Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: Complete Web Testing Environment with Selenium WebDriver and JMeter
Data rozpoczęcia: 2023-06-15 09:00
Data zakończenia: 2023-06-21 16:00
Czas trwania: 35 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 5160 PLN
Note: Szkolenie odbywa się w dniach 15-16; 19-21.06.2023 r.
Szkolenie odbywa się w dniach 15-16; 19-21.06.2023 r.
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.