Plan Szkolenia

AUTODIAGNOZA I AUTOMOTYWACJA A ZARZĄDZANIE CZASEM

 • podział czasu na różne obszary życia
 • strategie myślenia w zarządzaniu czasem
 • co mnie motywuje do działania?
 • zdefiniowanie indywidualnych „złodziei czasu”
 • słowa, które mają moc

ZARZĄDZANIE CZASEM PRZEZ CELE

 • jak realizować cele
 • narzędzia do pracy z celem
 • zarządzanie czasem a kryteria sukcesu

HIERARCHIZACJA I PRIORYTETOWANIE SPRAW

 • wyodrębnienie zadań zawodowych
 • klasyfikacja pod kątem ważności i pilności
 • macierz Eisenhowera
 • skuteczne rozłożenie zadań w ciągu dnia
 • zagrożenia wynikające ze złego planowania

PLANOWANIE I ORGANIZACJA

 • zalety planowania działań
 • metody szacowania w zarządzaniu czasem
 • wyznaczanie celów SMART
 • technika ALPEN
 • technika ABC
 • reguła Pareto

EFEKTYWNE WYKORYSTANIE SWOJEGO CZASU

 • planowanie dnia
 • tworzenie harmonogramów
 • podział zadań i wyznaczanie celów
 • krzywa zakłóceń w zarządzaniu czasem
 • indywidualny poziom wydajności

ZARZĄDZANIE CZASEM W KONTEKŚCIE NAWYKÓW

 • siła nawyku wg. Charlsa Duhigga
 • nawyki skutecznego działania
 • jak wyrobić nawyki wspierające zarządzanie sobą w czasie
  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (9)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie