Plan Szkolenia

Wprowadzenie

JavaServer Faces i Java EE

 • Czym jest JavaServer Faces
 • Serwlety vs JSP vs facelety

Przygotowanie środowiska programistycznego

 • Instalacja i konfiguracja Apache Tomcat
 • Instalacja i konfiguracja bazy danych MySQL

Obsługa form

 • Odczytywanie danych wejściowych za pomocą formularzy
 • Sprawdzanie poprawności formularzy

Managed Beans w JavaServer Faces

 • Praca z fasolami zarządzanymi
 • Inicjalizacja danych
 • Dodawanie komponentów do fasoli

JavaServer Faces z Facelets

 • Korzystanie z komponentów
 • Wyświetlanie danych

JavaServer Faces Konwertery

 • Używanie JavaServer Faces konwerterów
 • Tworzenie niestandardowego konwertera

JDBC

 • Konfiguracja Apache Tomcat
 • Tworzenie, wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych w bazie danych

Java EE Bezpieczeństwo

 • Korzystanie z CSRF i XSS

Wdrożenie

 • Wdrażanie na Apache Tomcat

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Zrozumienie Java

Publiczność

 • Web Developerzy
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Nadchodzące szkolenia