MongoDB zaawansowana administracja - Plan Szkolenia

Kod kursu

mongodbcomplex

Czas trwania

28 godzin
szkolenie zdalne: 4 lub 8 dni
szkolenie stacjonarne: 4 dni

Wymagania

 • Experience working with MongoDB
 • Programming experience is helpful but not required.
 • Audience

 • Database administrators
 • Systems administrators
 • Operations and devops professionals

Opis

Kurs obejmuje zaawansowane obszary użycia języków programowania związanych z MongoDB.

Celem szkolenia jest, aby uczestnik miał możliwość pełnego opanowania narzędzia.

Format kursu

 • Interaktywny wykład i dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Praktyczne wdrożenie

Plan Szkolenia

Wstęp do MongoDB

        Wprowadzenie do baz danych NoSQL

        Przyczyny powstania baz nierelacyjnych

        Cechy MongoDB

        Zalety oraz wady MongoDB

        Technologie i rozwiązania powiązane z MongoDB

        Korzystanie z Mongo Shell oraz Robo 3T

Podstawowe zapytania oraz struktura danych

        Typy przechowywanych danych

        Insert

        Save

        Remove

        Update

        Find / FindOne

        Rola i właściwości kursora wyniku zapytania

        Sortowanie, skip, limit

        Selektory zapytań

        Tworzenie warunków logicznych

Zaawansowane zapytania

        Mechanizm projekcji danych

        $regex

        Operacje na tablicach oraz setach

        FindAndModify oraz operator $inc

        Operator pozycji oraz ArrayFilter

Storage Engines

        Omówienie wewnętrznych silników przechowywania plików dostępnych z MongoDb

        Cechy, zalety oraz wady silnika MMAPv1

        Cechy, zalety oraz wady silnika WiredTiger

        Mechanizm zapisu WiredTiger (snapshot, checkpoint)

        Porównanie zużycia pamięci RAM przez poszczególne silniki

Walidacja dokumentów

        Tworzenie oraz modyfikacja prostych walidatorów

        Poziomy walidacji

        Akcje walidacji

        Walidacja z wykorzystaniem JsonSchema

Modelowanie danych

        Dobre praktyki projektowania modeli w MongoDB

        Wady i zalety modeli zagnieżdżonych

        Rodzaje oraz sposób implementacji “relacji”

        Często popełniane błędy

MapReduce

        Czym jest MapReduce?

        Struktura zapytania MapReduce

        Funkcja mapująca

        Funkcja redukująca

        Funkcja finalizująca

        Dodatkowe opcje

    Aggregation Framework

        Aggregation Pipeline

        Struktura zapytania agregującego

        Operatory agregacji

        Wybrane akumulatory grupowania

        Rozbijanie tablic za pomocą $unwind

        Multioperacje z wykorzystaniem $facet

        Łączenie danych z różnych kolekcji za pomocą $lookup

        Ograniczenia mechanizmu agregacji

    GridFS

        Przechowywanie danych binarnych w MongoDB

        Metadane i kawałki

        Użycie mongofiles

        Przesłanki do używania GridFS

    Indeksy w MongoDB

        Definiowanie indeksów

        Indeksy proste i złożone

        Użycie indeksów na zagnieżdżonych dokumentach

        Indeksy multikey (tablicowe)

        Indeksy częściowe

    Full Text Search

        Czym jest Full Text Search?

        Tworzenie indeksów Full Text Search

        Obsługa analizy słowotwórczej

        Waga pól oraz sortowanie po dopasowaniu

        Operator $**

        Ograniczenia

    Change streams

        Wzorzec publish-subscribe

        Subskrypcja zmian w MongoDB

        Format zwracanego dokumentu

    Replikacja

        Rola replikacji w rozszerzaniu możliwości MongoDB

        Elementy składowe Replica Set

        Mechanizm failover oraz sterowanie elekcją węzła Primary

        Rola arbitra

        Budowa oraz zasada działania oploga

        Komendy administracyjne w secie replikacyjnym

        Konfiguracja Replica Set

        Ukryty oraz opóźniony węzeł

        Stany węzłów

        Problemy z desynchronizacją

    Sharding

       Rola shardingu w rozszerzaniu możliwości MongoDB

        Config server

        Query router

        Wybór klucza shardowania

        Partycjonowanie danych

        Komendy administracyjne w klastrze

        Konfiguracja klastra

    Narzędzia administracyjne i diagnostyczne

        Strategie tworzenia backupów (mongodump, mongorestore)

        Diagnostyka działania Mongo (mongostat, mongotop, listing aktywnych operacji)

        Monitorowanie procesu replikacji

    (opcjonalne) Biblioteki klienckie

        JavaDriver

            Konfiguracja sterownika

            API sterownika, obsługa BSON

            MongoDB + Spring Data

        CSharpDriver

            Konfiguracja sterownika

            API sterownika, obsługa BSON

            Operacje asnchroniczne

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Poland
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions