Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: PRINCE2® 6th edition Foundation (szkolenie akredytowane z egzaminem)
Data rozpoczęcia: 2023-04-24 09:00
Data zakończenia: 2023-04-27 16:00
Czas trwania: 21 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 2690 PLN
Note: Szkolenie odbywa się w dniach 24,25,27.04.2023 r.
Szkolenie odbywa się w dniach 24,25,27.04.2023 r.
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.