Szkolenia Cisco Security

Szkolenia Cisco Security

Cisco Security training

Testi...Client Testimonials

SIP protocol in VoIP

Handson and setup were nicely done and practical knowledge thoroughly imparted. Trainer was really helpful throughout.

B Kishore - Bharat Electronics Limited (BEL)

Plany Szkoleń Cisco Security

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
sipvoip Protokół SIP w VoIP 21 godz. Szkolenie składa się z dwóch uzupełniających się części – teoretycznej i praktycznej. Pierwsza, stanowi jednodniowe wprowadzenie omawiające podstawowe założenia, filozofię, podstawową funkcjonalność i zasady działania protokołu SIP oraz sposób ich wykorzystania do realizacji usług telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem telefonii IP i VoIP. Druga dwudniowa część pozwala uczestnikom zapoznać się z praktycznymi problemami realizacji usług poprzez zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dający szczegółowy wgląd w zagadnienia konfiguracji komponentów architektury telefonii SIP, analizę sygnalizacji na poziomie sekwencji wiadomości i ich budowy wewnętrznej oraz umożliwia zrozumienie typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed nadużyciami telekomunikacyjnymi. Prowadzący podzielą się wiedzą na temat uruchamiania, zarządzania i eksploatacji usług telefonii SIP z uwzględnieniem wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. W części praktycznej wykorzystywane są zarówno fizyczne telefony SIP jak i aplikacje implementujące funkcjonalność klientów SIP oraz serwery aplikacyjne usług telefonii IP (Asterisk i Freeswitch). Dzięki temu, że trenerzy posiadają bogate doświadczenie techniczne i komercyjne w zakresie telefonii IP, oferujemy uczestnikom możliwość zgłaszania własnych problemów i pytań. Zostaną one uwzględnione w podsumowaniu jako uzupełniający element szkolenia wychodzący naprzeciw bieżącym potrzebom. Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie usług telekomunikacyjnych – w szczególności VoIP i sieci IP. Część I: Wprowadzenie Wprowadzenie Historia i główne przesłanki Rodzaje i ewolucja VoIP Główne założenia SIP Normalizacja SIP (RFC 3261 i inne ważne normy) Architektura i jej główne składniki UA – agent użytkownika Predefiniowane serwery: Registrar, Location, Proxy i Redirect Serwery aplikacyjne Identyfikacja i adresacja Trapez SIP Serwery i ich działanie Rejestracja Działanie serwera SIP w trybach Proxy i Redirect Serwery Proxy bezstanowe i stanowe Działanie serwera lokalizacyjnego Rekordy SRV i DNS uri/url/urn, ENUM i rekordy NAPTR Wiadomości sygnalizacyjne SIP (z uwzględnieniem rozszerzeń dla Instant Messaging i Presence - IMP) Struktura wiadomości Żądania Odpowiedzi Przykład ustanowienia sesji Nagłówki i parametry żądań Modele IMP SDP (Session Description Protocol) Opis mediów Standardowa lista typów kodeków Zasady negocjacji sesji Realizacja połączeń – sekwencje wiadomości sygnalizacyjnych Sesja komunikacyjna SIP – główny przykład z RFC 3261 Przykładowe scenariusze połączeń -  realizacja usług podstawowych i dodatkowych Połączenia konferencyjne i IP PBX Modyfikacja mediów w czasie trwania sesji Wykorzystanie obecności i wymiany wiadomości natychmiastowych Zasady kierowania żądań i odpowiedzi Nagłówek VIA Nagłówki ROUTE i RECORD-ROUTE Współpraca SIP-PSTN SIP-I i SIP-T Wczesne media w SIP i łącza tranzytowe SIP (SIP trunking) Współpraca sygnalizacyjna SIP-PSTN SIP – problem bezpieczeństwa  Secure SIP, Secure RTP i Secure RTCP Typowe implementacje Secure SIP Problemy praktyczne i perspektywy Przejście przez NAT i firewall QoS SIP i SDP w architekturze 3GPP IMS Podsumowanie i dyskusja Część II: Część praktyczna SIP w środowisku LAN: XLite SIP UA + Asterisk Utworzenie kont w centralach Asterisk z prostym planem numeracji Konfiguracja XLite SIP UA (dtmf, codecs, nat, rtp, timer, register) oraz telefonów fizycznych SIP (Polycom, Gigaset, Yealink, Linphone) Rejestracja a wykonywanie połączeń i odbieranie połączeń Konfiguracja i realizacja połączeń w trybie P2P za pomocą Linphone Analiza sygnalizacji SIP za pomocą aplikacji Wireshark Konfiguracja serwera Nagrywanie sygnalizacji SIP i strumieni medialnych RTP Analiza przechwyconych pakietów SIP. Wyszukiwanie konkretnej rozmowy omówienie problemów z dźwiękiem, jitterbuffer, wyszukiwanie DTMF (rfc2833,INFO), najczęstsze problemy z kodekami i DTMF (transkodowanie, uszkodzenia kodeka GSM, duplikacja tonów DTMF) VoIP monitor SDP, Instant Messaging and Presence (IM&P) Parametry i atrybuty opisów SDP Wiadomości sygnalizacyjne SIP: SUBSCRIBE, PUBLISH i MESSAGE Testy IM&P z XLite i Linphone Procedury sygnalizacyjne SIP dla połączeń Rejestracja SIP z wykorzystaniem DNS Rekord SIP SRV Rejestracja telefonu SIP z wykorzystaniem DNS-SRV Procedury sygnalizacyjne SIP dla połączeń wykorzystujące DNS Analiza sygnalizacji SIP w trakcie połączenia za pomocą aplikacji Wireshark Rozwiązywanie problemów – timeout DNS, opóźnienia SIP trunking (wykorzystanie protokołu SIP do tranzytowania ruchu) Realizacja testowego łącza tranzytowego SIP Rozwiązywanie problemów (DOS, DDOS, fraud, cps) SIP - problemy bezpieczeństwa Zapewnianie bezpieczeństwa za pomocą IPSec Zapewnianie bezpieczeństwa za pomocą Secure SIP Telefonia IP – ryzyko nadużyć Ochrona przed DDOS i innymi rodzajami ataków Uruchamianie usług VoIP wykorzystujących SIP Konfiguracja centrali Konfiguracja i rejestracja klienta SIP Oprogramowanie Asterisk PBX / Freeswitch softswitch / Cisco Call Manager Linux CentOS Sterowniki TDM2IP Aplikacje telefoniczne (XLite, Linphone) Sprzęt Serwer Karta/brama TDM2IP Telefon (Polycom, Gigaset, Yealink) Aplikacja/telefon fizyczny Konfiguracja Kodeki User/Password/SIP Server/Proxy/Ports Działanie i sygnalizacja SIP w przypadku obsługi: 3-Way Calling Call Forwarding Attendant Call Transfer MWI, BLF Yealink autoprovisioning Specyficzne ograniczenia produktów poszczególnych dostawców Problemy Network Adress Translation (NAT) Typy i struktura NAT STUN (Simple Traversal of UDP Through NATs) Jakość połączeń VoIP – rozwiązywanie problemów Połączenie zestawiane, ale brak mediów Kluczowe elementy związane ze sterowaniem jakością opóźnienie, fluktuacja opóźnienia (jitter), rozmiar bufora (play buffer size) Miary jakości VoIP RTCP – opóźnienie i jitter MOS zgodnie z ITU-T G.107 E-model Narzędzia umożliwiające monitoring jakości (Voipmonitor) Telefonia IP w chmurze Podsumowanie i odniesienie się przez prowadzących szkolenie do problemów i pytań zgłoszonych przez uczestników
67525 Cisco Unified Wireless Network (CUWN) 35 godz. Overview This course enables a network administrator to deploy a wireless LAN (WLAN) enterprise solution through the identification and successful implementation of site-appropriate hardware and software features in a Cisco Unified Wireless Network. Audience Anyone involved in the deployment of a wireless LAN solution. After you complete this course you will be able to: Identify how the Cisco Unified Wireless Network solution meets the challenges of successful WLAN deployments Select and properly install the Cisco Unified Wireless Network hardware appropriate to site and use requirements Administer the WLAN, 802.11 security policies, and QoS appropriately to protect and optimize performance on the wireless network Configure and implement the key Cisco Unified Wireless Network security features to mitigate WLAN security threats Utilize a recommended troubleshooting methodology and the various tools available to gather and assess system data to isolate equipment failures and security threats Cisco WLAN Solutions Characterizing Cisco Enterprise WLANs Identifying Hardware Models Describing WLC Terms and Protocols Cisco Unified Wireless Network Installation and Configuration Installing Hardware Components Configuring the Cisco WLC Setup Configuring Cisco WLC Settings Configuring LAG Configuring IPv6 Describing AP Operational Modes Configuring 802.11 Protocols, Performance Optimization, and Auto RF Implementing Cisco CleanAir Cisco Unified Wireless Network Administration Associating an AP to a WLC Configuring Mobility Groups and Roaming Administering Individual WLANs and AP Groups Configuring QoS Performing General Administration Service Provider Enhancements Cisco Unified Wireless Network Security Describing 802.11 Weak Security Policy Configuring Security Parameters Configuring a Cisco Unified Wireless Network to Support 802.1X Authentication Cisco Unified Wireless Network Maintenance and Troubleshooting Troubleshooting Cisco Unified Wireless Network Gathering VLAN Traffic and Other Data Configuring Policies and Management Loading Device Code and Managing Configuration Data Labs Lab 2-1: CLI Setup and Web Setup Lab 2-2: Controller Web Interface Lab 3-1: AP Association Options, Configurations, and Cisco CleanAir Lab 3-2: Interface Group Configuration Lab 3-3: VideoStream Lab 4-1: Web Authentication Lab 4-2: WPA or WPA2 PEAP-MS-CHAPv2 Authentication Lab 4-3: WPA or WPA2 EAP-FAST Local EAP Authentication Lab 5-1: Pre-Image Download
3712 Cisco CCNA Syllabus in 5 Days 35 godz. A 5 day practical networking course designed to familiarise students with Cisco IOS (version 12). The course details the key commands used to configure and secure Cisco routers and switches, and covers the CCNA syllabus - including wired and wireless LAN access. Students will inter-connect networks by implementing static routes, distance-vector and link-state based dynamic routing protocols. The devices will be configured to route traffic across LAN/VLAN//WAN boundaries, by encapsulating datagrams across serial data links using various WAN protocols, such as HDLC, Frame Relay, ISDN and PPP (with CHAP authentication). VLAN encapsulation/tagging will be via IEEE802.1Q/P. Standard and Extended Access Control Lists will be configured and applied to router interfaces to filter traffic based on IP address and/or traffic type. Students will configure static and dynamic NAT to route between private and public networks and cover the theory of Virtual Private Networks (VPN's) Students will copy router configurations and IOS images to/from a TFTP Server. Privileged commands will be used to debug TCP/IP protocols to ensure proper operation of the routers. Students will also perform password recovery operations. The course is primarily aimed at IP v4 but does give an overview of IP v6 addressing and covers migration from an IP v4 to an IP v6 network. Other protocols and technologies (VPN's / Wireless) may be demonstrated if time permits. Course can be customised to precise requirements of customer. Audience: This course is suitable for anyone looking for a basic understanding of internetworking with Cisco devices and covers the CCNA syllabus. Course is approximately 50% practical Objectives: At the end of this course the student will be able to configure Cisco routers to: Inter-connect networks using static routes Inter-connect networks using RIP, OSPF and EIGRP. Route between VLAN's. Encapsulate datagrams using PPP Apply Standard and Extended Access Control Lists Encapsulate datagrams using HDLC Encapsulate datagrams using Frame Relay Configure Frame Relay Switching. Support ISDN dial backup. Route between public and private networks using NAT. At the end of this course the student will be able to configure Cisco switches to: Run Spanning Tree Protocol. Support VLANs. Connect switches via VLAN Trunks. Practical Exercises: Lab Exercise 1: Connectivity and Testing Lab Exercise 2: Checking ARP Cache Lab Exercise 3: Traceroute Lab Exercise 4: Telnet into a Router Lab Exercise 5: Configuring routers using TFTP Lab Exercise 6: Configuration and Connectivity using RIP Lab Exercise 7: Network Failure Lab Exercise 8: Running other Routing Protocols Lab Exercise 9: Spanning Tree Protocol Lab Exercise 10: VLAN Exercise Lab Exercise 11: Inter-VLAN Routing. Lab Exercise 12: Classful & Classless Routing - Subnetting at Byte Boundaries Lab Exercise 13: Access Lists Lab Exercise 14: PPP Encapsulation Lab Exercise 15: Frame Relay Encapsulation and ISDN dial backup. Lab Exercise 16: Static and Dynamic NAT Configuration.
wpeapawscw One Day Workshop for PEAP Authentication of Windows 7 Supplicant using a Cisco Switch as Authenticator and Windows 2008 R2 Server 7 godz. This one day workshop covers the configuration and operation of the IEEE802.1x protocol in the authentication and authorisation of a wired Windows 7 supplicant. The authenticator is a Cisco Switch and the server is Windows NPS running on Windows 2008 R2 server, operating as a Certification Authority (CA). The EAP protocol is Protected EAP (PEAP) and a successful request will be allocated a VLAN on the switch via RADIUS attributes received from the server following successful authentication. The procedure for a wired supplicant is almost identical to that of a wireless supplicant. Audience: Suitable for network planners, engineers or anyone interested in operation of PEAP with Cisco IOS Devices and NPS. Objectives Review the operation of IEEE802.1x process. Configure Cisco Switch to use IEEE802.1x and RADIUS. Configure Cisco Switch to authorise VLAN assignment via RADIUS attributes from server. Configure Windows 7 supplicant for dot1x authentication and install certificate from CA as a trusted computer certificate. Configure connection request and network policies on NPS to authenticate and to pass VLAN assignment to switch. Configure Windows users/groups on Windows 2008 R2 server to enable NPS authentication. Configure Windows 2008 R2 server as a DHCP server. Configure ip helper addresses and inter-VLAN routing on Cisco L3 switch. Test successful PEAP authentication and PING PCs in different VLANs. Equipment used in Practical Sessions: Cisco L2 and L3 switches running v12 of IOS. Windows 2008 R2 server running Network Policy Server (NPS).
wciosd One Day Workshop for Cisco IOS Devices Implementing IPSec using Certificate Authentication via a Windows 2008 R2 CA 7 godz. This one day workshop covers the configuration and operation of negotiating IKE/IPSec Security Association (SA) between Cisco IOS devices.  The devices will authenticate using certificates provided through enrollment with a Windows 2008 R2 Certification Authority. The Windows 2008 R2 server will run the Simple Certificate Enrollment Process (SCEP) using the Network Device Enrollment Service (NDES). Audience: Suitable for network planners, engineers or anyone interested in operation of Cisco IOS devices running IPSec using certificate authentication. Objectives: Review the operation of IPSec SA negotiation. Configure Cisco Router/ASA to authenticate and enroll with a Windows 2008 R2 CA. Configure Windows 2008 R2 Server to perform network device enrollment using NDES. Test successful operation of IPSec with certificate authentication. Equipment used in Practical Sessions: Cisco IOS devices running v12 of IOS and Windows 2008 R2 server acting as an enterprise CA and running NDES and certificate enrollment.
waaacdwnpsr One Day Workshop for AAA of Cisco Devices using Windows 2008 NPS RADIUS 7 godz. This one day workshop covers the configuration and operation of the RADIUS protocol in the authentication, authorisation and accounting of accessing the management software of Cisco IOS devices. The RADIUS server is Network Policy Server (NPS) in Windows 2008 R2. Audience: Suitable for network planners, engineers or anyone interested in RADIUS operation with Cisco IOS Devices and NPS. Workshop is almost all practical. If extended to 2 days it will be approximately 50% practical. Objectives: Review the operation of RADIUS AAA process. Configure Cisco IOS devices to use RADIUS for access to the management software. Configure connection request and network policies on NPS. Configure Windows users/groups to authorise the RADIUS requests. Test successful operation of RADIUS using NPS. Equipment used in Practical Sessions: Cisco routers and/or switches running v12 of IOS. Windows 2008 R2 server running Network Policy Server (NPS).
casapixo Cisco ASA/Pix Operation 28 godz. A 4 day instructor-led practical course designed to familiarise delegates with the Cisco ASA Firewall CLI and ASDM. The course details the key commands used to configure and secure networks using the ASA Firewall with v8 of the operating system and version 6 of the ASDM. Delegates will configure the ASA using the console port, TFTP server, telnet and SSH using local and RADIUS authentication. The device will be configured to utilise Syslog and SNMP. ASA Firewalls will also be configured to use Access-Lists, Network Address Translation and VPN's utilising IPSec protocols. The course will cover the theory of Public/Private Keys, shared secret keys and their use in forming Site to site VPN's between ASA Firewalls using IKE and IPSec. Students will configure the units to create site to site VPN's, remote access VPN's using the Cisco Secure VPN Client and Web VPN's. The course will cover the theory of failover and delegates will configure Active/Standby failover on the ASA. Privileged commands and protocol analyser traces will be used, where necessary, to debug protocols and ensure proper operation of the ASA Firewall. Students will also perform password recovery operations. This course will involve interfacing the ASA with other network equipment, such as routers and switches, as would be expected in a network environment. Audience: Course is suitable for anyone involved in ASA firewall configuration and network security Course is approximately 50% practical Objectives: At the end of this course the student will be able to configure ASA Firewalls to: Allow configuration via console port, telnet and SSH Copy configurations and upgrade OS image. Authenticate users using RADIUS and local authentication. Act as a DHCP Server, Client and Relay. Operate as a Routed or Transparent Firewall. Operate in Failover mode. Support VLANs. Run routing protocols (OSPF and RIP) and exchange routing information with Cisco routers. Support Access Control Lists and content filtering. Support Object Grouping. Establish Internet connections using NAT and PAT. Setup site to site VPN's using IKE and IPSec. Setup Remote Access VPN's using Cisco secure VPN client. Setup Web VPN's Log access-list activity using a syslog server. Send traps to an SNMP Server. Password recovery Practical Exercises Lab Exercise 1: Basic Configuration of Cisco ASA. Lab Exercise 2: Configure support for VLANs on ASA. Lab Exercise 3: Connectivity via Telnet and Local/RADIUS authentication. Lab Exercise 4: Configure Static and Dynamic routing on ASA. Lab Exercise 5: Filter traffic using Access Control Lists. Lab Exercise 6: Configure NAT on ASA. Lab Exercise 7: Configure VPN's on ASA. Lab Exercise 8: Configure Active/Standby Failover on ASA/Pix. Lab Exercise 9: Password Recovery on Cisco ASA. Equipment Used in Practical Exercises: 4 Cisco ASA 5505 Firewalls running v8 of the CLI and capable of Active/Standby Failover. Pix 515E firewalls running v8 of the CLI, Cisco routers, switches and hubs as required.
waaacdwtacacs One Day Workshop for AAA of Cisco Devices using a Windows-based TACACS+ Server 7 godz. Suitable for network planners, engineers or anyone interested in TACACS+ operation with Cisco IOS devices. Course is almost entirely practical if one day.  If extended to 2 days due to lack of pre-reqs it will be around 50% practical. Objectives: Review the operation of TACACS+ AAA process. Configure Cisco IOS devices to use TACACS+ for access to the management software. Configure Windows users/groups to authorise the TACACS+ requests. Configure TACACS+ server files for proper operation. Test successful operation of TACACS+. Equipment used in Practical Sessions: Cisco routers and/or switches running v12 of IOS. Windows 2008 R2 server running TACACS.net software.

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie Cisco Security, Cisco Security boot camp, Szkolenia Zdalne Cisco Security, szkolenie wieczorowe Cisco Security, szkolenie weekendowe Cisco Security , Kursy Cisco Security, kurs online Cisco Security, kurs zdalny Cisco Security, nauczanie wirtualne Cisco Security, nauka przez internet Cisco Security, Trener Cisco Security, edukacja zdalna Cisco Security, wykładowca Cisco Security , instruktor Cisco Security,Kurs Cisco Security, e-learning Cisco Security

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Data Analytics With R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-28 09:00 14850PLN / 5550PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-11-28 09:00 5841PLN / 2223PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-12-04 09:00 3564PLN / 2491PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-12-04 09:00 9890PLN / 3473PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-12-05 09:00 8910PLN / 3570PLN
Test Automation with Selenium and Jenkins Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-12-06 09:00 7722PLN / 3174PLN
Adobe Premiere Pro Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-12-07 09:00 3960PLN / 2480PLN
Scrum - Step by Step Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-12-07 09:00 4950PLN / 2450PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-13 09:00 6930PLN / 2910PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-12-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Język SQL w bazie danych Oracle Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-12-14 09:00 2772PLN / 1493PLN
Continuous integration with Jenkin Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-12-14 09:00 14117PLN / 4678PLN
Adobe Illustrator Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 czw., 2017-12-14 09:00 2871PLN / 1648PLN
Statystyka dla Naukowców Toruń, ul. Żeglarska 10/14 pon., 2017-12-18 09:00 9207PLN / 4675PLN
Oracle SQL dla początkujących Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-12-18 09:00 4752PLN / 2283PLN
Język SQL w bazie danych MySQL Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-12-18 09:00 2851PLN / 1113PLN
Zarządzanie konfliktem Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-12-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Tableau Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-12-18 09:00 7425PLN / 2975PLN
Komunikacja interpersonalna Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-12-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
SQL Advanced level for Analysts Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-12-19 09:00 3861PLN / 1920PLN
Introduction to Selenium Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-12-20 09:00 1871PLN / 824PLN
Adobe Photoshop Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-20 09:00 1881PLN / 1152PLN
Predictive Modelling with R Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-27 09:00 8524PLN / 2983PLN
Oracle SQL dla początkujących Rzeszów, Plac Wolności 13 śr., 2017-12-27 09:00 4752PLN / 2133PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-02 09:00 9890PLN / 3273PLN
Leadership 101 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-09 09:00 3890PLN / 1379PLN
Agile Software Testing Szczecin, ul. Sienna 9 czw., 2018-01-11 09:00 4257PLN / 2629PLN
Agile TDD Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-01-11 09:00 2970PLN / 1835PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-01-17 09:00 7722PLN / 3624PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam