Przeglądaj szkolenia

Milvus: Open-Source Vector Database for AI Applications

21 godzin

Pinecone: Vector Database Solutions for AI

21 godzin

Mastering Vector Databases for Scalable AI Solutions

14 godzin

Introduction to Vector Databases

14 godzin

Cost Analysis with Presto COST IT Module

14 godzin

Monitoring Kubernetes with Prometheus

7 godzin

Migrating Oracle to Azure SQL or PostgreSQL

7 godzin

Hasura GraphQL Engine

14 godzin

Blazegraph: Creating a Graph Database Application

21 godzin

Beyond the Relational Database: Neo4j

21 godzin

Building Graph Databases with Neo4j AuraDB

14 godzin

Introduction to Neo4j - graph database

7 godzin

NoSQL Database with Microsoft Azure Cosmos DB

14 godzin

Developing Applications with Oracle Application Express (APEX)

21 godzin

Business Intelligence with SSAS

14 godzin

Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)

28 godzin

Business Intelligence in MS SQL Server 2008

14 godzin

Developing in SQL Server Business Intelligence

35 godzin

Administration with Powershell

35 godzin

ClickHouse Fundamentals

14 godzin

SQLite Fundamentals

14 godzin

MongoDB Atlas Fundamentals

14 godzin

Prometheus Fundamentals

14 godzin

Distributed Data Processing and Storage with Hazelcast

14 godzin

Change Data Capture (CDC) with Debezium

14 godzin

Presto for Data Science

14 godzin

Mastering LINQ with C#

14 godzin

Firebase Fundamentals

14 godzin

Serverless Cloud Based Mobile and Web Development with Firebase

28 godzin

GraphQL Basics

7 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie Bazy danych, Bazy danych boot camp, Szkolenia Zdalne Bazy danych, szkolenie wieczorowe Bazy danych, szkolenie weekendowe Bazy danych, Kurs Bazy danych,Kursy Bazy danych, Trener Bazy danych, instruktor Bazy danych, kurs zdalny Bazy danych, edukacja zdalna Bazy danych, nauczanie wirtualne Bazy danych, lekcje UML, nauka przez internet Bazy danych, e-learning Bazy danych, kurs online Bazy danych, wykładowca Bazy danych