Szkolenia 3D Modeling

Szkolenia 3D Modeling

Praktyczne szkolenia na żywo z 3D Modeling, obrazują zarówno podstawowe jak i zaawansowane koncepcje modelowania 3D.

Szkolenie 3D Modeling jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii 3D Modeling

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
SolidWorks to oprogramowanie do modelowania bryłowego, projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE). Umożliwia użytkownikom szkicowanie pomysłów i koncepcji, badanie wymiarów i cech oraz tworzenie szczegółowych rysunków i modeli. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków i elektroników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat SolidWorks o zaawansowane modelowanie części oraz inne zaawansowane funkcje i możliwości kształtowania SolidWorks. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Korzystanie z brył wielobryłowych, funkcji zamiatania i wysuwania oraz bardziej zaawansowanych funkcji SolidWorks. Wykorzystanie możliwości modelowania złożeń dostępnych w SolidWorks. Opanuj zaawansowane funkcje modelowania w SolidWorks.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Cyfrowe bliźniaki to wirtualne reprezentacje lub repliki, które mogą być wykorzystywane do tworzenia symulacji w celu przewidywania wydajności produktu lub procesu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla każdego, kto chce dowiedzieć się, jak korzystać z Digital Twin w monitorowaniu i analizowaniu produktów i procesów przed zbudowaniem i wdrożeniem rzeczywistego produktu. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie i zrozumienie podstawowych koncepcji Digital Twin. Zrozumienie typów i cyklu życia Digital Twin. Wykorzystanie Digital Twin do efektywnego zarządzania danymi badawczymi i modelami projektowymi.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at advanced-level web designers who wish to learn how to handle heavy drawings using AutoCAD. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the challenges associated with large drawings and implement strategies for efficient file organization.
 • Apply techniques to improve drawing performance and handle regenerations efficiently.
14 godzin
SolidWorks to oprogramowanie do modelowania bryłowego, projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE). Umożliwia użytkownikom szkicowanie pomysłów i koncepcji, badanie wymiarów i cech oraz tworzenie szczegółowych rysunków i modeli. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków i elektroników, którzy chcą używać SolidWorks do szkicowania i tworzenia szczegółowych rysunków swoich pomysłów i koncepcji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw SolidWorks. Projektowanie i tworzenie części, zespołów i modeli 3D za pomocą SolidWorks.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at designers, mechanical engineers, and anyone who wishes to learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create printable 3D models.
 • Use geometric transformations to build complex 3D shapes.
 • Model in a non-interactive manner using minimal lines of code.
7 godzin
Metoda BEM (Boundary Element Method) jest numeryczną metodą obliczeniową i techniką projektowania służącą do rozwiązywania szeregu problemów inżynierskich i fizycznych. BEM jest obiecującą alternatywą dla metody elementów skończonych (FEM), ponieważ omija potrzebę stosowania siatki elementów skończonych 3D w całej przestrzeni. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają teorię i korzyści płynące z używania BEM, stosując techniki BEM do rozwiązywania problemów projektowych związanych ze złożonymi trójwymiarowymi strukturami. Koncepcje matematyczne stojące za BEM są wyjaśniane i stosowane jako ćwiczenia kodowania podczas całego szkolenia. Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
NVIDIA Omniverse to wirtualna platforma do symulacji i współpracy, służąca do tworzenia i renderowania realistycznych wizualizacji 3D oraz przepływu pracy. Została zaprojektowana jako interaktywne centrum, które umożliwia inżynierom i zespołom produkcyjnym współpracę w czasie rzeczywistym i łączenie różnych narzędzi projektowych na jednej platformie. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów projektantów lub projektantów przemysłowych, którzy chcą używać NVIDIA Omniverse do tworzenia realistycznych symulacji podczas wspólnej pracy na jednej platformie. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i włączanie komponentów i aplikacji Omniverse. Twórz i renderuj symulacje 3D, które naśladują fizycznie dokładne środowisko i przepływy pracy. Uproszczenie procesu tworzenia i renderowania złożonych przepływów pracy poprzez połączenie różnych narzędzi projektowych i aplikacji na jednej platformie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs jest oparty na wersji Enterprise NVIDIA Omniverse. Można go dostosować w razie potrzeby (np. NVIDIA Omniverse do użytku osobistego). Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Universal Scene Description (USD) to framework typu open source opracowany przez firmę Pixar w celu wymiany danych grafiki komputerowej 3D pomiędzy różnymi aplikacjami. Został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i rozszerzalny na inne środowiska współpracy, w których działają połączone narzędzia, takie jak NVIDIA Omniverse. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów projektantów, architektów i programistów, którzy chcą używać Pixar USD do tworzenia, budowania i udostępniania wspólnych scen 3D lub zasobów podczas jednoczesnej pracy z różnymi narzędziami graficznymi. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć tworzenie grafiki 3D i przepływów pracy. Zrozumienie podstawowej kompozycji USD i zastosowanie modyfikacji w celu ulepszenia zasobów 3D i scen.      Udostępnianie, łączenie i przekształcanie wielu zasobów przy użyciu obsługiwanych wtyczek USD dla aplikacji innych firm (Maya, Katana i Houdini).
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs koncentruje się na USD, ale mogą być również używane inne aplikacje, takie jak Maya, Katana i Houdini. Prosimy o potwierdzenie, jeśli masz konkretne wymagania. Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Mesa to platforma Python do tworzenia modeli opartych na agentach (ABM). Mesa ma stanowić alternatywę dla NetLogo, Repast i MASON. Modelowanie oparte na agentach pozwala badaczom w dziedzinie biologii, nauk społecznych, sieci, biznesu itp. symulować działania i interakcje autonomicznych agentów w celu oceny ich wpływu na środowisko. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla badaczy, którzy chcą używać Mesa do tworzenia modeli opartych na agentach w środowisku Python. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj środowisko programistyczne potrzebne do rozpoczęcia modelowania w Python. Szybko utwórz model oparty na agentach przy użyciu wbudowanych podstawowych komponentów Mesa. Rozszerz złożoność modelu. Wizualizuj aktywność agenta w czasie rzeczywistym w przeglądarce. Analizuj wyniki modelu interaktywnie za pomocą narzędzi do analizy danych Python. Integracja modelu z innymi Python systemami, takimi jak aplikacje do uczenia maszynowego.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
The Repast Suite is a family of advanced, free, and open source agent-based modeling and simulation libraries that have collectively been under continuous development for over 10 years. This four day course in w Polsce (online or onsite) explains in detail how to create simulation for agent-based systems using the Repast environment. Course Objectives
 1. Introduce participants to principles and concepts of agent-based modeling and simulation.
 2. Develop participants’ capacity to read and understand agent modeling programming code.
 3. Equip participants with knowledge, so they understand the importance of accurate and precise modeling.
 4. Increase the participants’ understanding of systems of their own using the Agent-based simulation.
 5. Develop a better capacity to use and code agent-based systems using repast, reLogo.
21 godzin
NetLogo jest jednym z najbardziej znanych i potężnych środowisk symulacyjnych do modelowania opartego na agentach. NetLogo jest zarówno środowiskiem programistycznym, jak i językiem specyficznym dla domeny do modelowania opartego na agentach. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla badaczy, którzy chcą używać NetLogo do tworzenia modeli opartych na agentach (ABM). Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj NetLogo. Opracowanie modelu opartego na agentach. Wizualizuj aktywność agenta. Analizuj wyniki modelu. Przetestuj i udokumentuj model symulacji oparty na agentach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
FreeCAD to open-source'owy, konfigurowalny, wieloplatformowy, skryptowalny i rozszerzalny parametryczny modeler 3D do projektowania rzeczywistych obiektów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak modelować obiekt do późniejszej budowy lub drukowania 3D. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Użyj narzędzi i przepływów pracy FreeCad, aby zastąpić komercyjne oprogramowanie do modelowania CAD lub BIM Zapis do wielu formatów, takich jak STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE itp. Użyj Pythona, aby rozszerzyć funkcjonalność FreeCAD Automatyzacja FreeCAD, tworzenie modułów i osadzanie FreeCAD w istniejącej aplikacji
Publiczność
  Projektanci Programiści Inżynierowie mechanicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
35 godzin
Cortona3D to oprogramowanie do generowania internetowej dokumentacji 3D/2D z istniejących CAD i danych BOM. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować i obsługiwać różne komponenty Cortona3D, tworząc ulepszoną dokumentację techniczną dla przykładowego projektu. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli używać Cortona3D do publikowania różnego rodzaju materiałów animowanych 3D, w tym katalogów, dokumentacji i zasobów szkoleniowych. Publiczność
  Inżynierowie Projektanci Specjaliści ds. publikacji technicznych
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Projektowanie obwodów drukowanych PCB (Printed Circuit Board) odnosi się do procesu projektowania, wytrawiania i drukowania obwodów na układzie płytek sygnałowych.  EAGLE to bezpłatnie dostępna aplikacja komputerowa do projektowania obwodów drukowanych PCB. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać oprogramowania Eagle do tworzenia płytek drukowanych PCB. Kurs rozpoczyna się od zbadania zestawu istniejących schematów, a następnie narysowania oryginalnego obwodu w Eagle. Szkolenie przechodzi przez proces projektowania płytki drukowanej i omawia proces produkcji płytek (kurs nie obejmuje fizycznej produkcji płytek). Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie płytek drukowanych (PCB) na podstawie dowolnego schematu Tworzenie schematów i projektowanie płytek drukowanych przy użyciu programu Eagle Eksportowanie plików zgodnych ze standardami branżowymi w celu skonstruowania płytki drukowanej
Publiczność
  Inżynierowie Technicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwagi
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Projektowanie obwodów drukowanych PCB (Printed Circuit Board) odnosi się do procesu projektowania, wytrawiania i drukowania obwodów na układzie płytek sygnałowych.  Altium Designer to bezpłatnie dostępna aplikacja komputerowa do projektowania obwodów drukowanych PCB. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z oprogramowania Altium do tworzenia obwodów drukowanych. Kurs rozpoczyna się od zbadania zestawu istniejących schematów, a następnie narysowania oryginalnego obwodu w Altium. Szkolenie przechodzi przez proces projektowania i produkcji płytki drukowanej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie płytek drukowanych (PCB) z dowolnego schematu Tworzenie schematów i projektowanie płytek drukowanych przy użyciu Altium Drukowanie i wytrawianie fizycznej płytki drukowanej Eksportowanie plików zgodnych ze standardami branżowymi w celu wysłania do dużego producenta
Publiczność
  Inżynierowie Technicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwagi
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
AutoCAD to aplikacja do komputerowego wspomagania projektowania i kreślenia. Dzięki AutoCAD użytkownicy mogą tworzyć precyzyjne modele 2D dla architektury, produkcji i nie tylko. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla projektantów stron internetowych, którzy chcą tworzyć precyzyjne modele 2D za pomocą AutoCAD. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i aktualizowanie rysunków, planów i układów AutoCAD. Zarządzanie różnymi wymiarami stylu w celu zaawansowanego stylizowania. Opanuj kartezjański układ współrzędnych, aby tworzyć znaczące i dynamiczne dane wejściowe.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Autodesk Revit to oprogramowanie do modelowania 3D i 2D znane z architektury, inżynierii, kontraktowania i projektowania. Dzięki Audesk Revit użytkownicy będą mieli odpowiednie narzędzia i biblioteki, aby z powodzeniem stworzyć projekt modelowania od podstaw do produkcji. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla projektantów stron internetowych, którzy chcą tworzyć modele 3D i/lub 2D za pomocą Autodesk Revit. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poprawa dyscyplin inżynieryjnych w celu tworzenia bardziej realistycznych projektów. Oszczędność kosztów dzięki sygnalizowaniu problemów na wczesnym etapie procesu projektowania. Importuj pliki CAD i łącz pliki Revit.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
AutCAD jest aplikacją do komputerowego wspomagania projektowania i opracowywania. Dzięki funkcji AutoCADużytkownicy mogą tworzyć precyzyjne modele 2D dla architektury, produkcji i innych. Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do projektantów stron internetowych, którzy chcą tworzyć precyzyjne modele 2D przy użyciu funkcji AutoCAD.
14 godzin
Kurs Inventor ma na celu umożliwienie firmom wykorzystania rozszerzonych możliwości oprogramowania Inventor i rozpoczęcia korzystania z możliwości modelowania 3D i cyfrowego prototypowania w wielu dyscyplinach.
14 godzin
Program komputerowy typu CAD tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk
14 godzin
AutCAD to aplikacja do komputerowego wspomagania projektowania i rysowania. Dzięki AutoCAD użytkownicy mogą tworzyć precyzyjne modele 2D na potrzeby architektury, produkcji i nie tylko.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla projektantów stron internetowych, którzy chcą tworzyć precyzyjne modele 2D za pomocą programu AutoCAD.
14 godzin
Modelowanie 3D w programie AutoCAD obejmuje bryły 3D, powierzchnie, siatki i obiekty szkieletowe.
14 godzin
SketchUp to program komputerowy do modelowania 3D służący do tworzenia szerokiej gamy aplikacji do rysowania. Za pomocą SketchUp użytkownicy mogą tworzyć modele 3D, dodawać dane do modeli, importować/eksportować pakiety CAD i nie tylko. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla architektów, którzy chcą tworzyć modele 3D do projektów architektonicznych przy użyciu SketchUp. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Użyj SketchUp do tworzenia modeli 3D budynków, krajobrazów, scen, mebli itp. Stosuj różne rodzaje materiałów wewnątrz i na zewnątrz struktury 3D. Geolokalizuj modelowaną strukturę w celu odwzorowania realistycznych elementów, takich jak cienie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
CATIA  to oprogramowanie graficzne do projektowania wspomaganego komputerowo i produkcji wspomaganej komputerowo. Korzystając z CATIA, użytkownicy mogą tworzyć i automatyzować modele 2D i 3D. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla projektantów stron internetowych, którzy chcą używać CATIA do tworzenia i projektowania modeli 2D i 3D. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wspieranie wielu etapów rozwoju produktu, w tym projektowania, produkcji i inżynierii. Ułatwienie projektowania różnych systemów, takich jak systemy płynów. Zastosowanie CATIA w wielu różnych branżach i urządzeniach przemysłowych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów mechaników i projektantów, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać języka modelowania Modelica do modelowania systemów przemysłowych. Modelica jest językiem modelowania złożonych systemów obejmujących komponenty mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne, termiczne, sterujące, elektroenergetyczne lub procesowe; Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wybór spośród różnych platform open source do tworzenia modeli Modelica Zrozumienie różnych rzeczywistych zastosowań i szczegółów implementacji Modelica Modelowanie rzeczywistych systemów przemysłowych obejmujących komponenty elektryczne i mechaniczne Implementować biblioteki Modelica i tworzyć własne klasy Zintegrować swoje algorytmy z istniejącymi systemami i aplikacjami
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja Dużo ćwiczeń i praktyki Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab
Opcje dostosowywania kursu
  Szkolenie to opiera się na różnych platformach open source do uruchamiania Modelica (JModelica.org, Openmodelica itp.). Aby poprosić o konkretną implementację tego kursu, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at artists, game developers, or complete beginners who wish to use Blender to create 3D models for interactive applications, video games, animated films, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles and core concepts of 3D modeling.
 • Explore a variety of modes and tools for modeling and editing 3D meshes.
 • Learn how to create animations and visual effects with Blender.
 • Add curves, surfaces, metaballs, and hair particles to simulate realistic 3D motions.
 • Use the tools for UV mapping/unwrapping, sculpting, and painting 3D models.
 • Export 3D models and assets to a game engine, 3D printer, or other software. 
28 godzin
Blender is an open source 3D computer graphics toolkit for creating animated movies, visual effects, art, 3D printed models, interactive 3D applications, and video games. During the workshop, participants will learn how to create 3D models for video games, 3D printing, house design, etc. What skills can you expect after completing this training ?
 • Understand the principles of modeling
 • Understand and manage animations, particle effects, 3D graphics, UV map and unpacking
 • Exporting models and assets to game engines, 3D printers, or other software.

Who is the training for?
 •      Artists
 •      Game Developers
 •      Beginners in the world of 3D graphics
7 godzin
Blender to oprogramowanie komputerowe 3D typu open source do tworzenia aplikacji 3D, modeli, efektów wizualnych i nie tylko. Włączenie Python do Blendera poprawia wydajność poprzez automatyzację zadań. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla projektantów stron internetowych, którzy chcą programować w Python do automatyzacji Blendera. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Twórz elementy interfejsu, takie jak menu. Zarządzanie Blenderem za pomocą Python kodu. Pisanie skryptów do automatycznego uruchamiania procesów. Poznaj i zrozum bibliotekę bpy.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
RealityCapture to oprogramowanie fotogrametryczne do modelowania 3D przy użyciu obrazów z kamer lub skanów laserowych. Tworzy realistyczne modele 3D w wysokiej rozdzielczości, przetwarzając je szybko i przy minimalnych wymaganiach sprzętowych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów projektantów, architektów lub twórców gier wideo, którzy chcą używać RealityCapture do tworzenia modeli 3D do gier, architektury lub innych projektów wizualizacyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć tworzenie modeli 3D za pomocą RealityCapture. Dowiedz się, jak wdrożyć przepływ pracy fotogrametrii do tworzenia i rekonstrukcji realistycznych modeli 3D. Eksportuj i przesyłaj modele 3D na platformy treści VR i AR, takie jak Unreal Engine, Sketchfab i Cesium ion.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie 3D Modeling, 3D Modeling boot camp, Szkolenia Zdalne 3D Modeling, szkolenie wieczorowe 3D Modeling, szkolenie weekendowe 3D Modeling, Kurs 3D Modeling,Kursy 3D Modeling, Trener 3D Modeling, instruktor 3D Modeling, kurs zdalny 3D Modeling, edukacja zdalna 3D Modeling, nauczanie wirtualne 3D Modeling, lekcje UML, nauka przez internet 3D Modeling, e-learning 3D Modeling, kurs online 3D Modeling, wykładowca 3D Modeling

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions