AWS i jak Azure jest administrowany. Studenci mogą również być zainteresowani podjęciem egzaminu certyfikacji AZ-103 Microsoft Azure Administrator lub egzaminu AZ-900 Azure Fundamentals.
21 godzin
O tym kursie Trzydniowy kurs przeznaczony do nauczania AWS (Amazon Web Services) deweloperów, jak przygotować rozwiązania końcowe w Microsoft Azure. W tym kursie będziesz budować Azure Rozwiązania App Service Web App i Azure Funkcje, korzystać z blob lub Cosmos DB przechowywania w rozwiązaniach, wdrożyć bezpieczne rozwiązania w chmurze, które obejmują autentyzację użytkownika i autoryzację, wdrożyć zarządzanie API i opracować rozwiązania oparte na wydarzeniach i wiadomościach, a także monitorować, rozwiązywać problemy i zoptymalizować swoje Azure rozwiązania. Dowiedz się, jak deweloperzy korzystają z usług Azure, z dodatkowym skupieniem się na funkcjach i zadaniach, które różnią się od AWS, i co to oznacza dla Ciebie, gdy opracowujesz aplikacje, które będą hostowane za pomocą usług Azure. Profil audycji Studenci w tym kursie są doświadczonymi deweloperami AWS zainteresowanymi rozwojem Azure.
7 godzin
About This Course This course will enable the students to understand Azure SQL Database, and educate the students on what is required to migrate MySQL and PostgreSQL workloads to Azure SQL Database. Audience Profile The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MySQL or Postgres DB workloads to Azure SQL DB. The secondary audience for this course is MySQL/Postgres administrators to raise awareness of the features and benefits of Azure SQL DB. At Course Completion At the end of this course, the students will have learned:
 • Migrate on-premises MySQL to Azure SQL DB for MySQL
 • Migrate on-premises PostgreSQL to Azure SQL DB for PostgreSQL
35 godzin
About This Course This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions. Audience Profile
 • Students in this course are interested in Azure development or in passing the Microsoft Azure Developer Associate certification exam.
21 godzin
This three-day course is intended primarily for IT Professionals who have experience with managing an on-premises Windows Server environment. Its purpose is to prepare professionals for planning, implementing, and managing environments that include Azure IaaS-hosted Windows Server-based workloads. The course covers how to leverage the hybrid capabilities of Azure, how to migrate virtual and physical server workloads to Azure IaaS, and how to manage and secure Azure VMs running Windows Server 2019.
21 godzin
Microsoft Azure Service Fabric (ASF) to platforma jako usługa (PaaS) używana do wdrażania skalowalnych aplikacji w chmurze opartych na mikroserwisach. Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak budować mikrousługi w usłudze Microsoft Azure Service Fabric (ASF). Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Użyj ASF jako platformy do budowania mikrousług i zarządzania nimi
 • Zrozumienie kluczowych koncepcji i modeli mikroserwisów.
 • Utwórz klaster na Azure
 • Wdrażaj mikroserwisy w lokalu lub w chmurze
 • Debuguj i rozwiązuj problemy z aplikacją mikroserwisów na żywo
Publiczność
 • Deweloperzy
Format kursu
 • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka w środowisku laboratoryjnym na żywo.
Uwaga
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
 • Aby dowiedzieć się więcej o serwisie Fabrice, zobacz: https://github.com/Microsoft/service-fabric
35 godzin
W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktora, uczestnicy uczą się podstawowych koncepcji, komponentów i usług firmy Microsoft Azure w trakcie tworzenia aplikacji w chmurze. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozum podstawowe cechy firmy Microsoft Azure Zrozum różne Azure narzędzia i usługi Dowiedz się, jak używać Azure do budowania aplikacji w chmurze Dowiedz się, jak zachować bezpieczeństwo Azure Dowiedz się jak zarządzać i monitorować VM w Azure Dowiedz się jak zarządzać VNET
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Microsoft Azure

Szkolenie Azure, Microsoft Azure boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft Azure, szkolenie wieczorowe Azure, szkolenie weekendowe Microsoft Azure, Kurs Microsoft Azure,Kursy MS Azure, Trener Azure, instruktor Microsoft Azure, kurs zdalny MS Azure, edukacja zdalna Azure, nauczanie wirtualne MS Azure, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft Azure, e-learning MS Azure, kurs online Microsoft Azure, wykładowca Microsoft Azure

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions