Plan Szkolenia

Introduction

Overview of Java EE 8 Features and Architecture

Overview of Docker Containers and the Kubernetes Orchestrator

Understanding Microservices and How They Interact with Existing Applications

Setting up the Development Environment

Containerizing a Java Application

Networking a Docker Container

Accessing Storage Inside and Outside of a Container

Orchestrating a Docker Container using Kubernetes

Deploying the Java Application as a Microservice

Containerizing a Java EE 8 Application

Integrating a Microservice with a Java EE 8 Application

Making a Microservice Persistent

Integrating a Microservice with a Legacy Monolythic System

Troubleshooting a Microservice

Summary and Conclusion

Wymagania

  • Java programming experience
  • An understanding of Java EE concepts

Audience

  • Developers
  28 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (6)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie