Administracja systemu Linux - Plan Szkolenia

Kod kursu

linuxsysadmin

Czas trwania

21 godzin
szkolenie zdalne: 3 lub 6 dni
szkolenie stacjonarne: 3 dni

Wymagania

Znajomość dowolnego systemu Unix-like

Opis

 • W jaki sposób administrować systemem?
 • W jaki sposób zbudowany jest Linux?
 • Jak zarządzać kontami użytkowników?

Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Budowa systemu Linux
 • Dystrybucje
 • Wykonywanie poleceń z wiersza poleceń

Praca z plikami i katalogami

 • Struktura systemu plików
 • Tworzenie i usuwanie plików i katalogów
 • Kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazwy plików i katalogów
 • Przeglądanie zawartości
 • Wyszukiwanie
 • Pakowanie i rozpakowywanie plików

Edycja plików

 • Edytor 'nano'
 • Edycja z wiersza poleceń za pomocą edytora 'sed'

Praca w powłoce

 • Powłoka 'bash'
 • Rozwinięcie polecenia powłoki
 • Zmienne
 • Przekierowanie strumienia
 • Pliki inicjujące

Uprawnienia systemu plików

 • Pojęcie uprawnień i własności
 • Wyświetlanie i weryfikacja uprawnień
 • Zapis absolutny i symboliczny
 • Zmiana uprawnień za pomocą 'chmod'
 • Zmiana własności za pomoca 'chown'
 • Wartości domyślne 'umask'

Praca z procesami

 • Wyświetlanie i wyszukiwanie procesów
 • Stany procesów
 • Zarządzanie procesami

Uruchamianie systemu

 • Program rozruchowy 'grub'
 • Jądro systemu
 • Poziomy uruchomieniowe
 • Pliki konfiguracyjne usług
 • Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie usług

Zarządzanie użytkownikami

 • Konta użytkowników
 • Tworzenie, zmiana i usuwanie kont
 • Bezpieczeństwo i polityka haseł
 • Grupy
 • Przywileje użytkowników

Praca w sieci

 • Wykonywanie połączeń zdalnych za pomocą 'ssh'
 • Pobieranie plików
 • Przesyłanie plików za pomocą 'scp'

Utrzymanie systemu

 • Monitorowanie zasobów
 • Zarządzanie zadaniami
 • Dzienniki systemowe
 • Zarządzanie pakietami za pomocą 'apt' i 'yum'

Skrypty powłoki

 • Podstawy programowania w powłoce 'bash'
 • Zmienne
 • Testy
 • Funkcje
 • Status wyjścia skryptu

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions