SQL Advanced level for Analysts - Plan Szkolenia

Kod kursu

sqladvals

Czas trwania

21 godzin
szkolenie zdalne: 3 lub 6 dni
szkolenie stacjonarne: 3 dni

Wymagania

There are no specific requirements needed to attend this course.

Opis

Celem tego kursu jest zrozumienie zastosowania SQL dla różnych
bazy danych ( Oracle , SQL Server, MS Access ...). Zrozumienie funkcji analitycznych i
sposób łączenia różnych tabel w bazie danych pomoże delegatom przenieść analizę danych
operacje po stronie bazy danych, zamiast robić to w aplikacji MS Excel . To też może
pomoc w tworzeniu dowolnego systemu informatycznego, który korzysta z dowolnej relacyjnej bazy danych.

Machine Translated

Plan Szkolenia

Selecting data from database

 • Syntax rules
 • Selecting all columns
 • Projection
 • Arithmetical operations in SQL
 • Columns aliases
 • Literals
 • Concatenation

Filtering outcome tables

 • WHERE clause
 • Comparison operators
 • Condition LIKE
 • Condition BETWEEN...AND
 • Condition IS NULL
 • Condition IN
 • AND, OR, NOT operators
 • Several conditions in WHERE clause
 • Operators order
 • DISTINCT clause

Sorting outcome tables

 • ORDER BY clause
 • Sort by multiple columns or expressions

SQL Functions

 • Differences between single-row and multi-row functions
 • Character, numeric, DateTime functions
 • Explicit and implicit conversion
 • Conversion functions
 • Nested functions
 • Dual table (Oracle vs other databases)
 • Getting current date and time with different functions

Aggregate data using aggregate functions

 • Aggregate functions
 • Aggregate functions vs NULL value
 • GROUP BY clause
 • Grouping using different columns
 • Filtering aggregated data - HAVING clause
 • Multidimensional Data Grouping - ROLLUP and CUBE operators
 • Identifying summaries - GROUPING
 • GROUPING SETS operator

Retrieving data from multiple tables

 • Different types of joints
 • NATURAL JOIN
 • Table aliases
 • Oracle syntax - join conditions in WHERE clause
 • SQL99 syntax - INNER JOIN
 • SQL99 syntax - LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOINS
 • Cartesian product - Oracle and SQL99 syntax

subqueries

 • When and where subquery can be done
 • Single-row and multi-row subqueries
 • Single-row subquery operators
 • Aggregate functions in subqueries
 • Multi-row subquery operators - IN, ALL, ANY

Set operators

 • UNION
 • UNION ALL
 • INTERSECT
 • MINUS/EXCEPT

Transactions

 • COMMIT, ROLLBACK SAVEPOINT statements

Other schema objects

 • Sequences
 • Synonyms
 • Views

Hierarchical queries and samples

 • Tree construction (CONNECT BY PRIOR and START WITH clauses)
 • SYS_CONNECT_BY_PATH function

Conditional expressions

 • CASE expression
 • DECODE expression

Data management in different time zones

 • Time zones
 • TIMESTAMP data types
 • Differences between DATE and TIMESTAMP
 • Conversion operations

Analytic functions

 • Use of
 • Partitions
 • Windows
 • Rank functions
 • Reporting functions
 • LAG/LEAD functions
 • FIRST/LAST functions
 • Reverse percentile functions
 • hypothetical rank functions
 • WIDTH_BUCKET functions
 • Statistical functions

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Poland
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions