Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: Certyfikacja BPM - przygotowanie do egzaminu OCEB2 OMG Certified Expert in BPM Fundamental
Data rozpoczęcia: 2022-02-07 09:00 am
Data zakończenia: 2022-02-10 04:00 pm
Czas trwania: 28 hours
Typ szkolenia: remote
Cena netto: 4660 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.