Szkolenia Node.js

Szkolenia Node.js

Node.js® platform courses

Node.js to stworzony na początku 2009 roku projekt, którego fundamentem jest silnik JavaScript firmy Google – V8. Umożliwia tworzenie wysoko wydajnych aplikacji wyłącznie przy użyciu JavaScript. Podstawą działania Node.js jest tzw. pętla zdarzeń. Node pracuje jako jeden wątek, natomiast wszystkie zdarzenia zachodzące w cyklu działania programu (np. aplikacji internetowej) obsługiwane są we wspomnianej kolejce, w kolejności, w jakiej się w niej znajdą, oraz, co najważniejsze, asynchronicznie. Oznacza to, że żadne z obsługiwanych zdarzeń nie blokuje wykonywania pozostałych. Szkolenia w NobleProg obejmują architekturę, instalację i konfigruację oraz zarządzanie bibliotekami i tworzenie własnych aplikacji Nasi trenerzy pomogą Ci poznać i zrozumieć Node.js - w teorii i praktyce. Architektura, instalacja i konfigruacja, zarządzanie bibliotekami i tworzenie własnych aplikacji

Opinie Klientów

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Building Web Apps using the MEAN stack

Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć oraz wykonywane ćwiczenia. Idealny podział teorii i praktyki. Dużym plusem było rzeczowe tłumaczenie niejasności i odpowiadanie na każde pytanie.

Plany Szkoleń Node.js

Identyfikator Nazwa Czas trwania (po 7h zegarowych dziennie) Przegląd
295305 Node.js 14 hours Szkolenie skierowane jest do developerów aplikacji internetowych pracujących z technologiami server-side oraz client-side. Tematy omawiane w czasie szkolenia mają zaznajomić uczestników z możliwością programowania aplikacji pisanych w języku JavaScript a wykonywanych po stronie serwera. Podczas szkolenia szeroko omówiona jest platforma Node.js - jej architektura, instalacja i konfiguacja, zarządzanie bibliotekami i tworzenie własnych aplikacji. Idea Node.js Czym jest Node.js Charakterystyka i możliwości ECMAScript ECMAScript 5 i plany rozwoju Architektura Client - Server oraz Request - Response ECMAScript po stronie serwera i klienta Licencja Node.js Architektura Silnik V8 Pętla zdarzeń Asynchroniczność Continuation-passing style Struktura platformy Node.js Możliwości Node.js Bezpieczeństwo Instalacja i podstawy pracy z konsolą Node.js Wspierane systemy operacyjne Możliwe sposoby instalacji Proces instalacji na wybranym systemie Wstępna konfiguracja Konsola Node.js i dostępne polecenia Struniemie, argumenty oraz moduł sf Uruchamianie serwera na platformie Node.js Protokół HTTP Metody GET/POST/PUT/DELETE Rządania i odpowiedzi, nagłówki wykorzystywane w protokole HTTP Obsługa metod HTTP za pomocą Node.js Wyświetlanie zawartości stron internetowych Obsługa formularzy Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Express Dostępne frameworki Podstawy architektury MVC Aplikacja internetowa z Express Obsługa baz danych Dostępne biblioteki do obsługi baz danych Omówienie DAO i ORM Wybór DBMS, różnice pomiędzy relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych SQLite, MySQL, MongoDB, Redis NPM - zarządzanie pakietami Wtęp do menadżera pakietów NPM Wyszukiwanie i instalacja pakietów Omówienie wybranych/najpopularniejszych pakietów Tworzenie i publikowanie własnych pakietów Testowanie aplikacji, zagadnienia związane z jakością aplikacji Wsperane metody testowania Tesy jednostkowe i behawioralne z Node.js Standardy kodowania Dostępne narzędzia wspomagające zapewnienie jakości aplikacji Wsparcie i rozwój Node.js Kierunki rozwoju Wsparcie dla Node.js Dostępne edytor programistyczne (wsparcie ze strony IDE) Developerzy Node.js i support ze strony społeczności
417001 Node.js for JavaScript Developers 21 hours Overview Node.js is a platform for easily building fast, scalable network applications. Learn how to use the event-driven, non-blocking I/O model to build data-intensive real-time applications that run across distributed devices. We will explore the design choices that make Node.js unique, how this changes the way applications are built and how systems of applications work most effectively in this model. Learn how to create modular code that’s robust, expressive and clear. Understand when to use callbacks, event emitters and streams. Use streams to easily manipulate data that would be impossible to fit in application memory. Gain confidence in handling errors effectively to ensure runtime reliability. The course has extensive lab exercises to reinforce the concepts and techniques covered. Objectives On completion of this course, students will be able to: Clearly understand the platform design choices that led to Node.js choosing an event loop and what this means for applications built on that foundation. Understand the unique trade-offs present in event-driven programming. Create Node.js modules and express code modularity in an application. Understand the core flow control patterns in Node.js and know when it is appropriate to use callbacks, event emitters or streams. Create and manipulate buffers efficiently. Understand how to manage error state and know when a process should exit due to an error. Build network applications with Node.js. Intro to Node.js RAM vs. I/O latency Blocking vs. Non-Blocking Event-driven Programming Event Loop Blocking The Event Loop Node.js Philosophy Installing Node.js Download and Install Node REPL First Hello World Modules and npm Anatomy of a module Private code Accessing and using modules npm commands package.json The Callback Pattern What are callbacks Callback-last Error-first Events When to use Event Emitters Binding Functions to Events Event Requests Event Listening Error Handling Callbacks: Error-first Errors in Event Emitters Uncaught Exceptions Using Domains Buffers Why Buffers exist Creating Buffers Reading and Writing Buffers Manipulating Buffers Streams What are streams Read and Write Stream API Flow Control Piping Duplex Stream Transform Stream Express.js Intro and Installing Express.js Building a Hello Express application Creating routes Rendering Layouts Using templates Adding partials Using locals and conditional templates Modularizing routes Socket.io Listening for Broadcasting Answering questions Connecting to Databases No SQL and Document Stores Relational DBs
463710 Building Web Apps using the MEAN stack 35 hours Course Objective: MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js. By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to: Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability. Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications. Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js. Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications. Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend. Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry. Node.js Getting started with Node.js Node Package Manager Modules Asynchronous Programming Callbacks Events Streams Web Sockets Angular.js Angular Architecture Modules, Controllers and Scope Views Two-way Binding Built-in and Custom Directives Event Directives Expressions Built-in and Custom Filters Understanding the Digest Loop Forms and Validation AngularJS Service Types Factories, Providers, Decorators, DI Creating Custom Services Consuming Ajax Web Services via $http and $resource Routing, Redirects, and Promises Express.js MVC Pattern Introduction to Express Routing HTTP Interaction Handling Form Data Handling Query Parameters Cookies and Sessions User Authentication Error Handling Creating and Consuming RESTful Services Using Templates MongoDB Understanding NoSQL MongoDB Finding Documents Update, Insert, and Upsert Indexing Data Modeling Aggregation
464058 Prototyping using JavaScript and Bootstrap 21 hours Day 1: Frontend with JavaScript and Bootstrap Take a detailed look at HTML/CSS/JavaScript and the Bootstrap framework from Twitter. Create small applications that run all in the browser without any backend code. Day 2: Backend with node.js and MongoDB Write a full featured web applications where multiple users can communicate and store state using a backend system. One way to do that with JavaScript is to use MongoDB and node.js. Cover the REST pattern and implement and test simple REST components in JavaScript with node.js using the MongoDB database system as storage. Day 3: Example On day 3, we would put everything together and implement a real application in a workshop fashion, also looking into more topics around a full example: github + git, docker for building and shipping of code, amazon ec2 for hosting.

Kursy ze Zniżką

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne/Stacjonarne]
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2016-06-01 09:00 1358PLN / 853PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Łódź, ul. Tatrzańska 11 śr., 2016-06-01 09:00 1044PLN / 840PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Toruń, ul. Żeglarska 10/14 śr., 2016-06-01 09:00 1568PLN / 1198PLN
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Katowice śr., 2016-06-01 09:30 3606PLN / 2531PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Kraków pon., 2016-06-06 09:00 3200PLN / 2433PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Katowice wt., 2016-06-07 09:30 3431PLN / 2469PLN
MS Excel - poziom średniozaawansowany Katowice śr., 2016-06-08 09:00 700PLN / 771PLN
Programowanie w języku C++ Olsztyn, ul. Kajki 3/1 pon., 2016-06-13 09:00 2936PLN / 2395PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Trójmiasto wt., 2016-06-14 09:00 4360PLN / 2774PLN
Excel dla zaawansowanych Katowice pon., 2016-06-20 09:00 775PLN / 933PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-06-20 09:00 3431PLN / 2327PLN
PostgreSQL Administration Lublin pon., 2016-06-20 09:30 4025PLN / 3134PLN
Wprowadzenie do R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2016-06-21 09:00 3058PLN / 2123PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2016-06-27 09:00 3410PLN / 2555PLN
Programowanie w języku C Gdynia pon., 2016-06-27 09:00 1590PLN / 1143PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Katowice pon., 2016-06-27 09:30 4998PLN / 3288PLN
Wzorce projektowe w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2016-06-29 09:00 1865PLN / 1392PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 1912PLN / 1278PLN
Debian Administration Poznan, Garbary pon., 2016-07-04 09:00 3157PLN / 2083PLN
Wdrażanie efektywnych strategii cenowych Poznan, Garbary śr., 2016-07-06 09:00 1427PLN / 1093PLN
Excel i VBA dla kontrolerów finansowych i audytorów Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-11 09:00 1913PLN / 1441PLN
Machine Learning Fundamentals with R Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-07-18 09:00 2523PLN / 1828PLN
Building Web Apps using the MEAN stack Szczecin pon., 2016-07-18 09:00 5538PLN / 3351PLN
Microsoft Access - pobieranie danych Poznan, Garbary śr., 2016-07-20 09:00 1117PLN / 856PLN
Programowanie w języku Python Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-08-01 09:00 5790PLN / 3753PLN
Programowanie w WPF 4.5 Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2016-09-05 09:00 2359PLN / 1355PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2016-09-27 09:00 3110PLN / 2337PLN

Najbliższe szkolenia

Szkolenie Node.js, Node.js boot camp, Szkolenia Zdalne Node.js, szkolenie wieczorowe Node.js, szkolenie weekendowe Node.js , instruktor Node.js, kurs zdalny Node.js, nauka przez internet Node.js, e-learning Node.js,Kursy Node.js, wykładowca Node.js , Trener Node.js, edukacja zdalna Node.js, lekcje UML, kurs online Node.js,Kurs Node.js

Some of our clients