Plan Szkolenia

Introduction

 • Overview of Angular
 • Understanding the Angular framework and architecture
 • Understanding the anatomy of an Angular application
 • What’s new in Angular 13?

Fundamentals of TypeScript

 • Understanding the TypeScript syntax
 • Defining variables and arrays
 • Type in functions

Building Components

 • Overview of components
 • Creating a component using Angular CLI
 • Understanding the component class
 • Using a component template
 • Event Binding

Working with Angular Forms

 • Introduction to forms
 • Using template-driven forms
 • Importing forms module
 • Setting up a form
 • Overview of reactive forms
 • Importing reactive forms module
 • Constructing a form
 • Designing the template

Services, Dependency Injection, and Pipes

 • Overview of service
 • Creating a basic service
 • Understanding service class
 • Introduction to dependency injection
 • Injecting a service instance
 • Introduction to pipes
 • Using built-in pipes
 • Using pipes in HTML template
 • Chaining pipes

Working with HTTP Client

 • Angular HTTP client
 • Using the HHTP client
 • Importing HTTP client module
 • HTTP client request options
 • Returning an HTTP response object
 • Setting request headers
 • Creating a new and simple observable

Angular Component Router

 • Introduction to the Angular component router
 • Navigating view
 • Using the Angular router API
 • Creating a router-enabled application
 • Hosting router components

Implementing Micro-Frontend Architecture with Angular

 • Overview of micro-frontend
 • Advantages and features of micro-frontend
 • Understanding the different approaches to micro-frontend
 • Understanding the micro-frontend framework
 • Creating micro-frontend projects with Angular

Testing Angular Applications

 • Unit testing Angular artifacts
 • Using testing tools
 • Testing steps

Summary and Next Steps

Wymagania

 • Basic understanding of HTML, CSS, and JavaScript

Audience

 • Developers
 • Programmers
  28 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (11)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie