Szkolenia Komputerowe

Szkolenia Komputerowe

Lokalne instruktaże na żywo Kursy komputerowe w Polsce.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Komputerowe

KodNazwaCzas trwaniaCharakterystyka kursu
appxmlxsdxslBuilding Applications with XML, XSD and XSL28 godz. Ten czterodniowy kurs pokazuje za pomocą ćwiczeń handson, jak budować aplikacje za pomocą XML, XSD i XSL .
xqueryXQuery14 godz. Szkolenie to zapewnia: Szybki przegląd i szybka prezentacja XQuery Informacje do pisania wyrafinowanych zapytań, bez zagłuszania przez szczegóły typów, przestrzeni nazw i schematów Zaawansowane koncepcje dla użytkowników, którzy chcą skorzystać z modułowości, przestrzeni nazw, pisania i schematów Wskazówki dotyczące pracy z określonymi typami danych, takimi jak liczby, łańcuchy, daty, identyfikatory URI i instrukcje przetwarzania Kompletne alfabetyczne odniesienie do wbudowanych funkcji i typów Uczestnicy dowiedzą się również o obsłudze XQuery do filtrowania, sortowania i grupowania danych, a także o tym, jak używać wyrażeń FLOW, XPath i narzędzi XQuery do wyodrębniania i łączenia informacji Podczas szkolenia dowiedzą się, jak zastosować wszystkie te narzędzia w wielu różnych źródłach danych i jak połączyć dane z wielu źródeł w jeden ostateczny wynik końcowy .
jsqaciJavaScript - Quality Assurance oraz Continuous Integration7 godz.

Szkolenie przeznaczony jest dla developerów JavaScript, projektujących oraz wdrażających zaawansowane aplikacje internetowe. Tematy omawiane podczas szkolenia mają na celu przybliżenie koncepcji związanych z zapewnieniem jakości wytwarzanego oprogramowania podczas każdego z etapów.

freebsdicFreeBSD Installation and Configuration14 godz. Uczestnik kursu odpowie na następujące pytania: Jakie są warunki licencji BSD? Kiedy, gdzie i do jakiego stopnia możemy korzystać z systemu za darmo? Jak zainstalować FreeBSD? Jak korzystać z podstawowych narzędzi dostępnych w systemie? Jak zainstalować i zarządzać systemem? Jak zainstalować i skonfigurować Xserver i Menedżer wyświetlania? .
xmladvXML Advanced21 godz.Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zaawansowane technologie XML: nowy standard XPath 20 pozwala na identyfikację części drzewa dokumentu XML Język XQuery, który spełnia podobne zadanie jak język SQL dla relacyjnych baz danych zaawansowany schemat XML Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę znajomość XML i wykorzystanie jego zaawansowanych możliwości.
3164Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts21 godz.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie nawet prostych makr. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym arkuszem kalkulacyjnym. Przedstawione "tricks n tips" w znacznym stopniu przyczynią się nie tylko do szybszego generowania zestawień danych ale również do ich przejrzystrzej wizualizacji.

xmlfundXML Fundamentals21 godz. Kurs przeznaczony jest dla analityków, projektantów i administratorów systemów opartych na technologii XML Szkolenie to wprowadzenie do XML i jego kluczowych technologii Pozwala zdobyć umiejętności związane z tworzeniem poprawnych dokumentów XML, modelowaniem struktury dokumentu XML (przy użyciu DTP lub schematu XML) oraz transformacjami plików XML do innych formatów (XHTML, HTML, TXT, PDF) .
optapracOptaPlanner in Practice21 godz. Ten kurs wykorzystuje praktyczne podejście do nauczania OptaPlanner Zapewnia uczestnikom narzędzia potrzebne do wykonywania podstawowych funkcji tego narzędzia .
rteaspIntroduction to AUTOSAR RTE for Automotive Software Professionals14 godz. Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie zasady związane z AUTOMotive Open System Architecture RunTime Environment, najbardziej znanym standardem przemysłowym dla rozwoju oprogramowania motoryzacyjnego; Kurs zawiera zarówno podstawowe tematy, jak i zaawansowane tematy, które są bardzo przydatne dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej .
HMIAUTOHMI Development for Automotive Infotainment Systems 14 godz.Jest to specjalistyczny kurs rozwoju HMI przeznaczony dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy są zaangażowani w rozwój zaawansowanego systemu informacyjno-samochodowego.
sambaadSamba for Administrators14 godz.

Samba is an Open Source / Free Software suite that provides file and print services to all manner of SMB/CIFS clients, including Linux and the numerous versions of Microsoft Windows operating systems.

Audience

This course is suitable for system administrators working with preexisting Samba instances

fuzzylgcFuzzy Logic28 godz. Ten kurs ułatwia zrozumienie logiki rozmytej i wyrażanie większej liczby faktów za pomocą tej logiki, która może być używana w wielu aplikacjach, w tym systemach sterowania, systemach eksprecji i eksploracji danych .
winstore Essentials of Developing Windows® Store Apps Using C# 35 godz.Podczas tego kursu uczestnicy poznają podstawowe umiejętności i techniki programowania wymagane do tworzenia aplikacji Sklepu Windows.
AM5564ISTQB CTAL - TTA21 godz. Ten kurs wprowadza ISTQB CTAL TTA .
sambadvSamba 14 godz. Samba to pakiet Open Source / Free Software, który zapewnia usługi plików i drukowania wszystkim klientom SMB / CIFS, w tym systemowi Linux i wielu wersjom systemów operacyjnych Microsoft Windows Publiczność Ten kurs jest odpowiedni dla programistów i inżynierów, którzy pracują z istniejącymi wcześniej instancjami Samby, lub którzy zamierzają zintegrować Sambę ze swoim przepływem pracy Żadne dwa kursy nie są dostarczane tak samo Każdy kurs jest dostosowany do Twoich konkretnych wymagań .
repast1Repast - Agent Based Modeling and Simulation (ABMS)28 godz. Cel, powód Modelowanie i symulacja oparte na agencie (ABMS) to stosunkowo nowe podejście do modelowania złożonych systemów składających się z interakcyjnych, autonomicznych "agentów" Agenci mają zachowania, często opisane prostymi regułami i interakcje z innymi agentami, które z kolei wpływają na ich zachowania Indywidualne modelowanie agentów pozwala zaobserwować pełne skutki różnorodności, które istnieją wśród agentów w ich atrybutach i zachowaniach, ponieważ powoduje to zachowanie się systemu jako całości Repast Suite to rodzina zaawansowanych, wolnych i opartych na agencjach open source bibliotek do modelowania i symulacji, które przez 10 lat podlegały ciągłemu rozwojowi Ten czterodniowy kurs wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób stworzyć symulację dla systemów opartych na agentach za pomocą środowiska Repast Cele kursu Zapoznanie uczestników z zasadami i koncepcjami modelowania i symulacji opartej na agentach Rozwijaj zdolność uczestników do czytania i rozumienia kodu programowania modelowania agenta Wyposaż uczestników w wiedzę, aby zrozumieć znaczenie dokładnego i precyzyjnego modelowania Zwiększyć zrozumienie przez uczestników własnych systemów za pomocą symulacji opartej na Agentbased Opracuj lepszą zdolność do używania i kodowania systemów opartych na agentach za pomocą repast, reLogo Metodologia Kurs modeluje szereg skutecznych metod szkoleniowych, w tym demonstrację, praktykę, dyskusję, burzę mózgów, studia przypadku, wizualizację i prezentację Gdy uczestnicy zyskają wiedzę na temat modelowania przemysłowego i symulacji, będą mogli wykorzystać tę wiedzę przy opracowywaniu własnych systemów ABMS .
autosardemAUTOSAR DEM7 godz. AUTOSAR (AUTOMOTYCZNA ARCHITEKCJA SYSTEMU) to architektura oprogramowania dla motoryzacji do budowy aplikacji pojazdów Zapewnia funkcje systemowe, interfejsy, sterowniki i wytyczne, które umożliwiają oddzielenie oprogramowania i sprzętu oraz prowadzą do wydajności kosztowej i ponownego wykorzystania Architektura AUTOSAR zapewnia system diagnostyczny, którego jednym z modułów jest DEM (Diagnostic Event Manager) W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się konfigurować DEM, gdy będą przechodzić przez proces tworzenia i dostosowywania przykładowej aplikacji AUTOSTAR Publiczność Deweloperzy i inżynierowie Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
quantumcomputingqsharpGetting Started with Quantum Computing and Q#14 godz. Komputery kwantowe to maszyny zbudowane na zasadach mechaniki kwantowej W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, które opierają się na bitach, które mogą istnieć tylko w jednym z dwóch stanów (0 lub 1), komputery kwantowe używają bitów kwantowych, które mogą istnieć jednocześnie w wielu stanach Z tego powodu oczekuje się, że komputery kwantowe będą przetwarzać algorytmy i rozwiązywać problemy znacznie szybciej niż komputery klasyczne Q # to język programowania stworzony przez Microsoft specjalnie dla komputerów kwantowych W ramach tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy poznają podstawy obliczeń kwantowych i Q #, ponieważ przechodzą przez rozwój prostych programów kwantowych Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj Microsoft Quantum Development Kit Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami informatyki kwantowej Poznaj podstawy języka programowania Q # Twórz, testuj, uruchamiaj i rozwiązywaj problemy z programem kwantowym za pomocą Visual Studio Twórz, testuj, wykonuj i rozwiązywaj problemy z programem kwantowym za pomocą lokalnego symulatora obliczeń kwantowych Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Aby poprosić o indywidualne szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów .
zjopmZapewnienie jakości oprogramowania – przegląd metodyk14 godz.

Cel szkolenia

Przegląd i praktyczny trening najskuteczniejszych metodyk pozwalających efektywnie zapewnić właściwą jakość oprogramowania przy użyciu najbardziej ekonomicznych środków.

Grupa docelowa

Kierownicy jakości w organizacjach i projektach, kierownicy projektów, scrum masterzy, analitycy, kierownicy testów, właściciele film, sponsorzy projektów, właściciele produktu.

zconfzZarządzanie konfiguracją i zmianami7 godz.

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności lepszego i skuteczniejszego zarządzania wersjonowaniem i konfigurowaniem produktów IT, zarządzania zmianami na różnych etapach życia produktu IT oraz zarządzania procesem zgłaszania błędów (incydentów).

Grupa docelowa

Uczestnicy projektów IT, kierownicy projektów.

zrpdpitZarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji w projektach IT7 godz.

Cel szkolenia

Poznanie skutecznych sposobów identyfikowania, szacowania oraz ograniczania ryzyka, oraz racjonalnych i psychologicznych uwarunkowań podejmowania optymalnych decyzji w sytuacji niepewności.
Uczestnicy treningu nauczą się:

  • Jak identyfikować zagrożenia?
  • Jak planować czynności zapobiegające zagrożeniom?
  • Jak planować czynności zaradcze (plany awaryjne)?
  • Jak monitorować zmiany zagrożeń?
  • Rozpoznawać sytuacje, w których warto podejmować decyzje intuicyjnie
  • Wykorzystywać statystyczne i racjonalne metody wspierające podejmowanie decyzji
  • Wykorzystywać psychologiczne mechanizmy ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji
  • Wystrzegać się ulegania psychologicznym mechanizmom, zakłócającym podejmowanie trafnych decyzji

Grupa docelowa

Osoby podejmujące decyzje w sytuacji niepewności w projektach IT: kierownicy projektów, analitycy, analitycy testowania, kierownicy jakości.

Nadchodzące szkolenia z technologii Komputerowe

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
AUTOSAR DEM - Gliwice ul. Zwycięstwa 36śr., 2018-08-29 09:001660PLN / 2160PLN
Samba - Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121śr., 2018-08-29 09:001990PLN / 2740PLN
Technologie XML - Zielona Góra, ul. Reja 6śr., 2018-08-29 09:002990PLN / 3990PLN
OptaPlanner in Practice - Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94śr., 2018-09-05 09:009990PLN / 10990PLN
Essentials of Developing Windows® Store Apps Using C# - Szczecin, ul. Sienna 9pon., 2018-09-10 09:004980PLN / 6480PLN
Szkolenie Komputerowe, Komputerowe boot camp, Szkolenia Zdalne Komputerowe, szkolenie wieczorowe Komputerowe, szkolenie weekendowe Komputerowe, Kurs Komputerowe,Kursy Komputerowe, Trener Komputerowe, instruktor Komputerowe, kurs zdalny Komputerowe, edukacja zdalna Komputerowe, nauczanie wirtualne Komputerowe, lekcje UML, nauka przez internet Komputerowe, e-learning Komputerowe, kurs online Komputerowe, wykładowca Komputerowe

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Adobe InDesign Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-08-16 09:00 850PLN / 1600PLN
Wprowadzenie do pakietu Microsoft Office - programy Word i Excel Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2018-08-20 09:00 1280PLN / 2280PLN
Business Process Management Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2018-08-20 09:00 8230PLN / 9730PLN
Rola testera w Agile Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-08-22 09:00 990PLN / 1490PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-08-27 09:00 1970PLN / 2720PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium i Jenkins Warszawa, ul. Złota 3 pon., 2018-08-27 09:00 4940PLN / 5790PLN
Advanced Python Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2018-08-28 09:00 3950PLN / 5200PLN
Building Interactive Applications with React, Redux and GraphQL Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-08-28 09:00 3950PLN / 5200PLN
Customer Relationship Management (CRM) Gdynia, ul. Ejsmonda 2 czw., 2018-08-30 09:00 990PLN / 1490PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-09-10 09:00 4940PLN / 5940PLN
Wzorce projektowe w języku PHP Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2018-09-25 09:00 1970PLN / 2720PLN
Modelowanie BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-09-26 09:00 1970PLN / 2720PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-10-03 09:00 1970PLN / 2720PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Microsoft Office Access i Excel Gdańsk, ul. Grodzka 19 pon., 2018-10-15 09:00 1280PLN / 2280PLN
Strategic Thinking Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2018-11-26 09:00 2960PLN / 3960PLN
Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2018-12-04 09:00 3950PLN / 4950PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam