Plan Szkolenia

1. Metoda OKR: podstawowe elementy

  • Cele i kluczowe rezultaty
  • Kroki procesu OKR-owego
  • Przykłady OKR-ów
  • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie firmy

2. Proces OKR-owy

  • Planowanie i uzgadnianie OKR-ów
  • Przeglądy i analizy stanu OKR-ów
  • Ćwiczenie: tworzenie OKR-ów na poziomie zespołu

3. Tworzenie celów, OKRy w mojej firmie (ćwiczenie)
4. Proces wdrażania OKR-ów

  • Doświadczenia praktyczne wdrażania OKR-ów
  • Coffee table: wyzwania uczestników warsztatu

5. Podsumowanie warsztatu

Wymagania

Pewne doświadczenie w zarządzaniu celami, np. znajomość podejścia MBO lub 4DX będzie przydatne.

  7 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (9)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie