Szkolenia Microsoft Office w Poznań

Poznań

ul. Św. Marcin 66/72
60-101 Poznań
Poland

Terminy Szkoleń Otwartych Microsoft Office

ID Nazwa Czas trwania (po 7h zegarowych dziennie) Data Kursu PHP Course Price [Remote/Classroom]
202024 Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów - Poznań 28 godzin pon., 2014-12-15 09:00 1664PLN / 1444PLN
202192 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków - Poznań 21 godzin śr., 2014-12-17 09:00 1363PLN / 1113PLN
201535 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania - Poznań 28 godzin wt., 2015-01-06 09:00 1913PLN / 1731PLN
202500 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych - Poznań 14 godzin czw., 2014-11-27 09:00 1023PLN / 828PLN
277877 Access - projektowanie baz danych - Poznań 21 godzin wt., 2014-12-02 09:00 1273PLN / 1075PLN
202322 Analiza finansowa w Excelu - Poznań 14 godzin śr., 2014-12-03 09:00 1198PLN / 937PLN
277808 Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym - Poznań 14 godzin śr., 2014-12-03 09:00 648PLN / 585PLN
202451 Analiza i prezentacja danych w Excel - Poznań 14 godzin czw., 2014-12-04 09:00 873PLN / 710PLN
202836 Excel dla zaawansowanych - Poznań 21 godzin pon., 2014-12-08 09:00 1323PLN / 1116PLN
202528 Microsoft Access - pobieranie danych - Poznań 14 godzin wt., 2014-12-09 09:00 1048PLN / 887PLN
202888 Excel dla zaawansowanych z elementami VBA - Poznań 21 godzin śr., 2014-12-10 09:00 1123PLN / 884PLN
201411 Excel w analizie statystycznej - Poznań 14 godzin wt., 2014-12-16 09:00 1598PLN / 1170PLN
202862 VBA w Access - Poznań 21 godzin wt., 2014-12-16 09:00 1998PLN / 1591PLN
202323 Analiza finansowa w Excelu - Poznań 14 godzin czw., 2014-12-18 09:00 1198PLN / 937PLN
207031 MS Access - poziom średniozaawansowany - Poznań 14 godzin czw., 2014-12-18 09:00 1225PLN / 980PLN
201371 Prognozowanie Rynku - Poznań 14 godzin czw., 2014-12-18 09:00 2275PLN / 1546PLN
277633 MS Excel - poziom średniozaawansowany - Poznań 14 godzin wt., 2014-12-23 09:00 825PLN / 663PLN
202820 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych - Poznań 21 godzin wt., 2014-12-30 09:00 1323PLN / 1066PLN
202804 Access - projektowanie baz danych - Poznań 21 godzin wt., 2014-12-30 09:00 1273PLN / 1075PLN
202948 Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym - Poznań 14 godzin śr., 2014-12-31 09:00 648PLN / 585PLN
202452 Analiza i prezentacja danych w Excel - Poznań 14 godzin czw., 2015-01-01 09:00 873PLN / 710PLN
202805 Access - projektowanie baz danych - Poznań 21 godzin pon., 2015-01-05 09:00 1273PLN / 1075PLN
202501 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych - Poznań 14 godzin pon., 2015-01-05 09:00 1023PLN / 828PLN
202949 Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym - Poznań 14 godzin wt., 2015-01-06 09:00 648PLN / 585PLN
202704 Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami - Poznań 14 godzin wt., 2015-01-06 09:00 1235PLN / 1024PLN

Plany Szkoleń

ID Nazwa Czas trwania (po 7h zegarowych dziennie) Przegląd
206471 MS Access - poziom średniozaawansowany 14 godzin Na kursie uczestnik poznana terminologię relacyjnych baz danych, nabędzie umiejętności projektowania aplikacji bazodanowych, pozna podstawowe zasady tworzenia formularzy oraz poznanie raportów.
3009 Access - projektowanie baz danych 21 godzin Na kursie uczestnik dowie się, jak zaprojektować bazę danych oraz jak przystosować ją do pracy z użytkownikiem końcowym.
60911 Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów 28 godzin Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Twoja codzienna praca w Excelu to niekończący się ciąg poleceń kopiuj-wklej? Czy marnujesz czas na powtarzanie podobnych operacji przygotowując dane do analizy? Czy znasz już wszystkie skróty klawiszowe w Excelu, ale i tak nie jesteś zadowolony z...
2978 Excel - praca z arkuszem kalkulacyjnym 14 godzin Kurs "Excel- praca z arkuszem kalkulacyjnym" jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają pracę z tym popularnym narzędziem jakim jest MS Excel, bądź chciałyby ugruntować swoje wiadomości. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń i praktyczne przyklady, jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich,...
10872 Efektywna praca z arkuszem Excel 14 godzin Kurs "Efektywna praca z arkuszem Excel" jest prawdziwą perełką wśród szkoleń dotyczących tego popularnego arkusza kalkulacyjnego. Nejlepszy opis stanowią trzy słowa: dynamizm, efektywność, precyzja. Dłuższy opis. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z arkuszem Excel, które chciałyby...
296609 MS Excel - moduł Business Intelligence 14 godzin Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby się zapoznać oraz nauczyć korzystać z nowej funkcjonalności MS Excel 2013, przeznaczonego dla Business Inteligence...
3010 Access dla zaawansowanych 21 godzin Na kursie uczestnik dowie się, jak przyśpieszyć działanie bazy danych, jak napisać zaawansowane zapytania, stworzyć wygodny system formularzy i raportowania. Kurs wprowadza także uczestnika w automatyzacje wszelkich czynności za pomocą makr i języka VBA.
165110 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania 28 godzin Jest to wstęp do programowania proceduralnego w języku VBA. Szkolenie pozwala zdobyć mocne podstawy do dalszej nauki języka i środowiska VBA. Po kursie użytkownik potrafi: nagrać oraz zmodyfikować makro wg potrzeb, napisać procedury wykorzystując dane z arkusza, stworzyć własną funkcje, obsłużyć...
2994 Excel dla zaawansowanych z elementami VBA 21 godzin Uczestnicy szkolenia Excel będą w stanie samodzielnie, w najbardziej optymalny sposób tworzyć, konsolidować i zarządzać danymi. Szereg narzędzi usprawniających prace często znacznie redukuje czas już dotychczas wykonywanych czynności, jak i może pomóc w zaprojektowaniu aplikacji mogącej wykonywać...
10873 Analiza i prezentacja danych w Excel 14 godzin
296718 Tworzenie i wygłaszanie prezentacji z Power Point (warsztat kompetencji społecznych) 14 godzin Cel: Doskonalenie umiejętności przygotowania atrakcyjnej prezentacji w programie PowerPoint i samodzielnego jej wygłaszania Adresaci: Przedstawiciele handlowi, Konsultanci, Pracownicy naukowo-dydaktyczni, Managerowie, Nauczyciele, pracownicy korporacji, MŚP oraz instytucji państwowych, dla kt...
3032 Excel and VBA Guru 21 godzin Kurs obejmuje zagadnienia maksymalnej automatyzacji. Uczestnik kursu dowie się m.in : jak bez użycia VBA efektywnie wykorzystywać nazwy komórek i jak je kopiować, jakie są przydatne własności obiektów Excela dostępne tylko z kodu VBA, jak stworzyć własną bibliotekę kontrolek, jak stworzyć gotową...
177735 Excel w analizie statystycznej 14 godzin Kurs jes przeznaczony dla analityków, badaczy naukowych, statystyków, osób na co dzien wykorzystujących MS Excel w pracy oraz wszystkich tych którzy chcieliby poznać jakie możliwości daje analiza statystyczna w Excel. Kurs poprawia znajomość programu Excel, statystyki,...
2997 VBA w Access 21 godzin Szkolenie omawia zagadnienia związane z programowaniem w języku Visual Basic for Applications, przedstawia sposoby dostępu do danych za pomocą języka VBA. Uczestnik szkolenia poznaje również mechanizmy pozwalające napisać profesjonalną aplikacje bazodanową.
14417 Analiza finansowa w Excelu 14 godzin W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia analizy finansowej z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości programu Excel. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków finansowych, księgowych i wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego o...
3033 Microsoft Project - podstawy zarządzania projektami 14 godzin Na kursie uczestnik dowie się, jak umiejetnie wykorzystywać narzędzie Microsoft Project by stworzyć harmonogram zadań, gospodarować zasobami i monitorować realizację poszczególnych etapów projektu.
177772 Prognozowanie Rynku 14 godzin Kurs został przygotowany dla menadżerów, analityków biznesowych, przedsiębiorców, którzy chcieliby usprawnić wykorzystywane metody prognozowania, jak również dla tych, którzy dopiero rozważają ich wprowadzenie. Omówione na kursie narzędzia oraz...
3002 Excel dla zaawansowanych 21 godzin Uczestnicy kursu będą w stanie sprawnie posługiwać się przede wszystkim takimi narzędziami analizy danych, jak scenariusze i tabele przestawne, korzystać z funkcji pozwalających wykonywać obliczenia na datach i funkcji przetwarzających teksty, a także tworzyć i dostosowywać do potrzeb...
21289 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków 21 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie nawet prostych makr. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym...
4009 Microsoft Access - pobieranie danych 14 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla osób pobierających informacje z gotowych baz danych za pomocą kwerend lub zapytań SQL
206470 MS Excel - poziom średniozaawansowany 14 godzin
3006 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych 21 godzin Kurs odkrywa tajniki efektywnego pisania zaawansowanych aplikacji w języku VBA dla aplikacji MS Excel. Podczas kursu nasi trenerzy zaprezentują uczestnikom jakie możliwości płyną z wykorzystania programowania obiektowego. Nauczymy również jak prościej i wydajniej pisać dobrej jakości kod w VBA. Po...
21292 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - praca z bazami danych 14 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela i VBA pod kątem pracy z zewnętrznymi bazami danych. Szkolenie kładzie duży nacisk na pobieranie danych do arkusza z zewnętrznych źródeł (dowolne bazy danych) przy użyciu kodu VBA. Po szkoleniu uczestnik potrafi: połączyć się z dowolną...
4684 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla średniozaawansowanych 14 godzin Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy VBA (Visual Basic for Applications), które chcą rozwijać swoją wiedzę oraz w większym zakresie wykorzystywać możliwości tego języka. Kurs kładzie duży nacisk na jeszcze większą automatyzację i optymalizację pracy poprzez tworzenie własnych formularzy...

Kursy w Innych Regionach