Szkolenia Agile

Szkolenia Agile

Metodyki zwinne (ang. Agile) zarządzania aktualnie przodują w zarządzaniu w obszarze IT, jednak aktualny trend na rynku pokazuje zastosowania również poza IT. Podejście zwinne można zastosować praktycznie wszędzie tam gdzie mamy styczność ze złożonym, nieprzewidywalnym, procesem wytwórczym (produkt / usługa) gdzie określenie z góry i zamrożenie wymagań nie jest możliwe. Najczęściej kończy się tym że klient otrzymuje zupełnie co innego, nieadekwatnie do swoich wyobrażeń i faktycznej potrzeby biznesowej. Założeniem podejścia zwinnego jest stała współpraca z klientem i stopniowe, iteracyjne dostarczanie wartość biznesowej.

Opinie uczestników

Agile Project Management with Scrum

The trainer was very open and adaptable to our specific needs, good discussions and moderated very well.

John Kramer

Preparation for Professional Scrum Master

The simulation part. This simulation excercise could help us learn the theory in a more concrete way.

Andrew Yan - CPC

Preparation for Professional Scrum Master

The simulation part. This simulation excercise could help us learn the theory in a more concrete way.

Andrew Yan - CPC

Preparation for Professional Scrum Master

Best practise knowledge sharing, exercise to practise with project

Anne Babilon-Teubenbacher - CPC

Preparation for Professional Scrum Master

Large part only about practising Scrum & lots of practical insights and experience sharing. Thank you, Bernard!

Julia Post - CPC

Preparation for Professional Scrum Master

Wiedza praktyczna, nie zamykanie się na zakres szkolenia ale otwarta dyskusja na temat doswiadczeń

Wojciech Sienkiewicz - Mgmt Zone Marcin Szczepaniak

Agile Project Management with Scrum

Możliwość dyskusji

Piotr Krawczyk - WearCo Sp. z o.o.

Agile Project Management with Scrum

dyskusja, moderacja adekwatnie do naszych potrzeb,

- WearCo Sp. z o.o.

Agile Project Management with Scrum

Trener nie próbował wmówić nikomu że Agile jest doskonały. Przedstawiał w jakiej sytuacji może się udać a w jakiej nie powinniśmy próbować wdrażać agile.

Marcin Soja - WearCo Sp. z o.o.

Agile Project Management with Scrum

dyskusja i poruszanie aktualnych zagadnień

Bartosz Mulawa - WearCo Sp. z o.o.

Agile Project Management with Scrum

Pierwszy dzień

- BrandBQ Sp. z o.o.

Agile Project Management with Scrum

doświadczenie trenera i praktyczne przykłady

Margaryta Ievtukh - BrandBQ Sp. z o.o.

Plany Szkoleń Agile

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
jenkins Continuous integration with Jenkin 21 godz. Audience Build engineers Software developers involved in agile development QA engineers Project managers Release managers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice   This course covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class. The course is as follows... Introduction to Jenkins Why continuous integration? Distributing builds accross different systems. Setting up Jenkins Installing Jenkins plugins Building with Jenkins Testing with Jenkins Deploying with Jenkins Automating with Jenkins Reporting in Jenkins
agiletesting Introduction to Agile Testing 14 godz. Overview This 2-day course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory’s (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing. Intended Audience This course is intended for development teams who want to improve their testing practices in an Agile context. It is also suitable for those intending to pursue testing as a specific career and is a suitable pre-requisite for the iSQI Certified Agile Tester course. Day One Overview of Agile Overview history of Agile methodologies Discussion on Agile Manifesto statements Scrum Framework Scrum roles and responsibilities – Scrum Master, Product Owner, Dev Team Scrum events – Sprint, Sprint Planning, Review, Retrospective, Scrum meeting Scrum artefacts – Product Backlog, Sprint Backlog, Product Increment Agile Testing Distinctives Collaboration over independence The place of documentation in Agile Introduction to Agile Testing Quadrants Test automation Testing Fundamentals The Fundamental Test Process Black-box test design techniques White-box test design techniques Day Two Technology-facing testing that guides development Unit testing and black-box test design Test-driven development Test tools example Business-facing testing that guides development User stories and acceptance testing Behavior-driven development Test tools example Business-facing testing that critiques the product Exploratory testing White-box test design Testing Fundamentals Quality attributes Performance testing Test tools example
agilesofttesto Agile Software Testing Overview 7 godz. Testing Foundations Artefacts and terminology Fundamental test process  Testing Principles Testing quadrants and test types Collaboration & QA Test automation Tests that guide development Unit testing  Functional testing & acceptance criteria Test-driven approaches Tests that critique the product Exploratory testing  Non-functional testing Test design techniques 
agilescrum Agile Project Management with Scrum 14 godz. Who should attend? This 2 day course is suitable for any IT professionals who are interested in implementing Iterative Agile and Scrum methodologies to manage software development. This course is particularly suited to project managers, team leaders, developers and customers of software development wishing to have a stake holding in the development process. Why Agile? Comparison of iterative methodologies Why things go wrong The Agile approach What is Scrum? Pigs and chickens Product owner The customer representative Prioritizing product requirements Writing effective stories Acceptance criteria Negotiating sprint contents Group exercise to produce customer requirements and write stories based on the requirements The sprint Sprint backlog Sprint planning: what to do Sprint planning how to do it What happens during a sprint Burn down charts Group exercise to plan a sprint Scrum Master Implementing Scrum Ensuring proper practices Maintaining documentation Standup meetings When to pair program Group exercise to implement Scrum Finishing a sprint Scrum review meeting Scrum retrospective meeting Releasing an iteration Group exercise the review a sprint Is Agile and Scrum for you? Review of the Scrum process Comparison with other methodologies Benefits of pair programming Group exercise to discuss which aspects of Agile and Scrum can be applied to attendees organisations
scrumpdtown Scrum Product Owner 7 godz. This course is for: Product owners, managers, or anyone interested in Agile planning and estimating techniques. The course, Scrum Product Owner (SPO), utilizes a combination of presentations, discussions, and hands-on exercises explaining and demonstrating through practice. It illustrates what it is like to take on the role of an Agile team. The course covers all aspects of a product owner's involvement in an Agile product's life-cycle, such as gathering requirements rapidly, writing user stories, estimating story points, tracking, release planning, reporting, forecasting, scaling, and so on. How to be an effective Product Owner The Duties, Rights, Privileges The Promoting self-organizing teams How to Write User-Stories (Agile requirements) Establishing and Knowing your stakeholders Looking at Planning for quality Addressing Story points Discovering the Business value How to manage an Agile product throughout the Software Development Life Cycle The Creation and prioritizing of the Product Backlog Sizing and Estimation Looking at Effective team communication How to Monitor, progress and look at forecasting Reporting Scaling Agile Release Planning and Tracking
scrummanexec Scrum for Managers and Executives 7 godz. This course is also know as SCRUM awareness training. Kurs ten został stworzony dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i innych decydentów, którzy chcą wiedzieć, jak oszacować korzyści z wdrożenia metodologii lub chcą zrozumieć, co robi ich zespół.  Szkolenie okażę się również  korzystne dla klientów firm tworzących software, którzy chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji. Short Overview of Project Management Methodologies and Frameworks Chaos Waterfall Prince2 Agile Why Agile? Comparison of iterative methodologies Why things go wrong The Agile approach What is Scrum? Pigs and chickens Product owner The customer representative Prioritizing product requirements Writing effective stories Acceptance criteria Negotiating sprint contents Group exercise to produce customer requirements and write stories based on the requirements The sprint Sprint backlog Sprint planning: what to do Sprint planning how to do it What happens during a sprint Burn down charts Group exercise to plan a sprint Scrum Master Implementing Scrum Ensuring proper practices Maintaining documentation Standup meetings When to pair program Group exercise to implement Scrum Finishing a sprint Scrum review meeting Scrum retrospective meeting Releasing an iteration Group exercise the review a sprint Is Agile and Scrum for you? Review of the Scrum process Comparison with other methodologies Benefits of pair programming Question and Answers Session
scrumtestspe The Scrum Test Specialist 7 godz. This course is designed for testers, from a traditional test background, who are seeking to find their place in an Agile development environment. There is no specific Tester role in Scrum - there is just the Team. The Team collectively is responsible for the quality of the delivery, including testing, and so the ‘traditional’ Tester role is redundant. However, this course demonstrates how a Team member specialising in testing can add a great deal of value in the Scrum development process. Overview of Agile The Agile manifesto and principles Benefits of Agile Scrum overview and context Scrum Development Process Scrum components – 4 ceremonies, 4 artefacts, 3 roles The Scrum Process Comparison of V-Model to Agile Approach to Software Testing Traditional requirements v User Stories Valuing working software over documentation – what test documentation is needed? Conveyor belt v Collaboration – working in one Team The Contribution of the ‘Test Perspective’ to: The Sprint Review The Sprint Retrospective Backlog grooming and estimation The Test Specialist’s Tool Bag Exploratory testing Automated testing
bitsas Business and IT System Agility using Standards 7 godz. Objective: This introduction seminar provides you with an overview of the digital business models, business and enterprise architecture frameworks as well as methodologies that are used by the organizations to increase their agility facing the digital age disruptions. In particular, this seminar aims at helping you to understand frameworks that are used worldwide to align digital business models, organization and IT architectures with changing competitive landscape.  Wprowadzenie Plusy i minusy obecnych metod wspierania biznesu i IT w ujęciu Agile Architektura biznesowa : "Brakujące ogniwo pomiędzy strategią biznesową a architektruą biznesową" (OMG), Połączenia pomiędzy Architekturą Korporacyjną (TOGAF, Zachman), Architekturą Biznesową, BPM, IT i Architekturą Systemową. Struktury zorientowane na cel w Business Motivation Model (wizja biznesowa, cele, zadania, misje, strategie, taktyki, reguły biznesowe) Uszczegółowienie wizji w kierunku procesów biznesowych Kroki wyrównania IT do ewolucji potrzeb biznesowych Od biznesu do IT i systemów Przygotowanie architektury korporacyjnej i systemowej do wspierania zmian: struktury zorientowane na cel od biznesu do warstw systemu IT Fundamenty  Service Architecture (architektury zorientowanej na usługi) Jak modelować zmiany celów, strategii i zasad, W jaki sposób propagować zmiany od wymagań biznesowych poprzez komponenty IT Wpływ zmian na procesy biznesowe i obiekty biznesowe BPM: Wyrównywanie procesów biznesowych, odpowiedzialności uczestników i obiektów biznesowych w zgodzie ze zmianami strategicznymi, Integracja modyfikacji do komponentów procesów biznesowych. Wpływ na elementy systemu IT Struktury zorientowane na cel w systemie, które wspierają zarządzanie zmianami Jak rozpoznać usługi (lub funkcje systemu) oraz przypadki użycia, które muszą reagować  na zmiany Jak opisywać wpływ zmiany na zachowanie usługi (lub funkcji sytemu) i elementów przypadku użycia Integracja zmian od SOA w celu przygotowania przypadków testowych Wnioski Kroki efektywnego przedsiębiorstwa w ujęciu Agile / System Architecture Development Methodology, Możliwość śledzenia wymagań biznesowych wobec struktur systemu IT w celu lepszego zarządzania nimi w obliczu zmian.
scrummast Preparation for Professional Scrum Master 14 godz. The Scrum Master role is an essential part to any Agile/Scrum team. This course trains delegates in key aspects of the Scrum framework and prepares them to sit the online Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1) exam. Audience: Anyone who either is, or is planning to be, a Scrum Master and for others working in a Scrum environment who have a need for in-depth knowledge of Scrum. At the end of this course you will be able to: Understand the origins of Agile methods. Understand and apply the core values and principles of Agile methods. Know the difference between the defined process and the empirical processes used in Agile. Understand the Scrum roles, Artefacts, Ceremonies and practices. Be fully prepared to sit the Professional Scrum Master (PSM1) exam The Scrum Framework Scrum Theory and Principles Cross-functional, Self-organising Teams Coaching and Facilitation Scrum at Large The course is very practical, with exercises to help see Scrum in action. Scrum Master Exam: After the course, delegates may take the PSM1 exam (https://www.scrum.org/Courses/Professional-Scrum-Master). NB: exam fee not included in the course fee (currently around £200) Note: during the course, you will have an opportunity to answer mock exam questions to prepare for the PSM1 exam.

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Preparation for Professional Scrum Master - Opole, Władysława Reymonta 29pon., 2017-06-12 09:004000PLN / 2112PLN
The Scrum Test Specialist - Kielce, ul. Warszawska 19wt., 2017-06-13 09:005540PLN / 1879PLN
Scrum for Managers and Executives - Tarnów ul. Kościuszki 10 wt., 2017-06-13 09:004580PLN / 1738PLN
Introduction to Agile Testing - Olsztyn, ul. Kajki 3/1wt., 2017-06-13 09:008610PLN / 3109PLN
Scrum Product Owner - Zielona Góra, ul. Reja 6pon., 2017-06-19 09:002400PLN / 1450PLN

Other regions

Szkolenie Agile, Agile boot camp, Szkolenia Zdalne Agile, szkolenie wieczorowe Agile, szkolenie weekendowe Agile , nauka przez internet Agile, lekcje UML, kurs zdalny Agile, nauczanie wirtualne Agile, edukacja zdalna Agile, Trener Agile,Kursy Agile,Kurs Agile, instruktor Agile, e-learning Agile, kurs online Agile

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Adobe LiveCycle Designer Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 2970PLN / 1885PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-08-02 09:00 2376PLN / 1192PLN
Programowanie w WPF 4.5 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2017-08-16 09:00 6435PLN / 2443PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam