Plan Szkolenia

Podstawowa struktura

 • Notacja Backusa-Naura (BNF)
 • Przestrzenie nazw
 • Typy i liczności
 • Ograniczenia
 • Zależności
 • Czas
 • Interwały
 • Pakiety
 • Przepływy informacji

Klasyfikacja

 • Klasyfikator
 • Właściwość
 • Operacje
 • Zbiory generalizacji
 • Instancje

Klasyfikatory strukturalne

 • Klasyfikatory strukturalne
 • Klasy
 • Asociacje
 • Wspołdziałanie (Collaboration)

Komponenty

 • Klasyfikatory
 • Komponenty
 • Wdrożenie
 • Artefakty
 • Węzły

Sekcja Common Behavior

 • Sygnały
 • Odbiór
 • Zachowania
 • Zdarzenia

Aktywności i Akcje

 • Aktywności
 • Węzły kontrolne
 • Węzły obiektów 
 • Grupy aktywności
 • Akcje
 • Akcje typu Invocation
 • Akcje typu Structured
 • Regiony

Interakcje

 • Interakcje
 • Linie życia
 • Komunikaty
 • Fragmenty
 • Wywołanie interakcji
 • Diagramy sekwencji
 • Diagramy komunikacji

Maszyny stanowe i przypadki użycia

 • Podmaszyna stanowa
 • Protokołowa maszyna stanowa
 • Interfejsy
 • Przypadki użycia

Wymagania

 • Dobra znajomość dowolnego języka obiektowego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (pytania i odpowiedzi na egzaminie OCUP-200 są wyłącznie w języku angielskim).
 • Wskazane jest ukończenie szkolenia "Certyfikacja OCUP2 UML - Przygotowanie do egzaminu UML2 Foundation" lub posiadanie aktualnego certyfikatu UML2 (OCUP2) Foundation
  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie