Plan Szkolenia

Podstawowe informacje o programie Excel

 • Typy danych Excela – Jak Excel traktuje datę i czas
 • Wyszukiwanie wartości w arkuszu kalkulacyjnym – Znajdź i zaznacz
 • Ochrona arkuszy
 • Poprawność danych
 • Tworzenie serii danych
 • Autokorekta
 • Wypełnianie błyskawiczne
 • Przejdź do specjalnie
 • Wklej specjalnie
 • Tekst jako kolumny
 • Pasek szybkiego dostępu
 • Dobre praktyki tworzenia arkuszy
 • Skróty klawiszowe
 • Formatowanie komórki
 • Formatowanie warunkowe

Tworzenie formuł

 • Wstawianie funkcji
 • Edytowanie formuł
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje Wyszukujące
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje daty i czasu
 • Sumowanie zawartości komórek za pomocą przycisku Autosumowanie
 • Dodawanie funkcji przy użyciu okna dialogowego
 • Szacowanie formuły
 • Określanie położenia wartości
 • Nazywanie zakresu
 • Modyfikowanie nazwanych zakresów
 • Wykorzystanie nazwanych zakresów w formułach

Tworzenie tabeli przestawnej

 • Podstawowe informacje o tabelach przestawnych
 • Przegląd pól raportu tabeli przestawnej

Tworzenie wykresów oraz wykresów przestawnych

 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Zmiana typu wykresu

Wymagania

Znajomość systemu Windows oraz podstaw Programu Ms Excel

  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie