Szkolenia Microsoft Office w Poznań

Poznań

ul. Św. Marcin 66/72
60-101 Poznań
Poland

Daty kursów Microsoft Office

Identyfikator Nazwa Czas trwania (po 7h zegarowych dziennie) Data Kursu PHP Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
201535 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania 28 godzin wt., 2015-01-06 09:00 1913PLN / 1731PLN
277633 MS Excel - poziom średniozaawansowany 14 godzin wt., 2014-12-23 09:00 825PLN / 663PLN
202820 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych 21 godzin wt., 2014-12-30 09:00 1323PLN / 1066PLN
202804 Access - projektowanie baz danych 21 godzin wt., 2014-12-30 09:00 1273PLN / 1075PLN
297932 Tworzenie i wygłaszanie prezentacji z Power Point (warsztat kompetencji społecznych) 14 godzin wt., 2014-12-30 09:30 3830PLN / 2432PLN
202948 Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym 14 godzin śr., 2014-12-31 09:00 648PLN / 585PLN
202452 Analiza i prezentacja danych w Excel 14 godzin czw., 2015-01-01 09:00 873PLN / 710PLN
324386 MS Excel - moduł Business Intelligence 14 godzin pt., 2015-01-02 08:00 1193PLN / 961PLN
323448 Efektywna praca z arkuszem Excel 14 godzin pt., 2015-01-02 08:00 654PLN / 592PLN
329738 MS Excel - moduł Business Intelligence 14 godzin sob., 2015-01-03 09:30 1405PLN / 1718PLN
330643 Analiza i prezentacja danych w Excel 14 godzin sob., 2015-01-03 09:30 873PLN / 1185PLN
329993 Microsoft Office Visio – Projektowanie schematów i diagramów 14 godzin sob., 2015-01-03 09:30 925PLN / 1238PLN
322367 Analiza i prezentacja danych w Excel 14 godzin pon., 2015-01-05 08:00 729PLN / 622PLN
319462 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych 14 godzin pon., 2015-01-05 08:00 861PLN / 741PLN
202501 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych 14 godzin pon., 2015-01-05 09:00 1023PLN / 828PLN
202805 Access - projektowanie baz danych 21 godzin pon., 2015-01-05 09:00 1273PLN / 1075PLN
202704 Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami 14 godzin wt., 2015-01-06 09:00 1235PLN / 1024PLN
202949 Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym 14 godzin wt., 2015-01-06 09:00 648PLN / 585PLN
324206 Access - projektowanie baz danych 21 godzin śr., 2015-01-07 08:00 1086PLN / 988PLN
324284 Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami 14 godzin śr., 2015-01-07 08:00 1067PLN / 937PLN
324153 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych 14 godzin śr., 2015-01-07 08:00 861PLN / 741PLN
202795 Access dla zaawansowanych 21 godzin śr., 2015-01-07 09:00 1523PLN / 1233PLN
313075 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków 21 godzin śr., 2015-01-07 09:30 1598PLN / 1171PLN
310783 Excel and VBA Guru 21 godzin śr., 2015-01-07 09:30 2148PLN / 1641PLN
312355 Excel dla zaawansowanych 21 godzin śr., 2015-01-07 09:30 1323PLN / 1116PLN

Plany Kursów

Identyfikator Nazwa Czas trwania (po 7h zegarowych dziennie) Przegląd Nazwa
165073 Access - Data Base Designing 21 godzin Na kursie uczestnik dowie się, jak zaprojektować bazę danych oraz jak przystosować ją do pracy z użytkownikiem końcowym. Access - projektowanie baz danych
2985 Excel For Statistical Data Analysis 14 godzin Kurs jes przeznaczony dla analityków, badaczy naukowych, statystyków, osób na co dzien wykorzystujących MS Excel w pracy oraz wszystkich tych którzy chcieliby poznać jakie możliwości daje analiza statystyczna w Excel. Kurs poprawia znajomość programu Excel, statystyki, analizy statystycznej oraz... Excel w analizie statystycznej
165075 Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced 21 godzin Kurs odkrywa tajniki efektywnego pisania zaawansowanych aplikacji w języku VBA dla aplikacji MS Excel. Podczas kursu nasi trenerzy zaprezentują uczestnikom jakie możliwości płyną z wykorzystania programowania obiektowego. Nauczymy również jak prościej i wydajniej pisać dobrej jakości kod w VBA. Po... Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych
15086 Market Forecasting 14 godzin Kurs został przygotowany dla menadżerów, analityków biznesowych, przedsiębiorców, którzy chcieliby usprawnić wykorzystywane metody prognozowania, jak również dla tych, którzy dopiero rozważają ich wprowadzenie. Omówione na kursie narzędzia oraz metody mogą zostać późnij zostosowane do :... Prognozowanie Rynku
165076 Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming 28 godzin Jest to wstęp do programowania proceduralnego w języku VBA. Szkolenie pozwala zdobyć mocne podstawy do dalszej nauki języka i środowiska VBA. Po kursie użytkownik potrafi: nagrać oraz zmodyfikować makro wg potrzeb, napisać procedury wykorzystując dane z arkusza, stworzyć własną funkcje, obsłużyć... Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania
110003 Access VBA 21 godzin Szkolenie omawia zagadnienia związane z programowaniem w języku Visual Basic for Applications, przedstawia sposoby dostępu do danych za pomocą języka VBA. Uczestnik szkolenia poznaje również mechanizmy pozwalające napisać profesjonalną aplikacje bazodanową. VBA w Access
165079 Excel Advanced 21 godzin Uczestnicy kursu będą w stanie sprawnie posługiwać się przede wszystkim takimi narzędziami analizy danych, jak scenariusze i tabele przestawne, korzystać z funkcji pozwalających wykonywać obliczenia na datach i funkcji przetwarzających teksty, a także tworzyć i dostosowywać do potrzeb... Excel dla zaawansowanych
164980 Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals 28 godzin Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Twoja codzienna praca w Excelu to niekończący się ciąg poleceń kopiuj-wklej? Czy marnujesz czas na powtarzanie podobnych operacji przygotowując dane do analizy? Czy znasz już wszystkie skróty klawiszowe w Excelu, ale i tak nie jesteś zadowolony z... Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów
165085 Excel Advanced with VBA 21 godzin Uczestnicy szkolenia Excel będą w stanie samodzielnie, w najbardziej optymalny sposób tworzyć, konsolidować i zarządzać danymi. Szereg narzędzi usprawniających prace często znacznie redukuje czas już dotychczas wykonywanych czynności, jak i może pomóc w zaprojektowaniu aplikacji mogącej wykonywać... Excel dla zaawansowanych z elementami VBA
164997 Visual Basic for Applications (VBA) and Databases 14 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela i VBA pod kątem pracy z zewnętrznymi bazami danych. Szkolenie kładzie duży nacisk na pobieranie danych do arkusza z zewnętrznych źródeł (dowolne bazy danych) przy użyciu kodu VBA. Po szkoleniu uczestnik potrafi: połączyć się z dowolną... Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - praca z bazami danych
165090 Working with spreadsheet in Microsoft Excel 14 godzin Kurs "Excel- praca z arkuszem kalkulacyjnym" jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają pracę z tym popularnym narzędziem jakim jest MS Excel, bądź chciałyby ugruntować swoje wiadomości. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń i praktyczne przyklady, jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich,... Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym
164998 Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts 21 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie nawet prostych makr. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym... Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków
207094 Access Intermediate 14 godzin Na kursie uczestnik poznana terminologię relacyjnych baz danych, nabędzie umiejętności projektowania aplikacji bazodanowych, pozna podstawowe zasady tworzenia formularzy oraz poznanie raportów. MS Access - poziom średniozaawansowany
165010 Financial analysis in Excel 14 godzin W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia analizy finansowej z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości programu Excel. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków finansowych, księgowych i wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego o... Analiza finansowa w Excelu
295284 Microsoft Office Visio – Projektowanie schematów i diagramów 14 godzin Uczestnicy poznają możliwości zastosowania programu Visio służącgo do tworzenia schematów organizacyjnych oraz diagramów przedstawiających w efektowny sposób procesów produkcyjnych, obiegu dokumentów w oparciu o zewnętrzne źródła danych. Microsoft Office Visio – Projektowanie schematów i diagramów
165015 Creating and delivering presentations in Power Point (social skills workshop) 14 godzin Cel: Doskonalenie umiejętności przygotowania atrakcyjnej prezentacji w programie PowerPoint i samodzielnego jej wygłaszania Adresaci: Przedstawiciele handlowi, Konsultanci, Pracownicy naukowo-dydaktyczni, Managerowie, Nauczyciele, pracownicy korporacji, MŚP oraz instytucji państwowych, dla których... Tworzenie i wygłaszanie prezentacji z Power Point (warsztat kompetencji społecznych)
296360 MS Excel - poziom średniozaawansowany 14 godzin MS Excel - poziom średniozaawansowany
165028 Excel Data Analysis 14 godzin Analiza i prezentacja danych w Excel
296715 MS Excel - moduł Business Intelligence 14 godzin Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby się zapoznać oraz nauczyć korzystać z nowej funkcjonalności MS Excel 2013, przeznaczonego dla Business Inteligence. MS Excel - moduł Business Intelligence
165029 Effective working with spreadsheet in Excel 14 godzin Kurs "Efektywna praca z arkuszem Excel" jest prawdziwą perełką wśród szkoleń dotyczących tego popularnego arkusza kalkulacyjnego. Nejlepszy opis stanowią trzy słowa: dynamizm, efektywność, precyzja. Dłuższy opis. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z arkuszem Excel, które chciałyby... Efektywna praca z arkuszem Excel
347108 Creating online documents with Microsoft Sway Ten kurs jest dla osób, które chcą dzielić się dokumentami online przez Sway. Jest to świetny sposób na dzielenie się raportami, prostymi broszurami i prezentacjami nie wymagającymi komentarza mówcy. Creating online documents with Microsoft Sway
165034 Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level) 14 godzin Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy VBA (Visual Basic for Applications), które chcą rozwijać swoją wiedzę oraz w większym zakresie wykorzystywać możliwości tego języka. Kurs kładzie duży nacisk na jeszcze większą automatyzację i optymalizację pracy poprzez tworzenie własnych formularzy... Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych
165038 Microsoft Access - download the data 14 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla osób pobierających informacje z gotowych baz danych za pomocą kwerend lub zapytań SQL Microsoft Access - pobieranie danych
165060 Project Management with Microsoft Project 14 godzin Na kursie uczestnik dowie się, jak umiejetnie wykorzystywać narzędzie Microsoft Project by stworzyć harmonogram zadań, gospodarować zasobami i monitorować realizację poszczególnych etapów projektu. Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami
165061 Excel and VBA Guru 21 godzin Kurs obejmuje zagadnienia maksymalnej automatyzacji. Uczestnik kursu dowie się m.in : jak bez użycia VBA efektywnie wykorzystywać nazwy komórek i jak je kopiować, jakie są przydatne własności obiektów Excela dostępne tylko z kodu VBA, jak stworzyć własną bibliotekę kontrolek, jak stworzyć gotową... Excel and VBA Guru
165072 Access Advanced 21 godzin Na kursie uczestnik dowie się, jak przyśpieszyć działanie bazy danych, jak napisać zaawansowane zapytania, stworzyć wygodny system formularzy i raportowania. Kurs wprowadza także uczestnika w automatyzacje wszelkich czynności za pomocą makr i języka VBA. Access dla zaawansowanych

Daty kursów w inny rejonach