Szkolenia C-sharp

Szkolenia C-sharp

C sharp, C# Training

Opinie uczestników

Programming in WPF 4.5

We have learned a lot during the training. And the trainer did his best to fulfill the training to our needs. So in short, we're very pleased.

Jörgen Flach Jason software developer N.V. Nederlandse Gasunie http://www.gasunie.nl/

Podstawy języka C# w oparciu o model obiektowy

Praktyczne zastosowanie pojęć w praktyce a także tworzenie projektu, który pozyskiwał swoje dane z bazy danych.

Alicja Gadecka

Programowanie w ASP.NET MVC 5

Sposób prowadzenia i wiedza prowadzącego.

Małgorzata Kręglewska-Stolarska - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wzorce projektowe w C#

Przykłady, ćwiczenia programistyczne, rozwiewanie wątpliwości

Dawid Milewski - INTEL TECHNOLOGY POLAND SP Z O O

Wzorce projektowe w C#

przyklady zastosowania

Mateusz Dlugokecki - INTEL TECHNOLOGY POLAND SP Z O O

Wzorce projektowe w C#

Wiedza oraz profesjonalne podejście prowadzącego do tematu

Przemysław Prądzyński - INTEL TECHNOLOGY POLAND SP Z O O

Programming in C# 5.0 with Visual Studio 2012

Explanation methods .....

Andrea Rotondi - ATG Europe

Programming in C# 5.0 with Visual Studio 2012

Explanation methods .....

Andrea Rotondi - ATG Europe

Programming in C# 5.0 with Visual Studio 2012

Explanation methods .....

Andrea Rotondi - ATG Europe

Programowanie w WPF 4.5

Przykłady i wskazówki praktyczne.

Maciej Kapla - Postdata S.A.

Programowanie w WPF 4.5

Dużo konkretnych ćwiczeń, a nie czysta teoria.

Adrian Kwaśniak - Postdata S.A.

Programowanie w WPF 4.5

Podobało mi się zaangażowanie trenera i dobre przykłady

Jakub Kołakowski - Intel Technology Poland

Programowanie w WPF 4.5

Trener z profesjonalnym bagażem doświadczenia i umiejętności. Szkolenie przeprowadzone w luźnej, a zarazem bardzo pozytywnej od strony technicznej atmosferze.

Przemysław Prądzyński - Intel Technology Poland

Programowanie w WPF 4.5

Duża praktyczna wiedza Trenera.

- ESCAPE Computer Adam Kunicki

Wzorce projektowe w C#

przedstawienie praktycznych rozwiązań wzorców projektowych.

Pawel Filipek - Regis Sp. z o.o.

Wzorce projektowe w C#

Praktyczne podejscie do zastosowanie wzorców

Michał Woźniczka - Regis Sp. z o.o.

Plany Szkoleń C-sharp

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
685 Podstawy języka C# w oparciu o model obiektowy 35 godz. Obiektowość Cechy modelu obiektowego Typ obiektu w kontekście obiektu Zadanie: Modelowanie obiektu Podsumowanie zadania Zadanie: identyfikacja cech i zachowań obiektu Podsumowanie zadania: wyjaśnienie pojęcia "gromadzenia" Zadanie: refactoring modelu z uwzględnieniem "gromadzenia" Podsumowanie zadania Zadanie: rozbudowa modelu obiektowego Podsumowanie zadania Związki zachodzące na modelu obiektowy Związek asocjacji Asocjacja opisana kierunkiem i liczebnością Związki agregacji całkowitej i częściowej Zadanie: identyfikacja związków asocjacji w modelu obiektowym Podsumowanie zadania Zadanie: identyfikacja agregacji Podsumowanie zadania Typy proste i kolekcje w C# Charakterystyka typów prostych Kolekcje w C# Zadanie: uzupełnienie modelu obiektowego o poznane typy Podsumowanie zadania: agregacja = kolekcja Cechy obiektowości: Enkapsulacja = Hermetyzacja = WIDOCZNOŚĆ Charakterystyka widoczności w języku C# Przedstawienie widoczności na modelu obiektowym Zadanie: uzupełnienie modelu obiektowego o widoczność Podsumowanie zadania Implementacja modelu obiektowego w C# Definiowanie typu referencyjnego = klas Zadanie: utworzenie klas Podsumowanie zadania Definiowanie składowych klas: cechy i zachowanie = właściwości i funkcje Zadanie: definiowanie składowych klas Podsumowanie zadania Implementacja logiki w C# Charakterystyka operatorów arytmetycznych i logicznych w C# Charakterystyka instrukcji warunkowych IF i SWITCH Cykliczne przetwarzanie danych FOREACH, for i rodzaje while "Umowna" różnica między funkcją, a metodą Zadanie: Implementacja logiki Podsumowanie zadania Uruchomienie aplikacji Wprowadzenie do śledzenia działania programu Zadanie: weryfikacja działania programu Zadanie: użycie opcji śledzenia WATCH oraz STACK TRACE Podsumowanie śledzenia Cechy obiektowości: Dziedziczenie Zadanie: zmiana wymagań Podsumowanie zadania Charakterystyka związku dziedziczenia Zadanie: zastosowanie dziedziczenia na modelu obiektowym Podsumowanie zadania Dzidziczenie z punktu widzenia języka C# Zadanie: implementacja dziedziczenia Podsumowanie zadania: zalety dziedziczenia Przesłanianie, Nadpisywanie i Nowe wersje składowych w C# = overload, OVERRIDE, NEW Zadanie: uszczegółowienie implementacji Podsumowanie zadania Polimorfizm Charakterystyka polimorfizmu Zadanie: zrozumieć polimorfizm Podsumowanie zadania: śledzenie działania polimorfizmu w trybie DEBUG Rzutowanie typów w języku C# = operator AS, rzutowanie jawne i niejawne Zadanie: zastosowanie polimorfizmu Podsumowanie zadania Wzorzec typu obiektu = klasa abstrakcyjna Charakterystyka klas abstrakcyjnych Zastosowanie klasy abstrakcyjnej na modelu obiektowym Zadanie: definicja klas abstrakcyjnych Podsumowanie zadań Składowe typu abstrakcyjnego = ABSTRACT Zadanie: uzupełnienie implementacji Podsumowanie zadania Zabezpieczenie klas abstrakcyjnych przed zmianami w klasach pochodnych w C# Interfejs Charakterystyka interfejsu Różnice między klasą abstrakcyjną i interfejsem Zadanie: identyfikacja interfejsów Podsumowanie zadania Zadanie: wybór między interfejsem a klasą abstrakcyjną Podsumowanie zadania Zadanie: implementacja interfejsów Podsumowanie zadania Zadanie: zmiana wymagań Podsumowanie zadania: zalety interfejsów "Stałe" w C# Charakterystyka zmiennych typu stałego w C# - CONST, READONLY Zadanie: uzupełnienie implementacji o zmienne typu stałego Podsumowanie zadania Typy strukturalne i wyliczenia w C# Charakterystyka typów strukturalnych - STRUCT Charakterystyka wyliczeń - ENUM Zadanie: wzbogacenie implementacji o wyliczenia Podsumowanie zadania
dpcs Wzorce projektowe w C# 14 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zawansowanych struktur programistycznych / projektowych w języku C#. Podstawy teoretyczne wzorców projektowych Historia wzorców projektowych Podział wzorców projektowych Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Creational Design Patterns Abstract Factory Builder Factory Method Object Pool Prototype Singleton  Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Structural Design Patterns Adapter Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Private Class Data Proxy Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Behavioral Design Patterns Chain of responsibility Command Interpreter Iterator Mediator Memento Null Object Observer State Strategy Template method Visitor Wzorce złożone MVC (Model - View - Controller) Active Record Repository Symulacja Projektowania Architektury - Hands On Labs Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case
psl5 Programowanie w Silverlight 5 21 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji RIA we frameworku Silverlight 5 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio. IDE Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2012 Pierwszy program - Hello Silverlight World ! Kompilacja, Debugowanie  Silverlight Czym jest .NET, a czym Silverlight? CLR i Garbage Collector DLL a EXE a XAP? Technologie w obrębie .NET Fundamenty Silverlight Historia Silverlight Wzorzec projektowy MVVM - omówienie Silverlight vs WPF Różnice pomiędzy Silverlight 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 Wejście i wyjście Struktura projektów Silverlight XAML, Layout, Dependency Properties Komendy (ang. Commands) i Zasoby (ang. Resources) Zdarzenia Style i zachowania Databinding, Strumienie danych Operacje na danych Modelowanie danych w Silverlight Dostęp do baz danych LINQ Entity Framework Operacje CRUD Walidacja danych Kontrolki Przegląd kontrolek Silverlight Toolkit User Controls a Custom Controls Templates Tematy zaawansowane Operacje asynchroniczne i równoległe, WCF Ria Services IoC (Inverse of Control) Unity 2, PRISM, Out of Browser Kompletna Aplikacja Biznesowa – Real World Application Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case Modelowanie danych Implementacja Testowanie
3627 Wprowadzenie do programowania 35 godz. Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw związanych z programowaniem od podstaw składni po powszechne paradygmaty programowania. Szkolenie poparte jest przykładami opartymi o języki programowania takie jak: C, Java, Python, Scala, C#, Closure i JavaScript. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę zarówno ze wzorców programowania, dobrych praktyk, powszechnie stosowanych rozwiązań jak i przegląd realizacji omawianych tematów przez różne platformy. Każde z zagadnień omówionych podczas szkolenia ilustrowane jest przykładami zarówno najbardziej podstawowymi, jak i bardziej zaawansowanymi i opartymi o rzeczywiste problemy. Wprowadzenie Czym jest programowanie i dlaczego warto poświęcić mu uwagę Historia programowania Możliwości automatyzacji zadań za pomocą oprogramowania Rola programisty i komputera w przedsiębiorstwie Programowanie dziś, trendy rozwoju obecnego rynku Programowanie deklaratywne i imperatywne. Jak czy Co? Maszyna Turinga Konsolidacja, kompilacja i interpretowanie "w locie" Przypomnienie zagadnień logiki i algebry Boole'a Predykaty Zdania logiczne Tautologie Algebra Boole'a Pierwszy program Strukturalnie Funkcyjnie Obiektowo I jak jeszcze? Typy proste Reprezentacja ciągów znakowych Liczby całkowite Liczby zmiennoprzecinkowe Typy logiczne Typ Null Wartość pusta czy niezainicjalizowana Silne i słabe typowanie Struktury danych Pojęcia FIFO i FILO Stosy Kolejki Deklaracja tablic i list Indeksowanie Mapy Rekordy Drzewa Operatory Operatory przypisania Operatory arytmetyczne Operatory porównania Porównanie typu i wartości w różnych językach Operatory bitowe Konkatenacja Operatory inkrementacji i dekrementacji Najczęściej popełniane błędy Sterowanie przebiegiem programu Instrukcje if, if else Instrukcja goto, omówienie problemów zastosowania Instrukcja switch Pętla for, for-in Pętla while, do-while Pętla foreach Przerywanie pętli Tworzenie kodu wielokrotnego użycia Programowanie funkcyjne Programowanie obiektowe Paradygmaty programowania funkcyjnego Czym jest funkcja Funkcja a procedura Podstawy rachunku lambda Argumenty funkcji Zwracanie wartości Funkcje jako argumenty Funkcje anonimowe Domknięcia Rekurencja Paradygmaty programowania obiektowego Reprezentacja bytów z realnego świata, byty w filozofii, ontologie i idee, potrzeba objektowości Podejmowanie decyzji co ma być objektem, czyli własne typy Deklaracja klas Tworzenie instancji klas Pola, jako stan obiektu Metody, jako zachowanie obiektu Abstrakcja Hermetyzacja Dziedziczenie Polimorfizm Asocjacja i agregacja Delegacja i rozdzielenie zależności pomiędzy obiektami Moduły, pakiety, biblioteki Udostępnianie API Modelowanie systemu jako klas i obiektów Opisywanie i programowanie relacji pomiędzy klasami Program z perspektywy biznesowej Dobre praktyki programowania Pułapki i najczęściej popełniane błędy Kod wysokopoziomowy w interpretacji niskopoziomowej Optymalizacja kodu Zasada KISS Zasada DRY Zasada Worse is Better Separacja abstrakcji od implementacji Sposoby detekcji błędów logicznych programów Konwencje godowania Komentowanie kodu Metryki oprogramowania Przegląd technologii i omawianych języków Obszar zastosowań omawianych języków Główne cechy języków Perspektywy rozwoju Dalszy kierunek rozwoju: algorytmika, optymalizacja kodu, wzorce implementacyjne, wzorce projektowe, wzorce architektoniczne, wzorce analityczne Redukcja konstrukcji sterujących - zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji i automatyczne podejmowanie decyzji Którą platformę wybrać? Indywidualne konsultacje
pwin8xamlc Programowanie w Windows 8 z XAML i C# 21 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych w Windows 8, korzystając z XAML i C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio. IDE Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2012 Pierwszy program - Hello Windows 8 World ! Kompilacja, Debugowanie Microsoft .NET Czym jest .NET? CLR i Garbage Collector DLL a EXE? Technologie w obrębie .NET Fundamenty Windows 8 Development Historia Windows 8 Development Wzorzec projektowy MVVM - omówienie Windows 8 Development  vs. WPF vs. Windows Forms Różnice pomiędzy programowaniem w XAML  z C#, a HTML 5 z JavaScript Wejście i wyjście Struktura projektów Windows 8 XAML, Layout, Dependency Properties Komendy (ang. Commands) i Zasoby (ang. Resources) Zdarzenia Style i zachowania Databinding, Strumienie danych Operacje na danych Modelowanie danych w Windows 8 Development Dostęp do baz danych LINQ Entity Framework Operacje CRUD Walidacja danych Kontrolki Przegląd kontrolek User Controls a Custom Controls Templates Tematy zaawansowane Operacje asynchroniczne i równoległe IoC (Inverse of Control) Unity 2, PRISM Kompletna Aplikacja Biznesowa – Real World Application Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case Modelowanie danych Implementacja Testowanie
3121 Wprowadzenie do C# 4.0 w Visual Studio 2010 28 godz. IDE Wprowadzenie do Visual Studio 2010 Console.WriteLine, Console.ReadLine Hello C# World ! Kompilacja i Debugowanie Komentarze w C# Wzmianka o Class, using, Main .NET 4.0 Czym jest .NET? CLR i GC DLL a EXE ? Technologie w obrębie .NET C# Fundamenty Historia C# od 1.0 do 4.0 Pascal Case, Camel Case Uppercase Keywords, Literals, Operators, Punctuators, Statements, Comments Value Type, Reference Type Przypisywanie a porównywanie zmiennych Operacje warunkowe - If, Switch Pętle - For, Foreach, while, do… while… Przegląd słów kluczowych i operatorów C# C# 4.0 Typy numeryczne i boolowskie Klasy i Obiekty (Dziedziczenie, Polimorfizm) Pola Właściwości, Indexery, Operatory Metody Delegaty, Zdarzenia, Metody Anonimowe Przestrzenie nazw Interfejs, Struktura, Enum Tablice Wyjatki Typy Generyczne i Anonimowe Ciągi łąńcuchów znakowych i znaki Atrybuty .NET Class Library Kolekcje Pliki i Strumienie Danych Komunikacja pomiędzy systemami Daty Serializacja Programowanie Równoległe Operacje Asynchroniczne i Zrównoleglone Przydatne operacje Dostęp do Danych ADO.NET LINQ ORM – Entity Framework Dane w architekturze SOA Przegląd aplikacj które można rozwijać w języku C# i .NET Framework 4 Windows Presentation Foundation ASP.NET MVC 2 Silverlight
ooprog Programowanie obiektowe 21 godz. Szkolenie skierowane jest dla osób chcących zapoznać się z możliwościami programowania obiektowego oraz realizacją paradygmatu w wybranym języku: C#, Java, Groovy, Scala lub PHP. Potrzeba programowania obiektowego Próba odzwierciedlenia realnego świata w programowaniu Pocztątki i ewolucja programowania obiektowego Programowanie obiektowe w aspekcie reguł KISS i DRY Klasy i obiekty Idee i byty w filozofii Platona Rola klas Realizacja klas za pomoc obiektów Klasy, właściwości i metody statyczne Konwencje nazewnictwa i kodowania Nazewnictwo klas Nazewnictwo właściwości i metod Nazewnictwo pakietów i folderów Pozostałe konwencje Struktura klasy Właściwości/pola jako opis stanu obiektu Akcesory Metody jako realizacja funkcjonalności Modelowanie i graficzna reprezentacja klas Analiza wymagań Modelowanie struktury klas i relacji Opisywanie obiektów biznesowych Diagramy EER Diagram klas UML Paradygmaty programowania obiektowego Pojęcie paradygmatu Hermetyzacja Abstrakcja Dziedziczenie Polimorfizm Projektowanie i realizacja warstwy abstrakcji Klasy abstrakcyjne Interfejsy Cechy -Traits Klazy zagnieżdżone Klasy generyczne Tworzenie obiektów Sposoby tworzenia obiektów Rola konstruktora Wzorzec Fabryki Zależności między klasami Agregacja Kompozycja Rozdział zależności - Decoupling Wstrzykiwanie zależności, kontenery DIC Wzorzec Mediatora Organizacja kodu Projektowanie kodu wielokrotnego użycia Struktura folderów Przestrzenie nazw, pakiety, moduły Programowanie obiektowe a wydajność Rezerwacja pamięci dla obiektów Garbage Collector Jawne usuwanie obiektów, destruktory Praca z referencjami Mechanizm refleksji Obszar zastosować refleksji Pozyskiwanie informacji o klasach i obiektach Znaczenie refleksji w tworzeniu dokumentacji i testowaniu oprogramowania Obsługa błędów Możliwe modele obsługi błędów Obiektowy model obsługi błędów Rola wyjątków i klasa Exception, rzucanie i przechwytywanie wyjtków Blok try-catch-final, zagnieżdżanie bloku Antywzorce programowania obiektowego Nadmierna odpowiedzialność klas, wzorzec Delegacji Silne zależności Singleton i potencjalne problemy Anemic Domain Model Pozostałe antywzorce
wfcsn Windows Forms with C#.Net 35 godz. Objectives This course will enable delegates to develop Windows applications using Visual Studio 2005. This includes creating customised forms and controls. It will also cover the C# programming language, using the principles of object orientated programming. Delegates will be able to access data from a database and update this from a Windows form. Audience This workshop is intended for software developers who have a desire to learn more about specific technology areas in Windows application development. Getting started with .Net What is .Net? Overview of the framework class libraries Understanding the Common Language Runtime (CLR) Compiling an application to a assembly A tour of the Visual Studio 2005 IDE C# Language Fundamentals Data Types Variables Constants Strings Statements Expressions Branching Conditional branching statements Unconditional branching statements Loops Operators Assignment Mathematical operators Increment & decrement Relational Strings Creating strings Manipulating strings The StringBuilder class Debugging Setting a breakpoint Stepping through lines of code The debugging windows The call stack Throwing and Catching Exceptions The throw statement The try, catch and finally statements How the call stack works Exception class methods and properties Principle of Object Orientation Creating models of systems Classes & objects Encapsulation, specialisation & polymorphism Classes and Objects Defining classes Creating class constructors Static and instance members Destroying objects Inside Methods Overloading methods Encapsulating data with properties Returning multiple values Inheritance and Polymorphism Specialisation and generalisation Inheritance Polymorphism Abstract and sealed classes The root class: object Boxing and unboxing types Interfaces Implementing and interface Implementing more than one interface Casting to an interface Extending and interface Delegates and Events Using delegates Using events Generics Type parameter for classes and methods Limit generic classes to hold only certain types of data Generic collections Building Applications with Windows Forms Why use windows forms? Structure of windows forms Windows forms class hierarchy Using windows forms Using controls New controls in visual studio 2005 Click-once deployment Customizing Windows Forms and Controls Methods of authoring controls for windows forms Windows forms inheritance Creating the base form Creating the inherited form Creating custom controls Data Access List the benefits of ADO.NET Create applications by using ADO.NET List the main ADO.NET objects and their functions Use Visual Studio NET data designers and data binding Explain how XML integrates with ADO.NET Performing Asynchronous Tasks by Using Multithreaded Techniques Techniques for asynchronous programming Load a bitmap into a windows forms application asynchronously. Using multithreading to perform simultaneous operations Using the background worker component Synchronising data between threads
asp4 ASP.Net 4.0 35 godz. Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming. After completing this course, delegates will be able to: Use Visual Studio 2010 effectively Learn C# 4.0 Create commercial ASP.NET Web Applications Understand OO Programming, Classes, and Objects Debug Applications Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX Create and call WCF services Introducing The .Net 4.0 Framework Integrated Development Environment (IDE) Languages In The .Net Framework The Common Language Runtime (CLR) Accessing Data With ADO.Net & XML Accessing The Web With ASP.Net Visual Studio 2010 Useful Visual Studio Windows Creating Projects Project Anatomy The Files In A Project Solution Explorer Code Snippets C# Language Syntax Data Types Variables Declaration Operators Conditional Statements Looping Structures Classes & Objects Building Models Creating Classes And Objects Adding Constructors To A Class Adding Methods, Properties And Events Overloading Methods Property Procedures Debugging Applications Setting Breakpoints Stepping Through Code Debug Windows Watch Windows Call Stack ASP.Net Introduction Starting An ASP.Net Project Project Files Server Controls Server Event Handling The Page Lifecycle User Interface Development Master Pages Themes And Skins User Controls Website Navigation Validation Controls Module 8: Configuration Website Configuration Settings Configuration Files Including The Web.Config Files Storing Application Settings And Configuration Strings The Website Administration Tool Membership & Personalisation Securing And Personalizing A Website Store User Details In The Membership Database Using Login Controls Website State Management Methods Using Viewstate To Store The State Of A Page Exception Handling Adding Try Catch Blocks To Code Page Level Exceptions Site Level Exceptions Custom Error Pages Tracing Data Access What Is ADO.Net Connection Object Command Object Data Readers Datasets And Data adapters Using The Datasource Wizard Creating Responsive Pages With AJAX AJAX Architecture What Are Partial-Page Updates Using The Updatepanel Server Control Using Client-Side Scripts Data Access With LINQ Why Do We Need LINQ Querying The Database Language Syntax For Querying Using The LINQ To SQL Using Windows Communication Foundation (WCF) Services Service Orientated Architecture WCF Scenarios Mechanics Of Communication: Address, Contract, Binding Creating A Simple WCF Service Calling A WCF Service From A Client Application Deployment How To Deploy A Web Application Deployments Methods Using Visual Studios Copy And Publish Tools Using Setup Projects Installing Assemblies In The GAC
advcfnd Advanced Core Foundations of .NET 2.0 Development 14 godz. Module 1. Processes, AppDomains, and Object Contexts Interacting with Processes Under the .NET Platform Enumerating Running Processes Investigating a Process’s Thread Set Investigating a Process’s Module Set Starting and Stopping Processes Programmatically Understanding .NET Application Domains Enumerating a Process’s AppDomains Programmatically Creating New AppDomains Programmatically Unloading AppDomains Understanding Object Context Boundaries Defining a Context-Bound Object Inspecting an Object’s Context Module 2. Building Multithreaded Applications The Process/AppDomain/Context/Thread Relationship The Problem of Concurrency The Role of Thread Synchronization Invoking a Method Asynchronously Synchronizing the Calling Thread The Role of the AsyncCallback Delegate The Role of the AsyncResult Class The System.Threading Namespace The System.Threading.Thread Class Programmatically Creating Secondary Threads Synchronization Using the C# lock Keyword Synchronization Using the System.Threading.Monitor Type Programming with Timer Callbacks Module 3. ADO.NET: The Connected Layer A High-Level Definition of ADO.NET Understanding ADO.NET Data Providers Additional ADO.NET Namespaces The Types of the System.Data Namespace Abstracting Data Providers Using Interfaces Understanding the Connected Layer of ADO.NET Working with Connection Objects Working with ConnectionStringBuilder Objects Working with Command Objects Working with Data Readers Obtaining Multiple Result Sets Using a Data Reader Working with Parameterized Command Objects Executing a Stored Procedure Asynchronous Data Access Using SqlCommand Understanding Database Transactions Key Members of an ADO.NET Transaction Object Module 4. ADO.NET: The Disconnected Layer Understanding the Disconnected Layer of ADO.NET Understanding the Role of the DataSet Key Properties of the DataSet Key Methods of the DataSet Working with DataColumns Working with DataRows Working with DataTables Serializing DataTable/DataSet Objects As XML Serializing DataTable/DataSet Objects in a Binary Format Working with the DataView Type Filling DataSet/DataTable Objects Using Data Adapters Navigating Multitabled DataSet Objects
822 C#.Net 35 godz. Objectives This C# course will enable delegates to develop applications in the C# programming language. Delegates will be able to program using the principles of object orientation. The course will also cover how to use the Visual Studio 2010 development environment to produce robust and maintainable applications. Audience This course is intended for the following types of software developers: New developers Developers who understand computer programming but may have learned programming by using a non-graphical language in a university These developers want to build solutions by using C#; within the Microsoft .NET Framework. They also want to employ Object Orientated techniques to enhance their development skills. Module 1. Principles of Object Orientation Creating models Classes & objects Encapsulation, specialisation & polymorphism Module 2. Designing Applications with UML What Is UML UML Diagrams Use Case Diagrams Class Diagrams Interaction Diagrams Module 3. Getting Started with C# C# and .Net The C# Language Visual Studio IDE Module 4. C# Language Fundamentals Data Types Variables Constants Strings Statements Expressions Module 5. Branching Conditional branching statements Unconditional branching statements Loops Module 6. Operators Assignment Mathematical operators Increment & decrement Relational Module 7. Classes and Objects Defining classes Constructors Static and instance members Destroying objects Module 8. Inside Methods Overloading methods Encapsulating data with properties Returning multiple values Module 9. Debugging Setting a breakpoint The Call stack Module 10. Inheritance and Polymorphism Specialisation and generalisation Inheritance Polymorphism Abstract and sealed classes The root class: object Boxing and unboxing types Module 11. Operator Overloading Using the Operator Keyword Creating Useful Operators Logical pairs Conversion Operators Module 12. Structs Defining a Struct Module 13. Interfaces Implementing and interface Implementing more than one interface Casting to an interface Extending and interface Module 14. Arrays Declaring arrays Multidimensional arrays System.Array Indexers Module 15. Collection Interfaces and Types The collection interfaces Array lists Queues and stacks Module 16. Strings Creating strings Manipulating strings The StringBuilder class Module 17. Throwing and Catching Exceptions The throw statement The try and catch statement How the call stack works Exception class methods and properties Module 18. Delegates and Events Delegates Events Module 19. Generics Generics: A Primer Parameterizing by data type System.Collections.Generics class
advancedcsharp Advanced Programming in C# 35 godz. C# is an efficient, object-oriented language for developing applications on the Microsoft .NET platform. This course introduces advanced features of C#, examines its usage as both a desktop application programming language and a web programming language for solving real-world problems. Programming techniques and principals are demonstrated and practiced through in-class hands-on exercises and walk-throughs. Audience     Developers / programmers Format of the course     C# advanced principles are discussed as participants step through the creation of a real-world application. Introduction to advanced programming in C# and .NET Working with Visual Studio Windows Forms programming Multithreading in C# Handling graphics with GDI+ Attributes, exception handlers and event logging Fetching type information with Reflection Dynamic Types Accessing the file system Working with Streams, Threads, and Tasks Asynchronous programming with async and await Implementing roles-based and code access security Debugging and compiling your application C# for creating ASP.NET web applications Web methods, Web services, and asynchronous Web services Deploying your application  
pamvc5 Programowanie w ASP.NET MVC 5 21 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji internetowych we frameworku ASP.NET MVC 4.0 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio. IDE Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2012 Pierwszy program - Hello ASP.NET MVC World ! Kompilacja, Debugowanie, Publikacja Microsoft .NET Czym jest .NET? CLR i Garbage Collector DLL a EXE? Technologie w obrębie .NET Fundamenty ASP.NET MVC Historia ASP.NET Wzorzec projektowy MVC - omówienie MVC a Web Forms Różnice pomiędzy MVC 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 Wejście i wyjście Struktura projektów ASP.NET MVC Zasoby (ang. Resources) URL i Routing Kontroler, Akcja, Widok Filtry Metody POST i GET Formularze  Operacje na danych Modelowanie danych w ASP.NET MVC Dostęp do baz danych LINQ Entity Framework Operacje CRUD Walidacja danych WCF – krótkie podstawy SOA Tematy zaawansowane IoC (Inverse of Control) Operacje asynchroniczne i równoległe Unity 2 Kompletna Aplikacja Biznesowa – Real World Application Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case Modelowanie danych Implementacja Testowanie
pwpf45 Programowanie w WPF 4.5 21 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych we frameworku WPF 4.5 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio. IDE Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2012 Pierwszy program - Hello WPF World ! Kompilacja, Debugowanie Microsoft .NET Czym jest .NET? CLR i Garbage Collector DLL a EXE? Technologie w obrębie .NET  Fundamenty WPF Historia WPF Wzorzec projektowy MVVM - omówienie WPF a Windows Forms Różnice pomiędzy WPF 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 Wejście i wyjście Struktura projektów WPF XAML, Layout, Dependency Properties Komendy (ang. Commands) i Zasoby (ang. Resources) Zdarzenia Style i zachowania Databinding, Strumienie danych Operacje na danych Modelowanie danych w WPF Dostęp do baz danych LINQ Entity Framework Operacje CRUD Walidacja danych Kontrolki Przegląd kontrolek WPF Toolkit Extended User Controls a Custom Controls Templates Tematy zaawansowane Operacje asynchroniczne i równoległe IoC (Inverse of Control) Unity 2, PRISM Kompletna Aplikacja Biznesowa – Real World Application Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case Modelowanie danych Implementacja Testowanie
pcvs2012 Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 28 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zrozumienie składni C# i zagadnień związanych z programowaniem obiektowym w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio. IDE Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2012 Pierwszy program - Hello C# World ! Wykorzystanie klas z przestrzeni System.Console Kompilacja, Debugowanie Komentarze w C#, funkcja Main, using Microsoft .NET Czym jest .NET? CLR i Garbage Collector DLL a EXE? Technologie w obrębie .NET Fundamenty C# Historia C# od 1.0 do 5.0 Pascal Case, Camel Case Słowa kluczowe, Literały, Operatory, Punktory Wyrażenia, Komentarze Typy wartościowe, Typy referencyjne Przypisywanie a porównywanie zmiennych Operacje warunkowe - If, Switch Pętle - for, foreach, while, do… while… Przegląd słów kluczowych i operatorów C#  C# 5.0 Przestrzenie nazw i typy Typy numeryczne i boolowskie Teoria Klasy (Enkapsulacja, Dziedziczenie, Polimorfizm) Pola, Właściwości, Indeksery, Operatory Metody, Delegaty, Zdarzenia, Metody Anonimowe Interfejsy, Struktury, Typ Enum Tablice, Kolekcje, Wyjątki Typy Generyczne i Anonimowe Ciągi łańcuchów znakowych i znaki  Operacje na danych Modelowanie danych w C# Dostęp do baz danych LINQ Entity Framework Operacje CRUD  .NET Class Library Pliki i Strumienie Danych Serializacja (binarna, tekstowa, xml) Operacje Asynchroniczne Programowanie Równoległe Przegląd aplikacji które można rozwijać w języku C# i .NET Framework 4.5

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Programming in Windows 8 with XAML and C# - Zakopane ul. Jagiellońska 30 śr., 2017-06-07 09:005500PLN / 2883PLN
Object-oriented programming - Opole, Władysława Reymonta 29śr., 2017-06-07 09:004900PLN / 3800PLN
Programming in WPF 4.5 - Toruń, ul. Żeglarska 10/14śr., 2017-06-07 09:006500PLN / 2611PLN
Basics of C # language based on object model - Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22pon., 2017-06-12 09:0011000PLN / 4333PLN
ASP.Net 4.0 - Poznań, Garbary 100/63pon., 2017-06-12 09:0024860PLN / 8533PLN

Other regions

Szkolenie C-sharp, C-sharp boot camp, Szkolenia Zdalne C-sharp, szkolenie wieczorowe C-sharp, szkolenie weekendowe C-sharp , nauczanie wirtualne C-sharp, Trener C-sharp, lekcje UML, instruktor C-sharp, wykładowca C-sharp , e-learning C-sharp, kurs zdalny C-sharp, edukacja zdalna C-sharp,Kurs C-sharp,Kursy C-sharp, nauka przez internet C-sharp

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-05-25 09:00 5148PLN / 1726PLN
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-05-26 09:00 1881PLN / 952PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam