Plan Szkolenia

I. Wprowadzenie

 • Definicja Bitcoin górnictwa
 • Krótka historia górnictwa Bitcoin
 • Znaczenie górnictwa Bitcoin w sieci Bitcoin

II. Jak działa Bitcoin Mining

 • Koncepcja dowodu pracy
 • Trudność wydobycia
 • Współczynnik hashowania
 • Nagrody za wydobycie

III. Sprzęt i oprogramowanie potrzebne do wydobycia

 • Sprzęt górniczy
 • Oprogramowanie górnicze
 • Inny niezbędny sprzęt

IV. Konfigurowanie operacji wydobywczej Bitcoin

 • Wybór lokalizacji
 • Koszty i wymagania dotyczące energii elektrycznej
 • Łączność sieciowa
 • Kwestie bezpieczeństwa

V. Potencjalne wyzwania związane z Bitcoin Mining

 • Zmienność cen Bitcoin
 • Obawy związane z centralizacją
 • Kwestie regulacyjne
 • Wpływ na środowisko

VI. Wnioski

 • Podsumowanie kluczowych punktów
 • Perspektywy na przyszłość dla górnictwa Bitcoin
 • Znaczenie ciągłych innowacji w technologii górniczej

Wymagania

 • Zrozumienie technologii blockchain i podstawowych koncepcji sieciowych
 • Doświadczenie w korzystaniu z interfejsu wiersza poleceń
 • Doświadczenie w programowaniu z Python jest pomocne, ale nie wymagane

Publiczność

 • Deweloperzy
 • Administratorzy systemów
 • Każdy zainteresowany nauką o Bitcoin mining
 7 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Nadchodzące szkolenia