Adobe Training Courses

Adobe Training

Adobe Courses

Client Testimonials

Adobe Premiere Pro

Doświadczenie i wiedza prowadzącego, którym się chętnie dzielił oraz sposób prowadzenia szkolenie (pokazywanie i tłumaczenie krok po kroku na rzutniku).

WHITEDRON Przemysław Janicki; Grupa LOTOS S.A.; DGS; Ultima Displays Polska Sp. z o.o.

Adobe Photoshop

wszystko

Mariusz Merski - Jednostka Wojskowa 2063 - Wojskowe Centrum Geograficzne

Adobe Premiere Pro

Znaczący był dla mnie fakt, że trener jest praktykiem i wykorzystuje narzędzie, które było tematem szkolenia, w swojej pracy. Oraz to, że pracę łączy z pasją - to dało się odczuć podczas całego szkolenia! Warsztat był doskonale zorganizowany, odbywał się w bardzo małej grupie, czas został wykorzystany w 100%.

Blanka Janczewska - NIIT Limited

Adobe InDesign

Rzeczowość i dostosowanie do potrzeb

Marcin Milewski - Sunkel Śruby Sp. z o.o.; Vaše Dedra, s.r.o.

Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)

sposób prowadzenia zajęć

Beata Duchnowicz - Adexbud Sp. z o.o.; PRO sp. z o.o.; Z.P.U.H. Best-Pest M. Świętosławska, J. Świętosławski S.J.; TAYAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

Adobe Captivate

Najbardziej przydatny dla mnie był moduł szkolenia odnoszący się do tworzenia projektów - wszystko zostało wyjaśnione krok po kroku, trener pokazał też swoje sztuczki jak obejść niektóre obostrzenia i jak przyśpieszyć pracę.

Iwona Szulc - EduBroker Sp. zo.o.

DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)

the trainer listened to my wishes and adjusted the training to meet my specific needs

Annemiek Dortmans

Adobe Illustrator

wiedza i reaktywność na problemy

Tadeusz Kopryaniuk - Jednostka Wojskowa 2063 - Wojskowe Centrum Geograficzne

Adobe InDesign

I liked the part the most where we learnt how to create objects.

Eva Delafontaine - Syngenta Crop Protection AG

Adobe Premiere Pro

Trener był świetnie przygotowany, miał mnóstwo ciekawych materiałów.

Natalia Blacha - NIIT Limited

Adobe LiveCycle Designer

Wszystko

Dominik Kutten - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Adobe Premiere Pro

Przykładowe filmy.

Agata Wesołowska - Gmina Konstantynów Łódzki

Adobe InDesign

Czas na zadawanie pytań, ćwiczenia z programem

Robert Filończyk - Sunkel Śruby Sp. z o.o.; Vaše Dedra, s.r.o.

Adobe Illustrator

organizacja zajęć

Jarosław Jasiński - Jednostka Wojskowa 2063 - Wojskowe Centrum Geograficzne

Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)

Niewielka grupa w jakiej odbywało się szkolenie. Trener mógł dzięki temu sprawnie sprawdzać postępy szkolenia i korygować błędy uczestników.

Ireneusz Żołnierczyk - Adexbud Sp. z o.o.; PRO sp. z o.o.; Z.P.U.H. Best-Pest M. Świętosławska, J. Świętosławski S.J.; TAYAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

Adobe Photoshop

sposó przekazania wiedzy

- Jednostka Wojskowa 2063 - Wojskowe Centrum Geograficzne

Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)

tempo pracy dostosowane do uczestników

Patrycja Frejno - Apauly Group Sp. z o.o.; HYBRYD

Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)

Mała grupa, dobry kontakt z trenerem

Alicja Jurasz - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski"; PZ STELMACH SP. Z O.O.; Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek Śląski"; Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA

Adobe Course Outlines

Code Name Duration Overview
3035 Adobe Flash Basic 21 hours Participants will become familiar with the basics of vector and will be able to independently perform various elements of animation, banners, buttons. Introduction Vector Graphics Programming Bitmap File types Interface Text Types Paragraphs Formatting Objects Basic Tools Transformations Grouping Import graphics Layers The effect of the mask Animation The Basics Timeline Icons Property Frame by Frame Motion Tween Shape Tween Gradient Synchronization Folders Sound Sequences a video Symbols Library Interactive buttons Movie clips ActionScript elements Behaviors Testing Publication
3030 Adobe Dreamweaver 28 hours The course discusses Dreamweaver tool. He explains the issues involved in creating pages, using templates, convenient creation of tables, layers, inserting graphics, creating an aesthetic menu up to a comfortable place on the server side. Dreamweaver Interface Managing Site Defining a site Relative/absolute links File browser Site maps The Basics Assets panel Images, text Page properties Links META tags Typography CSS/HTML/XHTML preferences Font lists, aligning text Lists Color schemes Flash text Linking methods Point-to-file Email links Named anchors Image maps Linking to files Tables Hybrid tables Tab-delimited data Nested tables and borders Layout Tracing images Layers CSS (Cascading Style Sheets) CSS External CSS files Custom classes CSS panel Rollovers Frames Rollovers Swap image behavior Pointer rollovers Event rollovers Flash buttons Navigation bars XHTML Code snippets Code validator Forms Using and creating forms Validating forms Behaviors Automation History panel Find and replace Templates Library Items Accessibility Inserting Media Objects Uploading web site FTP Synchronization
3025 Raster and Vector Graphics (Adobe Photoshop, Corel Draw) 28 hours What you will learn during the training: principles of creating computer graphics and desktop publishing ways of defining and working with color differences between vector and bitmap graphics ways to customize color photos and graphics principles of retouching and creating photomontages create your own illustrations and graphics entrusted to adapt to the needs of graphic material composition and printing how to do logo and logos create interesting charts and tables create business cards and letterhead creating labels, diplomas, invitations preparation of leaflets how to format text use of spot colors principles of preparing to print digital printing, offset printing, screen printing Sample topics of classes: my poster portrait expanse my catalog my face billboard my logo Photoshop: Basics of building a computer image Photoshop Tools document size selection and selection Path - Create and edit paths retouch History Palette Working with Layers and layers Transformations Adjust photos - color and tonal correction Color correction - examples The text and work with text Print Record Corel: The rules for creating vector graphics Vector shapes, paths Transformations Working with Color Working with Text Creating tables and charts Filters and Effects Working with bitmap graphics Prepare simple documents Print Preparation for Exposure Acrobat: PostScript Preview Edit PDF files
as3 ActionScript 3.0 Programming 21 hours This course deals with developing graphical parts of a web application using ActionScript. The participants will learn how to use the powerful features of the new ActionScript 3.0, programming with object oriented, managing the interactivity part of the application and using the API to display graphics. Core Concepts  Datatypes and type checking Conditional and loops Instance members, static members and functions Inheritance and Interfaces Managing Arrays Exceptions and Error Handling   Interactivity The Display API and the Display List Events and Display Hierarchies Interactivity with mouse, focus, keyboard, .. events How to manage screen updates Scheduled and post-event screen updates Animation with code The ENTER_FRAME and TIMER event Display Drawing with vectors Drawing lines, curves, shapes Programming with bitmap The BitmapData and Bitmap Classes Creating and loading a bitmap image Applying filters and effects Creating and displaying text Loading External Display Asset Applied ActionScript ActionScript and the Flash Authoring Tool Symbols and instances Linked classes for movie clip symbols Accessing created symbol instances Programmatic timeline control Preloading classes Distributing a class library as a .swc file Distributing a class library as a .swf file
tgapai Graphic techniques (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) 28 hours You will learn: to create computer graphics how to make photos look better the rules of retouching and creating photomontages how to prepare logos, charts, tables and illustrations ho to prepare business cards, simple advertising, billboard and leaflets basis of preparation your graphics for print and Web applications Sample topics: my poster portrait space my catalog my face billboard my logo Photoshop Basics of building the image and color models Scanning Adjusting the color images Retouching and modifications Photomontages Formats, recording and optimization of graphics Illustrator Create illustrations, logos, Execution and printing business cards Prepare a simple leaflet Graphs and tables - attractive presentation of data
3626 Adobe Photoshop Elements 14 hours Program General Settings Introduction General settings General features of the program main selection menu Setting the workspace Histogram Layer principle of operation underlay the creation of layers the text in the image Basic raster file formats what are the pixels the issue of resolution. file formats. image quality and file size preparation for the Internet preparation of photolab Photo Correction brightness / contrast and shadows / highlights removal of undesirable color color variations hue and saturation replace color Cropping principles of composition crop image discarding unwanted items adjust the paper size sharpen Tools brushes local brighter or darker image cloning selection method SETUP FILE FORMATS internet formats: GIF, PNG storing of the logo using transparency on the www site or photoblog notch product from the background camera file formats (cliche): RAW Adobe Camera RAW why use RAW format? PRACTICE retouch portraits staff portraits what to look for creating photo portraits folding panorama depth of field black and white photo the use of gradients picture in sepia Red-eye reduction
acsmv Adobe Creative Cloud - Montaż video 14 hours
3507 Adobe LiveCycle Designer 14 hours User Control Panel Mode of action forms Document page preview patterns Elements insert groups properties graphics field containers formatting own objects order Layers model Scripts languages preview formation modification Validation Forms dynamically counting developed added The hierarchy of the document Forms from other documents Create PDF Unlock pdf to save the Reader
tgapaidpp Techniki Graficzne dobre praktyki projektowania. 14 hours
adocap Adobe Captivate 14 hours The training provides practical knowledge on how to create an interactive eLearning platform. In addition to learning the basic concepts, students will also learn best practices for creating and publishing Captive projects . During the training you will learn: Recording demonstration Edit demonstration Working with objects in the Timeline Working with images Publish your projects Adding audio Recording a Simulation Adding animation Add a slideshow Transferring Results to a Learning Management System Project Update Create Standalone Viewer with MenuBuilder eLearning and Captivate Education Through Pictures Planning eLearning Projects The Development Process The Captivate Interface Set General Preferences Explore a Project Explore Project Views Navigate a Project Preview a Project Zoom Closer to a Slide View the Timeline and Library Recording Demonstrations and Sims Resolution and Recording Size The Development Process Preparing to Record Access for Assistive Devices Demonstrations Assessment Simulations Training Simulations Custom Recordings Captions, Styles and Timings Text Captions Caption Styles The Timeline Show/Hide Timeline Objects Set Mouse Properties Check Spelling Align Slide Objectives Images and Drawing Objects Slide Quality Blank Slides Images The Library Imaging Editing Mouse Visuals and Sounds Drawing Objects Pointers, Buttons and Highlight Boxes Pointer Paths and Types Buttons Highlight Boxes Rollovers and Zoom Areas Rollover Captions Rollover Images Zoom Areas Rollover Slidelets Audio Importing Audio Files Slide Notes Recording Audio Silence Text - to - Speech Flash Video, Animation and Effects Flash Video Animation Text Animation Object Effects Click and Text Entry Boxes Demonstrations versus Simulations Find and Replace Click Boxes Text Entry Boxes Introduction to Question Slides Quiz Setup Add Question Publishing URL Actions Skins Table of contents Preloaders Perform a "Round Trip"
AdobeTCS Adobe Technical Communication Suite 28 hours Adobe Framemaker Understanding the FrameMaker model and its word processing and desktop publishing features. Difference between structured and unstructured Framemaker Working with framemaker documents, paragraph formats, page layout The Structured Environment, Recognise DITA topics and maps and the elements which are to be used in the creation of content. Attributes, The element catalog Working with Text Elements Insert content using elements which are moved, deleted, merged or split as required Object Elements Table Elements, customising tables Importing Files into a Structured Flow Validation of structured files to ensure that all DITA rules are adhered to. Indexing Master Pages Book Building Tables of Contents Anchored frames and Graphics Insert, modify and delete cross–references and variables within documents and between files Create documents for distribution in various formats Adobe Captivate Product Overview and the Design Process/Describing Captivate Projects Recording a Software Demonstration/The difference between simulations and demonstrations. Working with Text Captions and the Timeline Working with Images and objects Pointer Paths, Buttons and Highlight Boxes Converting Demonstrations into Simulations/recording an interactive simulation Rollovers and Zoom Areas Slide Labels, Notes and Audio Animation and Flash Video Using e-learning features Creating Quizzes MenuBuilder and Publishing Projects Adobe Robohelp Introduction to Robohelp/Workspaces, topics, TOC, generate HTML help, generate WebHelp, generate complicant and responsive HTML. Create new projects and add content – import html, word, framemaker, pdf etc. Project structure and CSS Editing content Creating links to other documents, hyperlinks, bookmarks etc. Inserting images and multimedia Reusing content Indexes, search and glossaries, Skins and master pages Docs, Ebooks and scripts
aprep Adobe Premiere Pro 14 hours The course provides knowledge about how to work with Adobe Premiere Pro, the basic techniques of installation, project development from beginning to end, and the effective use of tools. Introduction Introduction to non-linear editing systems Adobe Cloud – what is it, and what does it content  Getting with the program Introduction to workspaces Adding material to the timeline Making basic editing Importing and organizing material Setting up a new project Create a new sequence Importing files Introduction to RAW clips Sorting and organizing clips Basic video editing Making the initial editing Editing with overwrite and insert Introduction to frame blending options Using video layers Using timeline tools Moving edit points Effective navigate the timeline Art video editing Introduction to movie equpment When to cut Avoiding bad editing Matching shares and music editing Helpful editing techniques The use of markers Replacement clips Create alternative cuts Changing the order of clips in the timeline Disconnecting audio from video Multicam editing Set the properties of a clip Adjusting the position of the clip Moving the anchor point Adjust the size and rotation clip Changing the speed of a clip Advanced speed ramp techniques Attributes videos Most common video formats Understanding the number of frames per second The high-quality standards Changing framing of high resolution materials Introduction to timelapse techniques in movies Slow motion – possibilities and technical barriers Stabilization of shaky video Applying Transitions video Effective use of the pass Set the default transition time Transition effects and 3rd party pluguins Working with audio Crop video to audio Change the volume during Troubleshooting audio Refining audio Basics of composition The introduction to the composition Removing the Background of green The composition of the blend modes Using alpha and matte channels Color correction Lumetri Color Panel Adjusting the white balance Increasing the contrast Adjusting the brightness Creating cinema look Using LUT files Using 3rd party plugins Create titles Title Tool Using graphics Advanced titles using After Effects Exporting video Export video sequences Most popular formats Exporting options Exporting sequence fragments Queuing multiple export files using Media Encoder Working with Adobe Cloud How to use Photoshop in video editing Refining audio – Adobe Audition Advanced export options – Media Encoder Introduction to templates and advanced graphics – After Effects
cpdff Create PDF Forms 14 hours Create the look and interact with Adobe InDesign program interface setting the size of the project positioning guides in the project including the distribution of the columns saving project files tool palette inserting of text from an external file text frames, graphics tools for editing text and graphics creating texts ornamental linking text boxes in a logical string creating patterns of repetitive projects working with color page numbering preparation of components into forms create recognizable fields use styles to create forms Electronic forms in Adobe Acrobat edit existing identification of the active components create items: form text field radio button checkboxes combo box multiple fields tekst area reset button submit button grouping content drop-down menus subform signature field hide items calculations on the elements prints the document export a document to PDF
appe Adobe Photoshop - photo edition 21 hours We invite you to take part in a course devoted to image processing using Adobe Photoshop. The course is aimed at those who want to learn how to "fight" with the colors, how to "save" the image to prepare them for the show, how to do the editing, retouching, collage, how to use the RAW format ... We will show how you can fine-tune shots so that they drawn from the best. We will discuss all the tools at work photo editor. You will have the opportunity to acquire new knowledge illustrated dozens of examples and preserve it in the form of exercises performed under the care of the teacher. In addition, you can access the prepared materials. Benefit from the experience of experts to save time avoiding random walk. Class I - BASIC Introduction, overview of the interface Basic bitmap graphics, issue resolution raster image building Basic functions, resize, resolution, cropping, rotating File types and extensions graphics The basic color correction Tools to blur and sharpen Class II - Color Color theory, color models, color temperature calibration issue Tool selection and their settings, working with selections Methods for conversion to grayscale tone Correction color Correction The effects of color, creativity in color Prepare a file to call Class III - LAYER Layer operations, the practical application of layers The philosophy of working with Alpha channel Class IV - MASKS AND PATHWAYS Operations on masks Create paths Cut shapes from the background Class V - Retouch Retouch photos, remove unwanted elements and defects Retouch photos in different types of Glamour Retouch (digital make-up) Correction of figures Creative Retouch Class VI - FILTERS AND EFFECTS Basics of working with text FX effects Using filters, the creative use of Modes of diffusion layers Using adjustment layers Styling photos on popular styles Class VII - ASSEMBLY Combining multiple images, move layers between documents Multilayer assemblies using masks Artists' brushes, frames Digital collage Repetition test Class VIII - ATN, RAW and HDR ... Automate tasks, actions, batch processing Most plug-ins extend the capabilities of Photoshop short presentation software Lightroom, Photoshop Essentials and other Operation of the Adobe Bridge file browser Operation and function of Camera RAW, RAW file recall HDR - to produce images with a wide tonal range
aiadvip Adobe InDesign Advanced With Interactive Publications 14 hours This course is for people who comprise text, graphics and want the ability to be expanded to create presentations, books, pamphlets, and other interactive elements on different types of devices: computers, laptops, tablets, smartphones and mobile phones. Technical issues interface customization important keyboard shortcuts and settings standard screens standards documents RSS swapping standards canons of the deployment of elements of publication Elements of publication formatting of publications, texts matching text to several systems at once table of contents creating links navigation buttons presentation preparing publications on several devices customize graphics for systems related content automasking, wrap graphics path in enrobing and masking sections running head working with long documents moorings in the text graphics and text Typography fonts in a document Cleaning advanced text search and replace texts, GREP, objects and glyphs automatically assign styles to paragraphs save the created patterns Interactive elements audio video buttons Media animation hyperlink bookmark transition effects between the parties Import Word Excel Excel charts Automation ergonomics library chunks templates correcting texts conjunctions Data insert text and image data mail merge stickers product catalog Print or export your publication as web page Interactive PDF swf flash open ePub MOBI kindle
aidsg Adobe InDesign 14 hours The participant will be able to use Adobe InDesign to make all kinds of advertising materials: books leaflets posters banner The participant will learn about the: program interface setting the size of the project positioning auxiliary lines in the project including the distribution of the columns saving project files tool palette inserting of text and graphics from other files, programs including Microsoft Office text frames, graphics tools for editing text and graphics creating texts ornamental linking text boxes in a logical string creating your own library of helpful tools such as creating your own style symbol characters, graphics, fonts and colors saving time by using the tools for fast switching styles created by them creating patterns of repetitive projects work with the colors in a variety of pallets work with multipage documents numbering machines, setting the section managing files attached from the outside prints the document
ailust Adobe Illustrator 14 hours The participant will learn during the training: use a vector graphics program. create simple objects creating advanced curves create a logo tracing elements created on paper or photograph receipt of leaflets advertising posters open and modify documents and PDF vector, EPS Introduction: topics file formats and extensions differences between raster graphics / bitmap and vector resolution timbre models color space Interface: work on the document workspace navigation Tool panels and panel management creating, opening, saving, rulers, guides, grid document Settings Basic Shapes: drawing shapes create shapes using numbers Selection and marking: select objects grouping objects transformation and alignment scaling, rotation Colors: palette color management, color library own color palette gradient colors stroke properties live view Layers: layers palette, create layers organization, group Hide, lock, color linking layers Text: edition replace text to curves text on a path, object text properties Tools edit points: create curves using Bezier lines addition, subtraction, exchange nodes types of nodes connecting paths and nodes in the object Tools pencil and brush: drawing and editing smoothing and removal types of brushes create your own brushes Advanced tools: Masks Symbols Filters and Effects Patterns
dtp DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) 35 hours What you will learn during the training: principles of creating computer graphics and desktop publishing ways of defining and working with color differences between vector and bitmap graphics ways to customize color photos and graphics principles of retouching and creating photomontages create your own illustrations and graphics entrusted to adapt to the needs of graphic material composition and printing how the logo and logos create interesting charts and tables create business cards and letterhead creating labels, diplomas, invitations preparation of leaflets, banners print preparation and billboards how to format text creating style sheets and formatting styles use of additional colors principles of preparing to print publication digital printing, offset printing, solvent Photoshop Basics of building a computer image Photoshop Tools Document size Selection and marking Path - Create and edit paths Retouch Palette, History Layers and work with them Transformations Adjust photos - color and tonal correction Color correction - examples The text and work with text Print, Save Illustrator The rules for creating vector graphics Shapes Vector Paths Transformations Working with Color Working with Text Creating tables and charts Filters and Effects Working with bitmap graphics Prepare simple documents Print InDesign Preparing an InDesign document Screen InDesign Working with Text Working with graphics Style Sheets Working with Color The composition of publication Printing and preparation for exposure Acrobat PostScript Preview Edit PDF files
aapdfc Adobe Acrobat - PDF Creating 14 hours Adobe Acrobat Reader for most of us is a program to play PDF files. But, this application also allows you to submit PDF documents according to our needs and to replace other documents created in popular programs such as Microsoft Office, Word, Excel, Power Point is on this format. Training Creating PDF documents is addressed to people who want to learn the secrets of the composition of PDF documents Form of conduct Exercise preceded by a lecture teacher. Participants use a stand-alone computers. create PDF files: history PDF file organizer use the keyboard shortcuts that work in all Adobe user Interface Microsoft WORD Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Outlook Websites Adobe InDesign Adobe Photoshop Adobe Ilustrator create files within Acrobat switching background and watermark automatic settings used to convert to PDF Portfolio creation and personalization combination and separation documents creation and processing of multiple files (batch) create a blank new document create PDF files from the scanner / scanned graphic images attach the header and footer to multiple pages inclusion of different types of files to PDF Sharing commenting for Adobe Reader turn voice comments Tools for comments, draw, highlight, stamp, editing Search in the document text, even in the attached file PDF export to other programs shortcuts to other websites within the document and external bookmarking, organization, programming tasks start a document with different properties advanced pagination modification of PDF pages to add, delete, copy, protect the document before printing, editing, opening create forms forms management
3050 Adobe Photoshop 14 hours The participant will learn during the training: Smooth operation of the program Issues and printing technology Adjustments and photo retouching Adjust colors Red-eye removal Adjust the brightness and contrast Adjust the size Improve sharpness Compose multiple photos into a single image Improve the quality of old, damaged photographs Create a sepia effect Cutting objects from the background Construction of the image, color models, the basic concepts and formats work with layers and masks Tool selection and tool path vector Styles and Effects Work with the text Adjust color photos and graphics Correction layer Automation History of the document Retouching and montages Save your work Brief training program: Basis for the construction of image and color models Work with stencils for color Scanning Adjust color photos. Retouching and modifications Photomontages Recording and optimizing graphics. Formats Sample topics of classes: PHOTOGRAPHY Pictures, more professional and legibly Scanner, restore old photos greatness. Photo Lab, preparation of transfer images to photo paper Photomontage, poster creation combining the graphics, texts Internet, preparing images to be placed on social networking sites and blogs, websites DRAWING Tablet / scanning, transferring drawings from paper to computer, turn on the computer Principles of drawing, light, perspective, colors in drawing and painting TYPOGRAPHY Internet / print, prepare the text for publication online PROJECT MANAGER Requirements, the requirements of graphic designers, what graphic can create Assembly materials, combining still images and preparation of conceptual, subtitles Organization, the organization co-designers Control, control of work schedules

Upcoming Courses

Weekend Adobe courses, Evening Adobe training, Adobe boot camp, Adobe instructor-led , Weekend Adobe training, Adobe coaching, Adobe trainer , Adobe instructor, Adobe classes, Adobe on-site, Adobe one on one training , Adobe training courses, Evening Adobe courses

Course Discounts

Course Venue Course Date Course Price [Remote / Classroom]
BPMN 2.0 for Business Analysts Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-01-22 09:00 5940PLN / 3030PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Kielce, ul. Warszawska 19 Mon, 2018-01-29 09:00 5940PLN / 2980PLN
Angular 4 - dobre praktyki Katowice ul. Opolska 22 Tue, 2018-01-30 09:00 7920PLN / 3450PLN
Psychology of interpersonal cooperation Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Tue, 2018-01-30 09:00 5148PLN / 1430PLN
Effective interpersonal communication with elements of assertiveness Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2018-01-31 09:00 5148PLN / 1430PLN
Agile Software Testing Zielona Góra, ul. Reja 6 Thu, 2018-02-01 09:00 4257PLN / 2629PLN
PostgreSQL Administration and Development Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-02-05 09:00 7821PLN / 4007PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Wladyslawa Reymonta 29 Mon, 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) (IAS, IFRS) Poznan, Garbary 100/63 Fri, 2018-02-09 09:00 3950PLN / 1188PLN
Creating and managing Web sites Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Javascript Basics Poznan, Garbary 100/63 Tue, 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Social Media - facebook, twitter, blog, youtube, google+ Rzeszów, Plac Wolności 13 Tue, 2018-02-13 09:00 1881PLN / 952PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Thu, 2018-02-15 09:00 10266PLN / 3911PLN
Effective interpersonal communication with elements of assertiveness Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Mon, 2018-02-19 09:00 5148PLN / 1530PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-03-05 09:00 5940PLN / 3730PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-03-05 09:00 3564PLN / 2291PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 Wed, 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Quality Assurance and Continuous Integration Katowice ul. Opolska 22 Thu, 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 Tue, 2018-06-12 09:00 3960PLN / 1920PLN

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients