Plan Szkolenia

Introduction

Overview of Enterprise Architect (EA) Features and Architecture

Introduction to Systems Engineering

Introduction to SysML 

Modeling Requirements

Modeling Based on Use Cases

Working with Diagrams

Block Definition Diagrams

Use Case Diagrams

Activity Diagrams

Sequence Diagrams

State Machine Diagrams

Modeling Constraints

Traceability and Navigation

Modeling Cross-cutting Relationships 

Using EA's Collaboration Features

Debugging and Visualization

Summary and Conclusion

Wymagania

  • A general understanding of system design and SysML

Audience

  • System engineers
  21 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie